Nieuws en blogs

leerKRACHT AD

Terug naar de basis – leerKRACHT in het AD

Nederlandse scholieren scoren gemiddeld slechter op basisvaardigheden. Hoe ingewikkeld is het om leerlingen wél fatsoenlijk te leren rekenen, lezen en schrijven en digitaal vaardig te maken? Lees hier het hele artikel van het Algemeen Dagblad.
RVKO

RVKO: Verbetering onderwijskwaliteit door gestructureerde samenwerking (de Koerier december 2022)

Ruim 10 jaar geleden maakte de RVKO voor het eerst kennis met de methodiek leerKRACHT, in het kader van de verbetercultuur. Inmiddels maken veel scholen gebruik van deze evidence based aanpak voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de onderlinge samenwerking. Bovenschools begeleider verbetercultuur Evelyne Derks sprak met drie collega’s over de ontwikkeling van de schoolcultuur met behulp van leerKRACHT.
De methode van de stichting leerKRACHT wordt jaarlijks door meer dan duizend scholen gebruikt. Angela de Jong deed onderzoek naar de succes- en slaagfactoren van deze aanpak.

Het succes van de leerKRACHT methode hangt mede af van de schoolleider

Angela de Jong deed onderzoek naar de succes- en slaagfactoren van de leerKRACHT methode. 'De ideale schoolleider weet de balans te bewaren tussen ruimte geven en sturen.' Lees meer in dit artikel in het VO-magazine van de VO-raad (dec 2022).
NOT

leerKRACHT is aanwezig op de NOT

LeerKRACHT, wat is dat nou precies? Als jij je dat ook wel eens afvraagt hebben we goed nieuws voor je: wij zijn aanwezig op de NOT. Je kunt daar eenvoudig met ons in gesprek of op je eigen houtje de power van een verbetercultuur ontdekken. Loop even langs in hal 3!
basisvaardigheden rekenen

Masterplan basisvaardigheden: hoe bereik je als school duurzame impact met eenmalige middelen?

Het ministerie van Onderwijs lanceerde het Masterplan Basisvaardigheden. Met plannen voor de korte en lange termijn. Op de korte termijn krijgen 500 scholen extra financiële armslag om aan de slag te gaan en de basisvaardigheden op school op een hoger plan te tillen. Hoe zorg je ervoor dat deze financiële injectie leidt tot blijvende verbetering van het onderwijs? Dat vergt een aanpak die bestaat uit drie onderdelen die we in dit artikel uitwerken.
besturenprogramma met Bol.com

Intersectoraal leertraject voor bestuurders: Een kijkje in de keuken bij Nederlandse topinstellingen

In februari (’23) start het intersectorale bestuurderstraject van Stichting leerKRACHT, in samenwerking met de po-, vo- en mbo-raad. Je krijgt een unieke kans om te leren van vooruitstrevende bedrijven en organisaties, die werken aan een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’.
jelle verwer directeur

Jelle Verwer benoemd tot directeur Stichting leerKRACHT

Jelle Verwer benoemd tot directeur stichting leerKRACHT. Jelle nam op 3 november deze rol over van oprichter Jaap Versfelt. Jaap blijft komend jaar nog lid van het bestuur van onze stichting en stapt daarna over naar de raad van toezicht.
8 handvatten voor beter rekenonderwijs

Praktische handvatten op school en in de les voor beter rekenonderwijs

Dit artikel beschrijft acht praktische handvatten op school en in de les voor beter rekenonderwijs. Hoe je door automatisering van basisbewerkingen bij het rekenen betere reken- en wiskunderesultaten realiseert. Het artikel is gebaseerd op wat onderzoek laat zien wat bewezen effectief is. Je kunt het gebruiken als leraar of schoolleider in het basisonderwijs, de onderbouw van het middelbaar onderwijs of in het mbo.
evidence informed werken gone wrong

Evidence informed werken ‘gone wrong’​ (en hoe je dit kan voorkomen)

Evidence informed werken neemt een enorme vlucht in het onderwijs. Het is inmiddels duidelijk dat de waarde hiervan groot is. Toch zijn er zeker ook risico's. Het 'slaafs volgen' van deze 'methode', gaat geen goede resultaten opleveren. Jelle Verwer beschrijft een ander inspirerend en belangrijk artikel over Evidence Informed werken wat hij koppelt aan wat hij zelf in scholen en teams ziet.