leerKRACHT-aanpak

Onderzoek na onderzoek laat zien wat het verschil maakt in de kwaliteit van het onderwijs: schoolleiders en leraren die samen het onderwijs verbeteren. Zij bereiken meer met hun leerlingen.

Een verbetercultuur maakt dat je elke dag bezig bent met kwaliteitsverbetering en dus samen aan nóg beter onderwijs werkt. leerKRACHT creëert zo’n verbetercultuur op scholen.

Op deze pagina vertellen we hoe leerKRACHT helpt op scholen en in stichtingen. Je leest meer over hoe je als lerarenteam en als schoolleider aan de slag kan op school en hoe je een cultuur van ‘elke dag een beetje beter’ creëert in jouw organisatie/stichting.

leerkracht aanpak