‘Als je eenmaal zo werkt wil je niet meer zonder’

Ervaringen van leraren en schoolleiders over leerKRACHT

Bekijk hier de video’s met de verhalen van scholen die werken met de leerKRACHT-aanpak

Ervaringen in het primair onderwijs

Door het borgen van verbeteringen wordt het onderwijs op KC De Appel elke dag een beetje beter.

Hoe KBS De Klinker taal & rekenen verbetert

Bekijk deze video voor de impact van de leerKRACHT-methodiek in het PO.

Eddy de Vries is leerkracht van groep 8. Hij legt uit dat hij eerst kritisch was over bordsessies met het team. Toen hij zelf begon, raakte hij snel enthousiast.

Ervaringen in het voortgezet onderwijs

Hoe verbetert VO-school UniC haar onderwijs effectief en doelgericht?

Bekijk deze video voor de impact van de leerKRACHT-methodiek in het VO.

Zie je uitstelgedrag bij je leerlingen? Weten ze niet hoe ze moeten beginnen? Docent Martin Augustijn had daar een oplossing voor.

‘Dit creëert echt een band met mijn klas. Dit is ons moment’ zegt Samira Said over de bordsessies met haar vmbo-klas. Zo ziet echte betrokkenheid eruit.

Ervaringen in het beroepsonderwijs

Hoe het team Sport en Bewegen van het ROC Twente samen de werkdruk onder controle houdt.

Bekijk deze video voor de impact van de leerKRACHT-methodiek in het MBO.

Volgens Luc Jans van Deltion College Zwolle heeft de LeerKRACHT methode een positief effect op het team: van feedback tot professionalisering. Daar heeft ook de student baat bij.

Enthousiast? Kijk hoe je zelf aan de slag kunt

Zelf aan de slag

Wil je meer weten? Neem contact met ons op

Neem contact op

© Stichting leerKRACHT | Kwaaijongens, rebels in oplossingen