Als we de ‘onderwijsexperts’ moeten geloven dan zijn trainingen voor docenten en afrekenen op resultaten de enige manier om het beroepsonderwijs succesvoller te maken

leerKRACHT: de stap-voor-stap aanpak naar beter beroepsonderwijs

Wij zien docenten die met veel passie hun werk doen maar zuchten onder de hoge werkdruk. Teamleiders borrelen vaak van de ideeën, maar staan onder druk staan van alles wat ‘moet’. We zien dat niet alle studenten in het Nederlandse onderwijs dezelfde kansen krijgen.

Dat hoeft niet.

Stichting leerKRACHT biedt een oplossing die bewezen werkt. Bijna 500 scholen werken er al mee. Die oplossing is op school ‘elke dag samen een beetje beter’ worden. Dat doen we met vier instrumenten.

De vier leerKRACHT instrumenten

 • De bordsessie. Effectieve, korte werksessies, waarin leraren en schoolleiding wekelijks (leerling)resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken
 • Gezamenlijk lesontwerp. Vertaling van de doelen van het bord naar de dagelijkse lespraktijk. Leraren bereiden samen lessen voor, bepalen per les wat ze willen bereiken en innoveren zo het onderwijs
 • Lesbezoek en feedback. Leraren observeren bij elkaar of het bij het gezamenlijk lesontwerp beoogde effect op de leerling wordt behaald en bespreken dit samen na
 • De stem van de leerling. Inspiratiebron voor de verbetering. Leerlingen geven leraren feedback over het onderwijs en doen suggesties voor verbeteringen.

Door de leerKRACHT-aanpak binnen een school te introduceren, leer je als docent van en met je collega’s, ondersteund door je teamleider.

De methode hebben we niet zelf bedacht en werkt al meer dan 20 jaar in schoolsystemen met nog beter onderwijs dan wij in Nederland hebben, zoals Ontario in Canada, Massachusetts in de VS en Londen in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is het één van de best bewaarde ‘geheimen’ van bedrijven die enorm hoge kwaliteit leveren, zoals Bol.com, Toyota en Albert Heijn. Op Nederlandse scholen slaat onze aanpak enorm aan.

Wat zeggen docenten en schoolleiders op onze scholen

 

'Samenbouwen aan onderwijs staat weer echt op de agenda! Zaken die moeten gebeuren of die verbeterd dienen te worden zijn sneller in beeld en worden planmatiger en efficiënter opgepakt'
- Jeanne Nuijten, ROC Tilburg

'Docenten zijn enthousiaster over hun werk en pakken meer regie'
- Adriaan Morren, Hoornbeeck College

De leerKRACHT-inktvlek verspreidt zich door heel Nederland vanwege de enthousiaste verhalen van deelnemers. De verhalen staken zelfs de Onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs aan om ook op de leerKRACHT-manier te gaan werken.

Wat je allemaal leert, kan en doet met leerKRACHT:

 • Een simpele manier om lange vergaderingen in te korten én ze effectief te maken
 • Waarom je nooit een feedback gesprek moet beginnen met wat jij vindt 
 • Hoe je studenten kunt betrekken bij het verbeteren van het onderwijs
 • Hoe je in 3 stappen met jouw groep jouw lesdoelen haalt en onderweg bij kan sturen
 • De juiste wijze om als teamleider tijd vrij te maken voor je team
 • Wat je kunt leren van studenten over jouw lessen en hoe je dat doet op een veilige manier
 • Vier methoden om als schoolleiding je hele team te mobiliseren
 • Hoe je als team de werkdruk onder controle krijgt
 • Wat je mist als je geen bordsessies doet met je studenten
 • Waarom ‘grote stappen snel thuis’ het altijd aflegt tegen heel veel kleine verbeteringen
 • De juiste manier om feedback te geven aan collega’s, zonder dat dat ten koste gaat van jullie relatie
 • Wat scholen en bedrijven met elkaar gemeen hebben
 • Drie methoden om met collega’s goede, inspirerende lessen te ontwikkelen
 • De illusie ontmaskerd dat dikke schoolplannen werken 
 • Hands-on ervaring van bedrijven die verbeteren met 'LEAN' en 'Agile'

Waarom het belangrijk is om nu met leerKRACHT te starten:

 • Kansenongelijkheid is een groot probleem in Nederland
  Met geweldige docenten heeft iedere student evenveel kans. En geweldige docenten krijg je niet door ze op training te sturen of af te rekenen op leerprestaties. Docenten ontwikkelen zich het best in een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Met leerKRACHT creëer je zo'n cultuur.
 • In het nieuwe toezichtkader van de Onderwijsinspectie staat de verbetercultuur op scholen centraal
  Hebben jullie antwoord op vragen als 'is er een professionele kwaliteitscultuur?' en 'wordt er gestuurd op verbetering van de onderwijskwaliteit?'. Met de leerKRACHT-aanpak is het antwoord 'Ja'.

Garantie:

Als je met de leerKRACHT-aanpak aan de slag gaat garanderen wij dat docenten meer werkplezier hebben, studenten meer betrokken zijn en het onderwijs op school verbetert.