'Als je eenmaal zo werkt wil je niet meer zonder'

Wat zeggen leraren en schoolleiders over leerKRACHT?


In het primair onderwijs

Bekijk deze video voor de impact van de leerKRACHT-methodiek in het PO.

Eddy de Vries is leerkracht van groep 8. Hij legt uit dat hij eerst kritisch was over bordsessies met het team. Toen hij zelf begon, raakte hij snel enthousiast.

Na 3 jaar werken op de leerKRACHT-manier, wil Anita Perdok van de Hildegaertschool niet anders meer: 'leerKRACHT heeft echt voor de samenfactor gezorgd.'


In het voortgezet onderwijs

Bekijk deze video voor de impact van de leerKRACHT-methodiek in het VO.
Zie je uitstelgedrag bij je leerlingen? Weten ze niet hoe ze moeten beginnen? Docent Martin Augustijn had daar een oplossing voor.
'Dit creëert echt een band met mijn klas. Dit is ons moment' zegt Samira Said over de bordsessies met haar vmbo-klas. Zo ziet echte betrokkenheid eruit.


In het beroepsonderwijs

Bekijk deze video voor de impact van de leerKRACHT-methodiek in het MBO.
Volgens Luc Jans van Deltion College Zwolle heeft de LeerKRACHT methode een positief effect op het team: van feedback tot professionalisering. Daar heeft ook de student baat bij.
Het team van Toos de Groot gebruikte leerKRACHT onder andere bij het ontwikkelen van een nieuwe visie op het onderwijs.

leerKRACHT is gebaseerd op een bewezen manier van werkenleerKRACHT is gebaseerd op lessen uit de beste onderwijssystemen ter wereld


Onze aanpak maakt gebruik van ervaringen van bedrijven en ziekenhuizen met continu verbeteren


Onderzoek Universiteit Utrecht laat zien dat op leerKRACHT-scholen in 1 jaar een lerende cultuur ontstaat. Zij kennen geen programma dat zo snel en zo veel resultaat oplevert


896 scholen raakten enthousiast door verhalen van deelnemende scholen