Met leerKRACHT verbeter je samen het onderwijs

Vier leerKRACHT-instrumenten, die elkaar onderling versterken, vormen de basis van de aanpak:

 • De bordsessie. Effectieve, korte werksessies, waarin leraren en schoolleiding wekelijks (leerling)resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken
 • Gezamenlijk lesontwerp. Vertaling van de doelen van het bord naar de dagelijkse lespraktijk. Leraren bereiden samen lessen voor, bepalen per les wat ze willen bereiken en innoveren zo het onderwijs
 • Lesbezoek en feedback. Leraren observeren bij elkaar of het bij het gezamenlijk lesontwerp beoogde effect op de leerling wordt behaald en bespreken dit samen na
 • De stem van de leerling. Inspiratiebron voor de verbetering. Leerlingen geven leraren feedback over het onderwijs en doen suggesties voor verbeteringen.
  De vier leerKRACHT instrumenten

Deze instrumenten gebruik je niet af en toe maar in een wekelijkse ritmiek en de hele school doet mee. Je ervaart snel het effect op jou en op de leerling en dat helpt om het onderwijs stap-voor-stap beter te maken. 

In 4 stappen naar een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’

 • Start. In deze beginfase vorm je een klein ‘leerKRACHT-team’ van leraren en schoolleiders die samen de opstart op school voorbereiden. Wij trainen dit team in de aanpak, en samen organiseren we de opstart.
 • Training. In deze fase ga je met alle teamleden aan de slag met de 4 leerKRACHT-instrumenten. Je voert de bordsessie uit, bereidt samen lessen voor, bezoekt elkaars lessen, geeft elkaar feedback en betrekt leerlingen. Je ervaart de eerste successen en plezier in samenwerken op deze manier.
 • Verdieping. Nu je de instrumenten kent ga je het onderwijs verder verbeteren. Je stelt doelen en realiseert deze met je team. Waar je wilt pas je de aanpak aan, zodat deze bij jullie past.
 • Continu verbeteren. In deze fase – die al kan komen na 6 maanden of pas na 2 jaar – is deze manier van werken normaal geworden. Je wilt niet anders meer. Leerlingen zijn gewend dat jullie hen betrekken en nieuwe leraren passen zich snel aan.

'Dit is dé manier om tot een professionele leergemeenschap te komen.'
Henk Ebbers, BS Farmsumerborg

'Docenten zijn enthousiaster over hun werk en pakken meer regie'
Adriaan Morren, Hoornbeeck College

Wat doen wij hierbij voor de school

leerKRACHT is een doordacht programma dat leidt tot bewezen impact op onderwijs, werkplezier en leerlingbetrokkenheid. Dat doen we met:

 • Een aanpak die je stap-voor-stap kunt uitvoeren en daarna aanpassen
 • Begeleiding door een leerKRACHT-Expertcoach bij de uitvoering op school
 • Uitwisseling met andere leerKRACHT-scholen in de regio om van elkaar te leren
 • Een online platform met al onze instrumenten die je als school gebruikt
 • Instrumenten om feedback van leerlingen, docenten en schoolleiders te vragen

Tekst gaat verder na de video

‘Elke dag samen een beetje beter’ is niet makkelijk en best wel een uitdaging

We weten maar al te goed dat de werkdruk in het onderwijs hoog is en de tijd vaak ontbreekt om samen het onderwijs nog beter te maken. Daarbij is niet iedereen overtuigd dat een andere manier van werken meer oplevert dan het kost. Ook vergt het een andere vorm van leidinggeven en bovenal een omgeving waarin feedback geven en krijgen veilig voelt.

leerKRACHT gaat deze problemen niet uit de weg. Maar met de principes die aan de basis staan van de leerKRACHT-aanpak boek je snel de eerste successen:

 • De hele school doet mee. Zo werken is niet iets van een paar mensen, maar van het hele team
 • Eerst doen dan denken. Zo behaal je successen en leer je wat bij jullie past
 • Zélf de manier van samenwerken vormgeven. Als je eenmaal zo werkt dan bedenk je wat bij jullie past en pas je de werkwijze aan
 • Zélf doelen stellen en verbeteracties inzetten. Teams stellen met hun schoolleiding doelen en krijgen de ruimte om zelf verbeteracties te bedenken en uit te voeren
 • Creëer een ritme. Met een (wekelijks) ritme ervaar je successen en borg je de nieuwe manier van werken
 • Vraag je af: “Wat betekent dit voor de leerling?”  De focus ligt op die verbeteringen waar leerlingen en studenten baat bij hebben
 • Leer van andere scholen. Kennis delen inspireert en geeft nieuwe impulsen

'Het creëert een band met mijn klas. Dit is echt óns moment. De klas zorgt voor elkaar op deze manier'
Samira Saïd over de bordsessie met haar klas in het Diamantcollege

leerKRACHT is gebaseerd op een bewezen manier van werken

Hogere kwaliteit en meer werkplezier gaan hand in hand.  Dat zie je in schoolsystemen met nog beter onderwijs dan wij in Nederland hebben, zoals Ontario in Canada, Massachusetts in de VS en Londen in het Verenigd Koninkrijk. En het is ook een van de best bewaarde ‘geheimen’ van bedrijven en instellingen die enorm hoge kwaliteit leveren, zoals Bol.com, Toyota en Albert Heijn, bedrijven die werken met ‘LEAN’ of ‘Agile-scrum’. De leerKRACHT-aanpak is gebaseerd op ervaringen uit deze schoolsystemen, van deze bedrijven en de ruim 600 Nederlandse scholen die al meedoen met leerKRACHT.

Wat is de leerKRACHT-aanpak niet

 • We zijn geen project. leerKRACHT is niet iets wat je een tijdje doet, het wordt een manier van werken. Verbeteren kost tijd. De schoolleiding creëert daarom tijd voor het team en maakt zelf tijd om het goede voorbeeld te geven.
 • We zijn geen training. leerKRACHT is een traject dat leidt tot een manier van werken. Trainingen zijn daar maar een klein onderdeel van, de kern van leerKRACHT is doen en verbeteren.
 • We zijn geen extra. leerKRACHT is niet een extra doel. Het is een manier van werken waarmee je als team je doelen realiseert. Dat doe je samen en scheelt je zelfs werk.
 • We zijn niet duur. We vragen elke deelnemende school een bijdrage in de onkosten van onze stichting. We houden de kosten zo laag mogelijk door de inzet van vrijwilligers, giften van goededoelenfondsen, pro bono inzet vanuit het bedrijfsleven en financiële bijdragen van overheden. Voor PO-scholen die starten in schooljaar 2018-2019 is de bijdrage € 7.950,- per school voor het eerste jaar. Aan het einde van het eerste jaar bepalen scholen in overleg met stichting leerKRACHT het vervolgtraject. De maximale vergoeding is € 4.150,- voor het tweede jaar. 
  Voor het dekken van de kosten, kunt u gebruik maken van de extra middelen voor het verlagen van de werkdruk, zoals bedoeld in deze brief van de minster van OCW. Voor de inzet van de middelen uit het werkdrukakkoord beveelt het PO Front stichting leerKRACHT aan.

  Voor een VO-school geldt een bijdrage van € 24.750,- per school (locatie) voor het eerste jaar en € 13.750,- voor het tweede jaar. En de bedragen voor MBO/HBO zijn € 9.850,- per team voor het eerste jaar en € 5.450,- voor het tweede jaar.

  NB: Kleine PO- en VO-scholen kunnen even­tueel afspraken maken over een aangepast tarief. Neem hiervoor contact met ons op.