Goed nieuws: Groeikracht gaat van start!

Het CAOP en Stichting leerKRACHT zijn samen geselecteerd om Groeikracht te coördineren! Groeikracht is een initiatief van een aantal leraren, schoolleiders, onderwijs- en innovatie-experts om het onderwijs bottom-up te verbeteren en door te ontwikkelen. In het schooljaar 2023-2024 kunnen de eerste schoolteams met ondersteuning vanuit Groeikracht aan de slag met hun eigen ambitieuze plannen. Vanuit de urgentie in de praktijk werken zij dan samen aan nog beter onderwijs voor alle leerlingen.
Groeikracht is onderdeel van het programma Ontwikkelkracht dat gefinancierd wordt door het Nationaal Groeifonds. Naast Groeikracht, waarbij gewerkt wordt aan een onderzoeks- en verbetercultuur, wordt vanuit Ontwikkelkracht ingezet op kennisdeling, het onderzoeken en ontwikkelen van effectieve aanpakken in co-creatielabs en het opleiden van expertleraren en schoolleiders in onderzoeks- en ontwikkelscholen.
Namens Jasper Rijpma, initiatiefnemer van Groeikracht, Stichting CAOP en Stichting leerKRACHT willen we alle betrokken onderwijsmensen ontzettend bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen om de gezamenlijk ontwikkelde plannen uit te gaan voeren.
Wil je op de hoogte blijven van Groeikracht? Meld je dan aan bij g.versprille@caop.nl en volg onze groep op LinkedIn
groeikracht

Wil je over de verbetercultuur met ons in gesprek?

Neem contact met ons op

Wil je meer horen over wat een verbetercultuur jouw school kan opleveren?

Volg één van onze gratis webinars