Zelf alvast aan de slag met leerKRACHT?

Zelf alvast aan de slag met leerKRACHT?

Onderwijs verbeteren gaat het beste met je hele team. Maar wat als je nog bezig bent om draagvlak te verzamelen om samen met leerKRACHT aan de slag te gaan? Kan je dan als leraar alvast zelf aan de slag? En hoe helpt je dat om later je hele team mee te krijgen? We hebben speciaal voor jou een aantal van onze instrumenten op onze website gezet waarmee je al vast kunt starten.

Draagvlak creëren in je team voordat je met leerKRACHT start is enorm belangrijk. De meeste leraren in je team moeten het willen, er moet tijd voor vrijgemaakt worden, een gezamenlijk moment ingeroosterd, de schoolleider moet aan boord zijn, et cetera.

Ondertussen kun je zelf aan de slag met ‘elke dag samen een beetje beter’. Maar dan niet met je collega’s maar met je leerlingen. In je eigen klas. Dat is namelijk ook onderdeel van leerKRACHT: de stem van de leerling. Hiervoor hebben we op onze website vier verschillende materialen ter beschikking gesteld: leerKRACHT-materialen op onze website.

1.     Het verbeterbord in de klas

Op talloze leerKRACHT-scholen hebben leraren het verbeterbord mee de klas in genomen. Op basisscholen in de groepen, op middelbare scholen in mentorklassen en MBO’s in SLB lessen. Wat doen zij met hun leerlingen en studenten? Samen doelen stellen, verbeteracties bedenken, de voortgang volgen en successen vieren. Dit verhoogt de betrokkenheid van je leerlingen, hun doelgerichtheid en het geeft iedereen plezier: jou en je leerlingen.

2.     OnzeLes feedback-app
Wie heeft beter zicht op wat het effect is van jouw lessen op de leerlingen, dan die leerlingen zelf? Hoe kun je hun feedback en tips krijgen? We hebben daarvoor een simpele werkvorm, ondersteund door een app: OnzeLes. Meer dan 1000 leraren werken er al mee. Zij krijgen tips van hun leerlingen, maar ook meer betrokkenheid van de klas.

3.     De leerlingenarena
Tijdens een leerlingenarena laat je leerlingen aan het woord, terwijl een groep leraren luistert naar wat zij te zeggen hebben over het onderwijs op school. Op basis van vragen die de leraren van tevoren hebben bedacht. Het effect op leraren is overweldigend, zij willen er direct mee aan de slag. Dit instrument is dus niet voor jou alleen, maar kun je gebruiken om al een groep(je) collega’s mee te nemen.

Bij deze drie interacties met leerlingen staat feedback centraal. Feedback geven en ontvangen moet je leren. Dat geldt zowel voor leraren als leerlingen. Daarom zullen we binnenkort nog een vierde onderdeel toevoegen:

4.     De feedback training

Deze training kun je doen met je leerlingen. Ze leren een eenvoudige, veilige vorm van feedback. In leerKRACHT doen we deze training ook met leraren. Een basisschoolleerling legde mij eens uit waarom zij deze vorm van feedback gebruiken in hun klas: “om te kunnen zeggen wat je dwars zit, zonder ruzie te krijgen”.


We willen je veel plezier en succes wensen met deze leerKRACHT-instrumenten. Aarzel niet je collega’s te betrekken zodra je successen boekt met je leerlingen. Zo creëer je de leerKRACHT-inktvlek in je eigen school. En zodra je voldoende draagvlak hebt, kun je met je hele team mee komen doen.  En dan gaat het nog harder!

Deel dit bericht:

Dit vind je misschien ook interessant