leerKRACHT: de stap-voor-stap aanpak naar beter onderwijs

Hoe werkt de leerKRACHT-methodiek?


Op een school met een verbetercultuur werk je samen aan nog beter onderwijs. Maar hoe ziet zo’n cultuur eruit?

Drie randvoorwaarden

Aan de basis staan drie randvoorwaarden (ambitie, ritmiek en retrospective) die, samen met de vier leerKRACHT-instrumenten, de kern van leerKRACHT vormen:

 • Ambitie. Aan het begin van het schooljaar herijk je als schoolteam jullie ambitie en bepaal je aan welke onderwijsinhoudelijke thema’s jullie dit jaar willen werken. Deze thema’s zet je in een jaarbord, verdeeld over verschillende periodes.
 • Ritmiek. Vervolgens ga je in (kleinere) teams van 6 tot 10 docenten met deze thema’s aan de slag. Dat doe je in periodes van 6 tot 8 weken. Elke periode start je met het omzetten van een thema in een concreet en haalbaar doel waar je wekelijks aan werkt.
 • Retrospective. Aan het einde van elke periode kijk je als team terug naar jullie doel en de onderlinge samenwerking. De werkvorm die je hiervoor gebruikt heet ‘retrospective’ en leidt tot acties voor de volgende periode.

Instrumenten

Om in een periode jullie onderwijsdoelen te realiseren werk je als team aan de lespraktijk met de vier leerKRACHT-instrumenten. Deze instrumenten zijn:

 

 • De bord- en werksessie. De bordsessie is een wekelijkse, korte sessie, waarin je met je collega's en de schoolleiding de voortgang bespreekt op jullie doelen voor deze periode. Aansluitend ga je in een werksessie met de bijbehorende acties aan de slag.
 • Gezamenlijk lesontwerp. De doelen die je met je team stelt vertaal je in tweetallen naar de dagelijkse lespraktijk. Daarbij gebruik je elkaars kennis en kijk je samen welke handvatten onderwijsonderzoek biedt.
 • Lesbezoek en feedback. Of een verbeterd lesontwerp werkt, blijkt pas in de praktijk. Daarom geef je als leraar deze les en vraag je je collega deze les te observeren. Doel van de observatie is te zien en te horen wat het effect van de les op leerlingen is.
 • De stem van de leerling. De leerling of de student is de grootste inspiratiebron voor nieuwe doelen en acties. Zij kunnen bij uitstek feedback geven over het onderwijs en werken zo mee aan verbetering.

 


De leerKRACHT aanpak

Praktische handvatten uit onderwijsonderzoek

Je bereikt meer met je leerlingen als je een verbetercultuur op school combineert met ‘evidence informed’ onderwijs in de klas. Daarvoor kun je zelf op zoek gaan naar onderzoek en daarnaast gebruik maken van Doorloopjes.nl. Deze site lanceerden wij samen met ResearchED en de beroepsverenigingen het Lerarencollectief, BAB en de BVMBO.

De 50 ‘doorloopjes’ op deze site bieden:

 • Een selectie van 50 krachtige strategieën die je in de les kunt toepassen
 • Gebaseerd op ideeën van ’s werelds invloedrijkste onderwijsdenkers en onderzoekers
 • Met een wegwijzer die je helpt de strategieën te selecteren die bij jouw klas passen

 


In vier stappen naar een cultuur van 'Elke dag samen een beetje beter'


Zo’n cultuur realiseren vergt een goede voorbereiding: een geschikte teamindeling, tijd vrijmaken en dan met een klein groepje de startdag met het het schoolteam voorbereiden. Daarna in de teams aan de slag met de eigen lespraktijk en al doende een verbetercultuur creëren.


Het effect van werken met leerKRACHT

Onderzoek van de Universiteit Utrecht op honderden scholen bewijst dat leerKRACHT snel en effectief een lerende cultuur op scholen creëert. Waardoor leraren significant sterker worden, al binnen één jaar.

De onderzoekers kennen uit hun onderzoekspraktijk en internationaal onderzoek geen onderwijsprogramma dat zo snel en effectief werkt in het creëren van een professionele cultuur.

 

Ervaringen van deelnemers


leerKRACHT is een doordacht programma dat in de afgelopen jaren steeds beter is geworden door de ervaringen en input van de deelnemers. Inmiddels leidt het tot bewezen impact op onderwijs, werkplezier en leerlingbetrokkenheid. In deze video's vertellen docenten en schoolleiders over het effect dat die ze zien van werken met stichting leerKRACHT.Welke ondersteuning biedt leerKRACHT?


Het creëren van een cultuur van 'elke dag samen een beetje beter' is geen technisch trucje met een bord, maar een verandering in cultuur. We realiseren ons terdege hoe lastig dit is. Daarom ondersteunt stichting leerKRACHT intensief tijdens dit proces en helpt jullie stap voor stap het programma te doorlopen. Dat doen we als volgt:

 • Begeleiding door een leerKRACHT-expertcoach op school
 • Online meet-ups voor po, vo en het mbo, om uit te wisselen met scholen zoals die van jullie
 • Fora met andere leerKRACHT-scholen in de regio, om samen volgende stappen te zetten
 • Bezoeken aan bedrijven en ziekenhuizen die al werken met een verbetercultuur
 • Inzicht door voortgangsmetingen, waarmee je het effect op school kunt vergroten
 • De complete leerKRACHT-methodiek via onze online academie
 • Handvatten voor het toepassen van onderwijsonderzoek in de lespraktijk, bijvoorbeeld met Doorloopjes.nl

 

Kan mijn school ook meedoen?

We zijn er voor alle basisscholen, ook het speciaal onderwijs, middelbare scholen, mbo-teams, Pabo's en lerarenopleidingen.

Maar voor gegarandeerd succes moeten we wel enkele randvoorwaarden stellen:

 • Je hebt als school ambitieuze onderwijsdoelen die je samen wilt realiseren
 • Een groep leraren op school is enthousiast om met leerKRACHT te starten
 • Je maakt tijd vrij om samen het onderwijs te verbeteren


Wil je weten wat leerKRACHT voor jouw school kan betekenen? Wil je ervaren hoe leerKRACHT werkt?
Neem dan contact met ons op of bekijk een webinar.