Ervaringen met stichting leerKRACHT

Marjolein le Clercq gebruikt het Bord in de klas. Ze ziet dat het zelfvertrouwen van de kinderen erdoor groeit en dat er meer saamhorigheid is in de klas.

Het team van De Bron in Marum heeft het weer over de dingen die er weer echt toe doen. Dat zorgt voor minder werkdruk en betere lessen.

Onderwijsverbetering ook vanuit de leerlingen zelf? Deze leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Arnhem laten zien dat het kan.

Eddy de Vries is leerkracht van groep 8. Hij legt uit dat hij eerst kritisch was over bordsessies met het team. Toen hij zelf begon, raakte hij snel enthousiast.

De leerlingen van de examenklas van docente Vicky Kitzen werken gestructureerder en bewuster aan hun individuele leerdoelen.

Student Helicon Tilburg: 'De insteek dat de leerling centraal staat is een goede insteek, en het straalt vertrouwen uit naar je leerlingen.'

Het onderwijs wordt nog beter als je luistert naar de stem van de leerling. Monique van Ark legt uit waarom de Leerlingarena daarvoor zo'n krachtig middel is.

"Dit creëert echt een band met mijn klas. Dit is ons moment" zegt Samira Saïd over de bordsessies met haar vmbo-klas. Zo ziet echte betrokkenheid eruit.

Volgens Luc Jans van Deltion College Zwolle heeft de LeerKRACHT methode een positief effect op het team: van feedback tot professionalisering. Daar heeft ook de student baat bij.