Subsidiemogelijkheden

Lokale en landelijke subsidiemogelijkheden voor zover bij ons bekend publiceren wij hier.

A. Gemeente Amsterdam

De Amsterdamse Scholenbeurs

Alle Amsterdamse scholen in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs, die nog geen Amsterdamse Scholenbeurs hebben ontvangen, kunnen voor het schooljaar 2017-2018 of de komende twee schooljaren (2017-2018 en 2018-2019) een Amsterdamse Scholenbeurs aanvragen. De Amsterdamse Scholenbeurs kan worden aangevraagd als bijdrage in de kosten van een activiteit ter bevordering van de professionaliteit van de schoolorganisatie. De hoogte van de Scholenbeurs is afhankelijk van het schooltype en het aantal leerlingen. Het schoolbestuur moet minimaal 25% van de totale kosten zelf dragen.
Aanvraag periode: 14 maart t/m 22 april 2017
Meer informatie: Subsidie Amsterdamse Scholenbeurs primair en voortgezet onderwijs

B. Gemeente Rotterdam

Rotterdams Onderwijsbeleid Leren Loont!

Met subsidies integrale beschikking kunnen schoolbesturen en scholen in Rotterdam activiteiten uitvoeren die bijdragen aan het realiseren van de ambities van het Rotterdamse onderwijsbeleidsprogramma 2015-2018. Voor het komend jaar is voor het onderwijs in Rotterdam weer een bedrag van €28 mln beschikbaar o.a. voor professionele ontwikkeling van leerkrachten. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van onder meer locatie en aantal leerlingen.
Uiterste aanvraag: 1 mei voorafgaand aan het jaar dat de subsidie wordt uitgevoerd
Meer informatie: Beleidsregel Rotterdams Onderwijs Beleid 2016-2017; Leren Loont!

C. Gemeente Den Haag

Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Gemeente Den Haag heeft de Stichting leerKRACHT de mogelijkheid voor een subsidie van € 7.000,- aan maximaal 12 scholen scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Deze subsidie geldt alleen voor scholen, die deelnemen aan het 1ste jaar van het leerKRACHT programma en gevestigd zijn in de Gemeente Den Haag. Het verzoek voor de subsidie kan worden ingediend bij de inschrijving voor leerKRACHT.
Uiterste aanvraag: 9 juni 2017

close


Nieuws en tips rechtstreeks in je inbox?

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief