LeerKRACHT-methodiek nu voor alle scholen online beschikbaar!

Elke dag een beetje beter, ook online!

Om scholen te ondersteunen bij de uitdagingen waar ze nu voor staan, stelt stichting leerKRACHT de leerKRACHT-methodiek, in samenwerking met LearningROCKS, via de online Academie ter beschikking aan alle Nederlandse scholen. Hiermee krijg je in compacte video’s handvatten om goed (online) samen te werken als leraren en om zicht te krijgen op wat wel en niet werkt bij (afstands)leren voor leerlingen. Deze blog is bedoeld als ‘kijkwijzer’ voor de online Academie.

Goed om te weten: in de video’s op de academie gaan we uit van de situatie vóór de Corona-crisis, de vertaalslag naar leren/werken op afstand doen we via blogs die je in alle modules in de Academie tegenkomt.

Hoe werk je goed samen, ook op afstand?

Er is een nieuwe (tijdelijke) werkelijkheid waarbij je elkaar als team echt nodig hebt. In de online Academie vind je via de modules ‘Bordsessie’, ‘Ritmiek’ en ‘Retrospectives’ handvatten om in een vaste ritmiek met elkaar doelgericht te werken aan dat wat nu nodig is. En daarbij ook regelmatig stil te staan om te bepalen waar de samenwerking goed loopt en wat er misschien nog beter kan. Eén zo’n module kost je 10 tot 15 minuten om te bekijken, daarna kun je ermee aan de slag.


Hoe krijg je zicht op effect van afstandsleren op leerlingen?

Hoe weet je of dat wat je via afstandsleren bij de leerlingen wilt bereiken, ook echt lukt? Hiervoor kun je de modules ‘Gezamenlijk lesontwerp’, ‘Lesbezoek’ en ‘De stem van de leerling’ doorlopen. Daarmee leer je hoe je door samen met je collega een les op afstand te ontwerpen en vervolgens bij elkaar te kijken hoe het uitpakt, je stap voor stap vaardiger wordt. En hoe je bij leerlingen kunt checken hoe zij het leren op afstand ervaren en hoe het weer een beetje beter kan.


Ga naar https://leerkracht-open.nl/ en registreer je. Je kunt dan direct aan de slag!


Heb je meer ondersteuning nodig? Trek dan aan de bel via info@stichting-leerkracht.nl. We verzorgen graag als Goede Doelen stichting een gratis online workshop voor jouw team, specifiek voor jouw schoolsituatie.