1 miljoen euro van Postcode Loterij voor innovatieve leerKRACHT-methode, boost voor kwaliteit Nederlands onderwijs

We hebben een bijdrage van 1 miljoen euro van de Postcode Loterij mogen ontvangen. Hieronder het officiële persbericht.

Roy Beusker Fotografie/Amy van Leiden

Foto: Roy Beusker Fotografie/Amy van Leiden

‘Dit is een impuls voor beter onderwijs, meer werkplezier en betrokken leerlingen!’

Amsterdam, 26 februari 2020 – Mooi nieuws voor Stichting leerKRACHT. Postcode Loterij-ambassadeur Nicolette van Dam verraste de goededoelenorganisatie met een bijdrage van 1 miljoen euro om hun methode ‘leerKRACHT’ voor zoveel mogelijk scholen beschikbaar te maken.

De afgelopen jaren hebben 896 scholen al laten zien wat voor geweldige resultaten er mogelijk worden als leraren en schoolleiders de ruimte nemen om te werken aan doelen die zij belangrijk vinden. Met deze zelf ontwikkelde methodiek kan de stichting de bewezen positieve resultaten voor beter onderwijs, meer werkplezier en de betrokkenheid van de leerlingen verder uitbreiden.

“Veel scholen hebben moeite om leraren te vinden en te behouden. De werkdruk in het vak ligt hoog en omdat de nood zo hoog is, lijken andere onderwerpen te weinig aandacht te krijgen. Zo is het belangrijk de kwaliteit van de leerkrachten te waarborgen en de ontwikkelkansen voor het onderwijs te blijven benutten.”, zo vertelt Jaap Versfelt, directeur van Stichting leerKRACHT. Hij ontwikkelde een speciale onderwijsmethode: ‘leerKRACHT’, om een verbetercultuur op scholen te creëren. In een verbetercultuur leren de leerkrachten van elkaar en werken zij samen met de leerlingen in kleine stapjes aan nog beter onderwijs. Versfelt: “Door leerkrachten, leerlingen en zelfs ouders met elkaar samen te laten werken aan beter onderwijs, wordt de motivatie van alle partijen verhoogd. Leerkrachten staan er niet meer alleen voor en door het positieve groepsgevoel dat ze ervaren, worden ze weer ambassadeur van het vak. Met elkaar, voor elkaar.” Dankzij de inzet van duizenden leraren en schoolleiders verspreidt de methodiek zich in hoog tempo door Nederland. Ook de komende maanden zet weer een groot aantal scholen de deuren open, om collega’s kennis te laten maken met de methodiek en ervaringen te delen.

Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen bij de Postcode Loterij: “Juist in een tijd dat er vaak aandacht is voor de problemen in het onderwijs, is een initiatief dat zich richt op het oplossen van deze problemen door de partijen samen te laten werken en iedereen bij het proces te betrekken enorm belangrijk. Ik ben blij dat we dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij financiële steun kunnen bieden aan deze waardevolle methode ‘leerKRACHT’.”

Miljoenen naar goede doelen

Binnenkort maakt de Postcode Loterij bekend hoeveel zij dit jaar kan schenken aan goede doelen, dankzij de deelname van miljoenen deelnemers. Vorig jaar kon de Postcode Loterij ruim 370,6 miljoen euro schenken aan goede doelen op het gebied van mens en natuur. Sinds de oprichting in 1989 heeft de loterij ruim 5,8 miljard euro geschonken aan honderden goede doelen en maatschappelijke initiatieven.

Een overzicht van bijeenkomsten voor scholen is te vinden op www.stichting-leerkracht.nl/bijeenkomsten

Op basisschool De Brink werden wij verrast door Nicolette van Dam, ambassadeur van de Nationale Postcode Loterij, met een gouden cheque. Bekijk hier het filmpje dat gemaakt werd!

Wat doen wij met deze bijdrage?
Stichting leerKRACHT is een goededoelenstichting (ANBI). De bijdrage van de Postcode Loterij geeft ons de mogelijkheid de komende twee jaar nog veel meer scholen in aanraking te laten komen met wat deelnemende scholen ervaren qua werkplezier leraren, betrokkenheid van leerlingen en beter onderwijs.
Wij vragen aan deelnemende scholen een bijdrage in de onkosten voor onze begeleiding. Deze begeleiding vindt plaats tijdens deelname aan het leerKRACHT-programma. Naast het begeleiden van scholen brengen we steeds verbeteringen aan in onze methode en laten we nieuwe scholen kennismaken met het effect van leerKRACHT. Deze verbeteringen en de verspreiding van leerKRACHT worden financieel mogelijk gemaakt door giften van goede doelen stichtingen en fondsen. Bijvoorbeeld in het schooljaar 18/19 met een bedrag van € 624.267. De ambitie van stichting leerKRACHT is om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ op duizenden scholen in Nederland te realiseren. Zodat alle leerlingen het best mogelijke onderwijs krijgen. Met deze bijdrage worden we nog beter in staat gesteld om deze ambitie te realiseren. Totstandkoming bijdrage Postcode Loterij.