Schoolbesturen bezoeken Het Havenbedrijf

Stichting leerKRACHT organiseert in samenwerking met een aantal Nederlandse bedrijven onderwijslunches. Tijdens deze lunches?gaan leerKRACHT-schoolleiders aan tafel met bestuurders uit het bedrijfsleven om?van en met elkaar te leren over leiding geven aan een verbetercultuur.
Het Havenbedrijf organiseerde?dinsdag 10 mei een onderwijslunch en op de website van Het Havenbedrijf is een verslag te vinden van deze lunch.

‘Op het eerste gezicht zijn havens en scholen twee totaal verschillende werelden. Wie beter kijkt ziet dat beide met dezelfde vragen en uitdagingen te maken hebben. Alle aanwezigen ontdekten die overeenkomsten vandaag tijdens een geanimeerde bijeenkomst. “Ik ben blij om over jullie twijfels te horen, dat maakt mij minder eenzaam”, merkte een schooldirecteur op. Het Havenbedrijf deelde lessons learned met besturen. Ze wisselden van gedachten over hoe het Havenbedrijf omgaat met strategische veranderingen en hoe management hier zelf een actieve bijdrage aan levert.’