'Als je eenmaal zo werkt wil je niet meer zonder'

Wat zeggen leraren en schoolleiders over leerKRACHT?


In het primair onderwijs

Na 3 jaar werken op de leerKRACHT-manier, wil Anita Perdok van de Hildegaertschool niet anders meer: 'leerKRACHT heeft echt voor de samenfactor gezorgd.'

Eddy de Vries is leerkracht van groep 8. Hij legt uit dat hij eerst kritisch was over bordsessies met het team. Toen hij zelf begon, raakte hij snel enthousiast.

Marjolein le Clercq van de Oscar Romeroschool gebruikt het Bord in de klas. Ze ziet dat het zelfvertrouwen van de kinderen erdoor groeit en dat er meer saamhorigheid is in de klas.

In het voortgezet onderwijs

'Dit creëert echt een band met mijn klas. Dit is ons moment' zegt Samira Said over de bordsessies met haar vmbo-klas. Zo ziet echte betrokkenheid eruit.
Zie je uitstelgedrag bij je leerlingen? Weten ze niet hoe ze moeten beginnen? Docent Martin Augustijn had daar een oplossing voor.
De leerlingen van de examenklas van docente Vicky Kitzen werken gestructureerder en bewuster aan hun individuele leerdoelen.

In het beroepsonderwijs

Volgens Luc Jans van Deltion College Zwolle heeft de LeerKRACHT methode een positief effect op het team: van feedback tot professionalisering. Daar heeft ook de student baat bij.
Mark van Gils gebruikt het bord in de lessen SLB. De studenten ervaren meer duidelijkheid en onderling begrip.
Het team van Toos de Groot gebruikte leerKRACHT onder andere bij het ontwikkelen van een nieuwe visie op het onderwijs.

leerKRACHT is gebaseerd op een bewezen manier van werkenleerKRACHT is gebaseerd op lessen uit de beste onderwijssystemen ter wereld


Onze aanpak maakt gebruik van ervaringen van bedrijven en ziekenhuizen met continu verbeteren


Onderzoek Universiteit Utrecht laat zien dat op leerKRACHT-scholen in 1 jaar een lerende cultuur ontstaat. Zij kennen geen programma dat zo snel en zo veel resultaat oplevert


750 scholen raakten enthousiast door verhalen van deelnemende scholen