Samen werken aan nóg beter onderwijs


Meer werkplezier voor jou en je team en een grotere betrokkenheid van studenten en leerlingen


Ontdek wat leerKRACHT voor jouw school kan betekenen


'Elke Dag Samen Een Beetje Beter'

De leerKRACHT-aanpak helpt je een verbetercultuur te creëren, waarmee je als leraren van elkaar leert en samen met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. Dit zijn de drie belangrijkste dingen die je daarmee bereikt:

  • Leraren hebben meer plezier in hun werk en ervaren minder werkdruk
  • Leerlingen voelen zich gehoord en zijn meer betrokken
  • Het onderwijs op school wordt beter

Vier leerKRACHT-instrumenten vormen in samenhang met elkaar de basis van deze aanpak. Deze instrumenten gebruik je in een wekelijkse ritmiek en samen met het hele team. Ons motto is: 'Elke Dag Samen Een Beetje Beter'.


De leerKRACHT-aanpakleerKRACHT is gebaseerd op lessen uit de beste onderwijssystemen ter wereld


Onze aanpak maakt gebruik van ervaringen van bedrijven en ziekenhuizen met een cultuur van continu verbeteren


Onderzoek Universiteit Utrecht laat zien dat op leerKRACHT-scholen in 1 jaar een lerende cultuur ontstaat. Zij kennen geen programma dat zo snel en zo veel resultaat oplevert


896 scholen raakten enthousiast door verhalen van deelnemende scholen

leerKRACHT werkt. Dit is het bewijs:


"We hebben het met het team weer over de dingen die er echt toe doen in het onderwijs. En doordat leerlingen mee mogen denken wordt hun betrokkenheid vergroot"

David KatuinDe Bron Marum

"Geen inefficiënte vergaderingen meer. Docenten zijn blij omdat zij meer effectiviteit ervaren en collega's mogelijkheid zien om meer in te brengen in het team. Leerlingen merken nu dat ze serieuzer genomen worden, dat er meer gevraagd wordt naar hun feedback."

Sebastian BlanckUniC Utrecht

"Ik zat tegen het einde (ga bijna met pensioen) toen ze met leerKRACHT kwamen. Ik dacht ‘jeetje, moet dit nou ook nog’. Maar ik kwam erachter dat ik er nog zoveel uit kan halen. Ik word geïnspireerd door mee te denken over vernieuwende vormen van onderwijs."

Lia AkerboomROC Midden Nederland

Actueel