Wij vertrouwen in de kracht van de leraar.

We hebben in Nederland over het algemeen goed onderwijs en daar mogen we trots op zijn. Scholen zijn dagelijks bezig om hun onderwijs te verbeteren. Maar ondanks alle onderwijshervormingen de afgelopen jaren blijft de kwaliteit steken op goed. Wat hebben landen met toponderwijs gemeen?

Uit een rapport van McKinsey, blijkt dat tien landen met goed onderwijs er wél in slagen om hun onderwijs te verbeteren. Landen als Singapore, Zuid-Korea, Polen en Finland zijn binnen vijf tot zeven jaar van ‘goed’ naar ‘geweldig’ onderwijs gegaan. 

Ze zetten allemaal in op de kwaliteit van de leraar.

De leraren besteden er 70% van hun tijd aan lesgeven en de rest aan uitwisseling met collega’s. Ook de schoolleiders maken het verschil. Hoe meer tijd zij besteden aan coaching en ondersteuning van hun leraren, hoe hoger het onderwijsniveau.

Elke dag samen een beetje beter

Dit uitgangspunt is in 2012 de aanleiding voor de oprichting van stichting leerKRACHT, als pro bono initiatief vanuit McKinsey & Company. Jaap Versfelt, voormalig partner bij McKinsey & Company, is initiatiefnemer. Samen met collega’s en andere vrijwilligers ontwikkelt hij een transformatieprogramma waarmee scholen een cultuurverandering kunnen realiseren. Zo tillen zij zelf hun onderwijs naar een hoger plan. 

Het programma richt zich op drie belangrijke pijlers:

- Lessen uit schoolsystemen met geweldig goed onderwijs
- De manier waarop bedrijven ‘continuous improvement’ vormgeven
- Wat we geleerd hebben in het werken met honderden Nederlandse scholen

leerKRACHT-aanpak

Samenwerken staat centraal. Leraren leren van en met elkaar. Ze verbeteren samen het onderwijs en betrekken hun leerlingen daarbij. Dit zorgt ervoor dat je je als leraar blijft ontwikkelen en je capaciteiten en kennis optimaal worden benut. In de leerKRACHT-aanpak gaan lerarenteams aan de slag met de vier leerKRACHT-instrumenten. Zij worden hierbij ondersteund door hun schoolleiding en een schoolcoach uit de eigen organisatie. De aanpak op de eigen school wordt versterkt door forumbijeenkomsten met leerKRACHT-scholen uit de regio en bedrijfsbezoeken.

Continu verbeteren en aanscherpen

Inmiddels werkt stichting leerKRACHT samen met 615 scholen. Het doel: samen werken aan nóg beter onderwijs. Sinds de introductie in 2012-2013 scherpen we het programma continu aan en zien we steeds meer het effect van onze aanpak. 

'leerKRACHT betekent met mijn collega's samenwerken aan betere lessen en werken aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Dat vind ik heel erg belangrijk.'

Jesper - Oosterlicht College, Nieuwegein

'Ik denk dat dit dé manier is om bottom-up met docenten gezamenlijk het onderwijs te verbeteren.'

Adri - De Vrije School, Den Haag

'Met leerKRACHT hebben docenten meer autonomie gekregen. Zij formuleren eigen doelen en ze zijn voor een groot deel in staat om doelen te realiseren.'

Sebastian - UniC, Utrecht