Stichting leerKRACHT viert 10-jarig jubileum – 10 jaar vertrouwen in de kracht van de leraar

Tien jaar geleden werd stichting leerKRACHT opgericht. Geboren vanuit de overtuiging dat elke leerling het best mogelijke onderwijs verdient. Vanuit de overtuiging dat wanneer leraren en schoolleiding het heft in handen nemen en werken aan doelen die zij belangrijk vinden, leerlingen meer kansen krijgen en het onderwijs duurzaam beter wordt. Op 16 november 2023 viert de stichting haar jubileum op vijf plekken in Nederland. 

Sinds de oprichting zet leerKRACHT zich in inzet voor de verbetering van het onderwijs in het po, vo en mbo. Dat doet ze door scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een verbeter- en onderzoekscultuur, waarbij vier instrumenten de kern van de methodiek vormen.
Iedereen die bekend is met de leerKRACHT-methodiek weet dat we zowel onze successen vieren als vooruitkijken naar de doelen die we willen bereiken. Laten we dat nu ook doen.   

 

onderzoekscultuur

Successen: een decennium van pionieren en verbeteren

We hebben enorm veel bereikt in de afgelopen tien jaar. In de klas, op schoolniveau en landelijk. Dit zijn drie van onze grootste mijlpalen: 

 1. Onafhankelijk bewezen impact: leerKRACHT heeft een bewezen geïntegreerde aanpak ontwikkeld die samenwerking en collectief leren stimuleert. Onderzoek toonde aan dat scholen die starten met leerKRACHT binnen 1 jaar een professionele cultuur realiseren en leraren significant sterker worden. Er loopt een nieuw onafhankelijk impactonderzoek voor de periode 2023-2026.
  mijlpalen leerKRACHT
 2. LeerKRACHT-Community: Van 15 scholen in het pilotjaar zijn we inmiddels gegroeid naar 1.500 scholen. Daarbij is er een netwerk van toegewijde leraren, schoolleiders en onderwijsprofessionals ontstaan. Binnen die gemeenschap worden best practices gedeeld, ideeën uitgewisseld en wordt inspiratie omgezet in actie. Samen voor continue verbetering van het onderwijs.
            forum
 3. Elke dag samen een beetje beter en Onderzoek: leerKRACHT is ontstaan op basis van inzichten uit onderzoek in binnen- en buitenland en kennis en ervaring uit het bedrijfsleven. In de afgelopen tien jaar verwerkten we de feedback van duizenden leraren en schoolleiders in de methodiek. Hoewel kennis uit onderzoek vanaf het begin een belangrijke plek innam, nam dat de afgelopen jaren een vlucht. Zo lanceerden we Doorloopjes, kreeg het gebruik van schooldata en onderwijsonderzoek een veel steviger plek in de methodiek en neemt leerKRACHT deel aan het programma Ontwikkelkracht. Een programma wat loopt tot 2032 en waarin onderwijsonderzoek en de praktijk worden samengebracht.
  doorloopjes

Onze doelen: meer scholen en opleidingen laten profiteren van de kracht van een verbetercultuur

Naast onze successen, realiseren we ons dat het Nederlandse onderwijssysteem op dit moment voor grote uitdagingen staat. Het is onze ambitie om in de komende tien jaar nog eens 2500 scholen en opleidingen te bereiken. Dat doen we niet alleen, maar met steeds meer besturen en partners, die de methodiek van ons overnemen, zelf kennis en expertise in huis hebben en slechts met lichte ondersteuning door ontwikkelen. We willen blijven werken vanuit vertrouwen in de kracht van de leraar, ondersteund door schoolleiders met ambitie.

We willen daarmee een bijdrage blijven leveren op drie cruciale thema’s:

 1. Kansengelijkheid: Er is nog steeds sprake van ongelijkheid in het onderwijs, en leerKRACHT blijft vastbesloten om deze kloof te dichten. De grootste gelijkmaker is dat elk kind les krijgt van een sterke, bevoegde leraar, die samen met collega’s werkt aan continue verbetering van het onderwijs.
 2. Resultaten: De afgelopen jaren hebben laten zien dat Nederland steeds verder wegzakt uit de top van het onderwijs. De trend van dalende resultaten op het gebied van basisvaardigheden en te weinig kennis over de wereld moet worden gestopt.
 3. Welbevinden: Het welzijn van zowel leerlingen als leerkrachten is van essentieel belang. Er zijn teveel leraren die last hebben van een te hoge werkdruk. leerKRACHT blijft leraren ondersteunen door slimme oplossingen te bieden voor inrichting en organisatie van het onderwijs en door het welbevinden van zowel  leerlingen als leraren centraal te stellen.

Het 10-jarig jubileum van Stichting leerKRACHT markeert een decennium van samenwerking, toewijding en vooruitgang. We kijken ernaar uit om deze mijlpaal te vieren op 16 november en om samen met iedereen die zich hier in het afgelopen decennium hard voor heeft gemaakt, voort te bouwen aan een sterker onderwijssysteem voor de toekomst. Voor leerlingen en studenten in heel Nederland.

Meer weten over het programma op 16 november? Of je aanmelden?

Meer weten?

Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan publiceren we tien verhalen over impact.

Tien verhalen over impact