leerKRACHT: de stap-voor-stap aanpak naar beter onderwijs

Met leerKRACHT verbeter je samen het onderwijs

Op een school met een verbetercultuur werk je samen aan nog beter onderwijs. Een cultuur waarin je als leraren van elkaar leert en samen met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. Met leerKRACHT creëer je zo'n cultuur op jouw school. Hoe doe je dat? Aan de basis staan vier leerKRACHT-instrumenten die elkaar onderling versterken. Deze instrumenten zet je in een geplande ritmiek in en vormen de kern van de leerKRACHT-aanpak waarmee je op jouw school een verbetercultuur kan creëren:

 • De bordsessie. Korte effectieve werksessie, waarin je met je collega's en schoolleiding wekelijks de voortgang bespreekt op doelen die je gezamenlijk gesteld hebt. Deze bordsessies vervangen de veelal inefficiënte vergaderingen.
 • Gezamenlijk lesontwerp. De doelen die je met je team stelt vertaal je naar de dagelijkse lespraktijk. Door samen lessen voor te bereiden maak je gebruik van elkaars kennis en kunde en kan je lessen verbeteren en innoveren
 • Lesbezoek en feedback. Van en met elkaar leren is de basis voor een goede les. Door regelmatig te kijken bij elkaar en samen te bespreken of de beoogde doelen worden bereikt, krijg je ideeën over hoe het nog beter kan.
 • De stem van de leerling. De leerling of de student is de grootste inspiratiebron voor nieuwe lesdoelen. Zij kunnen bij uitstek feedback geven over het onderwijs en werken zo mee aan verbetering.

De instrumenten van leerKRACHT: Bordsessie, gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback, de stem van de leerling

In vier stappen naar een cultuur van 'Elke dag samen een beetje beter'

Startfase

Start. Je vormt een klein 'leerKRACHT-team' van leraren en schoolleiders die samen de opstart op school voorbereiden. Jullie zijn de 'voorlopers' en nemen de rest van het schoolteam mee in de transitie.

Trainingsfase

Training. Met z'n allen gaan jullie aan de slag met de vier leerKRACHT-instrumenten. Al doende ervaart iedereen de eerste successen en plezier om zo samen te werken.

verdiepingsfase

Verdieping. Teams zetten leerKRACHT in om hun belangrijkste doelen te realiseren. Bovendien zie je dat leraren met hun leerlingen in de klas met verbeterdoelen aan de slag gaan.

continu verbeteren

Continu verbeteren. De manier van werken is normaal geworden. Je wilt niet anders meer. Leerlingen zijn gewend dat jullie hen betrekken en nieuwe leraren passen zich snel aan.

Wat levert de leerKRACHT-aanpak op?


leerKRACHT is een doordacht programma dat in de afgelopen jaren steeds beter is geworden en verder ontwikkeld door de ervaringen en input van de deelnemers. Inmiddels leidt het tot bewezen impact op onderwijs, werkplezier en leerlingbetrokkenheid. In deze video's vertellen docenten en schoolleiders over de impact die ze zien van werken met stichting leerKRACHT.


Wat biedt Stichting leerKRACHT?

Het creëren van een cultuur van 'elke dag samen een beetje beter' is geen technisch trucje met een bord, maar een verandering in cultuur. We realiseren ons terdege hoe lastig dit is. Daarom ondersteunt stichting leerKRACHT intensief tijdens dit proces en helpt jullie stap voor stap het programma te doorlopen. Dat doen we als volgt:

 • Begeleiding door een leerKRACHT-expertcoach op school
 • Vaardigheidstraining in de school, om op den duur zonder ons verder te kunnen
 • Uitwisseling met andere leerKRACHT-scholen in de regio
 • Bezoeken aan bedrijven en ziekenhuizen die al werken met een verbetercultuur
 • Instrumenten zoals metingen om jullie voortgang te bepalen en waar nodig bij te sturen
 • De complete leerKRACHT-methodiek via ons online-platform

Kan mijn school ook meedoen?

We gunnen alle scholen in Nederland meer werkplezier, leerlingbetrokkenheid en nog betere kwaliteit van het onderwijs. We zijn er dan ook voor alle basisscholen, ook het speciaal onderwijs, middelbare scholen, mbo-teams, Pabo's en lerarenopleidingen. Maar voor gegarandeerd succes moeten we wel enkele randvoorwaarden stellen:

 • Je hebt als school ambitieuze onderwijsdoelen die je samen wilt realiseren
 • Een groep leraren op school is enthousiast om met leerKRACHT te starten
 • Je maakt tijd vrij om samen het onderwijs te verbeteren

leerKRACHT-Versneller

Voor basisscholen die zelf al eerste stappen hebben gezet met onderdelen van onze werkwijze bieden wij een versneld programma. Jullie krijgen daarbij toegang tot onze online leerKRACHT-academie én webinars voor training in de leerKRACHT-werkwijze. Begeleid door een van onze expertcoaches ga je daarna met één team en de schoolleiding aan de slag. Zo ontwikkel je al doende een lerende cultuur op school, verbeter je samen het onderwijs en zorg je voor meer leer- en werkplezier.


Wil je weten wat leerKRACHT voor jouw school kan betekenen? Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.