leerKRACHT: de stap-voor-stap aanpak naar beter onderwijs

Hoe werkt de leerKRACHT-methodiek?


Op een school met een verbetercultuur werk je samen aan nog beter onderwijs. Een cultuur waarin je als leraren van elkaar leert en samen met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. Met leerKRACHT creëer je zo'n cultuur op jouw school. Hoe doe je dat? Aan de basis staan vier leerKRACHT-instrumenten die elkaar onderling versterken.

 • De bordsessie. Korte effectieve werksessie, waarin je met je collega's en schoolleiding wekelijks de voortgang bespreekt op doelen die je gezamenlijk gesteld hebt. Deze bordsessies vervangen de veelal inefficiënte vergaderingen.
 • Gezamenlijk lesontwerp. De doelen die je met je team stelt vertaal je naar de dagelijkse lespraktijk. Door samen lessen voor te bereiden maak je gebruik van elkaars kennis en kunde en kan je lessen verbeteren en innoveren
 • Lesbezoek en feedback. Van en met elkaar leren is de basis voor een goede les. Door regelmatig te kijken bij elkaar en samen te bespreken of de beoogde doelen worden bereikt, krijg je ideeën over hoe het nog beter kan.
 • De stem van de leerling. De leerling of de student is de grootste inspiratiebron voor nieuwe lesdoelen. Zij kunnen bij uitstek feedback geven over het onderwijs en werken zo mee aan verbetering.

 


De leerKRACHT aanpak

Om deze instrumenten succesvol in te zetten zijn er drie essentiële voorwaarden: ambitie, ritmiek en 'retrospective' (terug- en vooruitkijken). Samen vormen de instrumenten en de randvoorwaarden de kern van de leerKRACHT-aanpak, waarmee je op jouw school een verbetercultuur kan creëren.

In drie stappen naar een cultuur van 'Elke dag samen een beetje beter'

Startfase

Start. Je vormt een klein 'leerKRACHT-team' van leraren en schoolleiders die samen de opstart op school voorbereiden. Jullie zijn de 'voorlopers' en nemen de rest van het schoolteam mee.

Aan de slag

Aan de slag. Met z'n allen gaan jullie aan de slag met de vier leerKRACHT-instrumenten. Al doende ervaart iedereen de eerste successen en het plezier in het samenwerken neemt toe.

Verdieping

Verdieping. Teams zetten leerKRACHT in om hun belangrijkste doelen te realiseren. Leerlingen zijn gewend dat jullie hen betrekken bij het verbeteren van het onderwijs.

Het effect van werken met leerKRACHT

Onderzoek van de Universiteit Utrecht op honderden scholen bewijst dat leerKRACHT snel en effectief een lerende cultuur op scholen creëert. Waardoor leraren significant sterker worden, al binnen één jaar.

De onderzoekers kennen uit hun onderzoekspraktijk en internationaal onderzoek geen onderwijsprogramma dat zo snel en effectief werkt in het creëren van een professionele cultuur.

 

Ervaringen van deelnemers


leerKRACHT is een doordacht programma dat in de afgelopen jaren steeds beter is geworden door de ervaringen en input van de deelnemers. Inmiddels leidt het tot bewezen impact op onderwijs, werkplezier en leerlingbetrokkenheid. In deze video's vertellen docenten en schoolleiders over het effect dat die ze zien van werken met stichting leerKRACHT.Welke ondersteuning biedt leerKRACHT?


Het creëren van een cultuur van 'elke dag samen een beetje beter' is geen technisch trucje met een bord, maar een verandering in cultuur. We realiseren ons terdege hoe lastig dit is. Daarom ondersteunt stichting leerKRACHT intensief tijdens dit proces en helpt jullie stap voor stap het programma te doorlopen. Dat doen we als volgt:

 • Begeleiding door een leerKRACHT-expertcoach op school
 • Online workshops om onderdelen van de leerKRACHT-methode verder onder de knie te krijgen
 • Toegang tot fora voor uitwisseling met andere leerKRACHT-scholen in de regio
 • Bezoeken aan bedrijven en ziekenhuizen die al werken met een verbetercultuur
 • Inzicht door voortgangsmetingen, waarmee je het effect op school kunt vergroten
 • De complete leerKRACHT-methodiek via onze online academie

 

Kan mijn school ook meedoen?

We zijn er voor alle basisscholen, ook het speciaal onderwijs, middelbare scholen, mbo-teams, Pabo's en lerarenopleidingen.

Maar voor gegarandeerd succes moeten we wel enkele randvoorwaarden stellen:

 • Je hebt als school ambitieuze onderwijsdoelen die je samen wilt realiseren
 • Een groep leraren op school is enthousiast om met leerKRACHT te starten
 • Je maakt tijd vrij om samen het onderwijs te verbeteren


Wil je weten wat leerKRACHT voor jouw school kan betekenen? Wil je in ervaren hoe leerKRACHT werkt?
Neem dan contact met ons op of bekijk een webinar.