Wat wil stichting leerKRACHT bereiken:

 

  • Geweldig onderwijs voor miljoenen leerlingen
  • Leraren die meer plezier hebben in hun werk en minder werkdruk ervaren
  • Gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten
  • Docenten die van elkaar leren en elkaars talenten benutten
  • Leerlingen die met hun leraren meedenken over hoe het onderwijs nóg beter kan

Ja, dat is een enorme ambitie. Maar wij geloven dat het mogelijk is met de leerKRACHT-aanpak. We zijn in 2012 gestart met 15 pilotscholen. Het enthousiasme over leerKRACHT was zo groot dat we 3 jaar later op maar liefst 474 scholen actief zijn. Dit zijn scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, PABO’s en zelfs lerarenopleidingen. Onze deelnemers gunnen andere leraren, docenten, leerlingen, studenten en schoolleiders om ook het effect van leerKRACHT te ervaren.

Lees meer over leerKRACHT

Inschrijven voor schooljaar 2017-2018 Doe het voor 14 juni

Ontdek wat wij voor jouw school kunnen betekenen

Meer over leerKRACHT in het basisonderwijs

leerkracht in het basisonderwijs

Meer over leerKRACHT in het voortgezet onderwijs

leerKRACHT in het voortgezet onderwijs

Meer over leerKRACHT in het beroepsonderwijs

leerkracht in het beroepsonderwijs