Informatiebijeenkomst voor besturen in Groningen

Neem de leerKRACHT-aanpak in eigen hand

Jullie missie en visie realiteit tot in elke klas? Meer werkplezier voor schoolleiders en docenten? In professionele en hechte teams? Kom naar de informatiebijeenkomst voor bestuurders in het primair onderwijs.

Op 4 februari van 10.00 tot 12.00 organiseren wij een informatiebijeenkomst, speciaal voor bestuurders, om te delen wat het effect is, de voordelen en voorwaarden zijn van werken met leerKRACHT binnen een bestuur.

Met leerKRACHT (een goede doelen stichting) hebben we een aanpak ontwikkeld, die bewezen leidt tot een krachtige manier van samenwerken. De werkwijze is gebaseerd op wat gebruikelijk is in landen en regio’s met nog beter onderwijs dan het onze. In de aanpak hebben we de ervaring van 896 deelnemende basisscholen, middelbare scholen en mbo-opleidingen verwerkt.

De komende jaren willen we deze aanpak versneld toegankelijk maken voor het hele Nederlandse onderwijs. Om die beweging te versterken willen we u graag een aanbod doen: de leerKRACHT-aanpak zelf in handen nemen en eigen verandercoaches opleiden binnen uw bestuur.


Waarom neemt stichting leerKRACHT deze stap?

De reden daarvoor is simpel: het best mogelijke onderwijs voor alle leerlingen kunnen we alleen gezamenlijk realiseren. In 2020 blijft de druk op het Nederlandse onderwijs en bestuurders groot. Het lerarentekort, dalende resultaten op het gebied van leesvaardigheid en onduidelijkheid over een nieuw curriculum. Het vraagt om oplossingen voor de lange termijn, die tegelijkertijd nu al resultaat opleveren.

De oplossing is simpel te begrijpen, maar lastig om te realiseren: kleine, hechte teams, die vanuit gezamenlijke visie en ambitie, doelen stellen voor hun leerlingen en die stap voor stap realiseren. Waarbij schoolleiders en leraren elke dag samen het onderwijs een beetje beter maken. Deze manier van werken is zowel resultaatgericht als flexibel. Harde vereisten voor de scholen van de toekomst.


Wat gebeurt er tijdens de bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst:

  • Ziet en hoort u van bestuurders en schoolleiders wat het effect is van ‘elke dag samen een beetje beter’;
  • Leert u hoe u de aanpak van ons kan overnemen doordat wij coaches in uw organisatie opleiden;
  • Leert u verschillende scenario’s kennen en maakt u een start met een eerste ontwerp.

We nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst. Deze vindt plaats op:

Tine Marcusschool
Jaltadaheerd 163
9737 HK Groningen 

Toegang voor deze bijeenkomst is gratis.

Vanzelfsprekend verwelkomen we het van harte als u uw beleidsmedewerkers of schooldirecteuren meeneemt. Zou u dit aan willen geven op het inschrijfformulier?Heeft u vragen of opmerkingen over deze bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met John van Apeldoorn via johnvanapeldoorn@stichting-leerkracht.nl.

Graag tot ziens op de Tine Marcusschool.