Wij hebben vier uitgangspunten die leidend zijn voor ons handelen
op deelnemende scholen en voor ons als stichting. 

Voor de leerling

Voor
de leerling

We dagen tijdens de samenwerking de school voortdurend uit: wat heeft de leerling hier aan?

En daarbij dagen we de Nederlandse onderwijsbeleidsmakers uit om een verbetercultuur op scholen te stimuleren en te ondersteunen.

 

 

Vertrouwen in de leraar

Vertrouwen
in de leraar

We vertrouwen in de kracht van leraren om samen het onderwijs te verbeteren, ondersteund door een schoolleiding met ambitie.

En daarbij ondersteunen we schoolbesturen omdat zij een rol spelen bij het opschalen en borgen van de verbetercultuur op hun scholen.

Elke dag samen een beetje beter

Elke dag samen
een beetje beter

We stimuleren het hele schoolteam om ‘elke dag samen een beetje beter’ in de praktijk te brengen en zo het onderwijs beter te maken. 

En daarbij sporen we onszelf aan om de leerKRACHT-methode en onze mensen elke dag samen een beetje beter te maken.

 

Kernwaarde stichting leerKRACHT: Duurzame verandering

Duurzame
verandering

We zetten ons samen met de scholen in om van ‘elke dag samen een beetje beter’ een cultuur te maken.

En daarbij streven we ernaar dat Nederlandse scholen zelf verder kunnen met onze aanpak, ondersteund door regionale leerKRACHT-teams.