Aan de slag met kansen(on)gelijkheid.

25 scholen gingen de uitdaging aan!

De documentaire serie Klassen riep veel herkenning en compassie op bij leraren en schoolleiders door het hele land. Dat kansenongelijkheid was toegenomen door de corona-crisis werd in bijna ieder schoollokaal zichtbaar en overal ontwikkelde zich een gevoel van urgentie om hier iets aan te doen. Maar wat kun je hier nu effectief aan doen? Als school, in je eigen klas?


Al in februari 2020 besloten wij, stichting leerKRACHT, om aan te haken bij het impactprogramma rondom de serie Klassen. We begrepen meteen dat deze serie het thema kansenongelijkheid met urgentie zou agenderen en we wilden graag onderdeel zijn van de oplossing. Samen met onze partners ontwikkelden we een scholenprogramma en via onze netwerken, kwamen al voordat de serie op TV was, de eerste aanmeldingen binnen. Deze werden met dit filmpje binnengehaald. Na een uitgebreid selectieproces gingen we van start met 25 scholen die zeer gemotiveerd waren om met het gehele team aan de slag te gaan met kansengelijkheid.  We zochten naar 25 scholen die zeer gemotiveerd waren om met het gehele team aan de slag te gaan met kansengelijkheid en die begrepen dat het niet slechts bij één dag zou moeten blijven. We zochten naar scholen die deze dag als het startpunt van verandering zagen. We delen graag de uitkomsten en resultaten van het programma, en geven ook graag een inkijkje in onze methodiek van de dag.


Een (mid)dag doelgericht met elkaar in gesprek

Een werksessie over kansengelijkheid doe je met je gehele team, incl schoolleider, conciërge en ib’er, én je betrekt hierbij natuurlijk ook je leerlingen. Vooraf wordt de dag voorbereid door een klein comité dat een datamuur voorbereid. Hierop staan nationale en lokale gegevens over kansengelijkheid, kennis over kansengelijkheid uit de Klassen Toolkit en ook percentages en indicaties over kansen op de eigen school. Nadat de schoolleider een openingsspeech vol inspiratie heeft gegeven ga je met je team in dialoog over deze datamuur. Wat verrast je, wat betekent dit voor je eigen klas? Zijn er hier Anyssa’s of Yunus-Can’s? Vervolgens komen de leerlingen aan bod in een leerlingarena. In zo’n arena beantwoorden een klein groepje leerlingen een drietal vragen over kansengelijkheid. De toehoorders mogen enkel luisteren en komen zo tot geheel nieuwe inzichten. Met al deze inspiratie, informatie en inzichten op zak gaat het team nu aan de slag met het stellen van doelen. Een doelensessie gebaseerd op de bordsessie van stichting leerKRACHT leidt tot krachtige en ambitieuze doelen waaraan een aantal weken gewerkt kan worden. Onder die doelen komen gelijk acties die door individuele teamleden opgepakt kunnen worden, deels al in de werksessie die volgt. In die werksessie bereid je, samen met een collega, een les voor die je verbetert op basis van de gestelde doelen. Zo eindigt de dag niet met enkel inspiratie en bewustwording, maar ook met acties en initiatieven.

 

Betrek je leerlingen bij dit onderwerp!

Een grote eye-opener voor veel scholen bleek de leerlingarena. Leerkrachten hoorden hier dingen die ze zelf nog niet hadden kunnen bedenken en hoorden ook hoe belangrijk hun eigen leerlingen dit thema vonden. En hoeveel ze er eigenlijk over te zeggen hadden. In de leerlingarena worden heel ‘volwassen’ vragen gesteld zoals ‘hoe vind jij dat de school het doet op het gebied van kansengelijkheid?’ of ‘hoe vind je dat de corona-achterstanden door de school zijn opgepakt in de afgelopen weken?’. Leerlingen vanaf groep 6 kunnen dit soort vragen heel goed beantwoorden, vooral als je de vragen vooraf alvast geeft zodat ze erover na kunnen denken. De leerlingarena kon in deze digitale tijd heel gemakkelijk vooraf georganiseerd worden door het op video op te nemen en af te spelen tijdens de sessie. Veel scholen gaven aan vaker een leerlingarena te willen organiseren. Ze kunnen hiermee evalueren of ze nu wel voldoende impact bereiken op hun kansengelijkheidsdoelen. En ze kunnen de leerlingarena natuurlijk ook voor heel andere vragen inzetten.


Wat levert het op?

En waar gingen die 25 scholen dan mee aan de slag? De resultaten waren heel divers en daarom echt passend bij de school, denk aan: leesvaardigheid, woordenschat, ouderbetrokkenheid. Concrete acties zijn bijvoorbeeld: ‘we gaan in de komende weken helder uitleggen aan kinderen én ouders wat het betekent en oplevert om elke dag 10 minuten zelfstandig te lezen’. En ‘we gaan in de weken voor de zomervakantie met de kinderen praten over (elkaars en eigen) kwaliteiten’. Mooie resultaten die dus ook al op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

 

Willen jullie dit ook voor je leerlingen?

Organiseer vooral zelf ook zo’n dag met je team. Dat kan heel gemakkelijk als je schoolcoach bent en de leerKRACHT aanpak al goed kent. Je expert coach kan je helpen met het opstellen van de datamuur en het zoeken naar bijv de juiste vragen voor de leerlingarena. We gaan volgend schooljaar ook weer 30 nieuwe scholen de kans geven om zo’n scholendag te ervaren, de werving hiervan is echter besloten. Laat dit je niet tegenhouden om met dit onderwerp aan de slag te gaan en laat deze blog je inspireren om zelf met je collega’s in gesprek te gaan over dit belangrijke onderwerp!


Wil jij meer lezen over dit onderwerp?