Met leerKRACHT werk je samen aan nóg beter onderwijs op school en binnen je stichting

Doelgericht werken

Weg met vergaderingen, samen werken aan de lespraktijk

Een hecht team

Vorm samen een hecht team, waardoor iedereen aangehaakt blijft, ook als het moeilijk is.

Van en met elkaar leren

Met elkaar uitwisselen over (online) lessen, waardoor je meer bereikt met je leerlingen.

Versterken van lespraktijk

Samen kijken welke handvatten onderwijsonderzoek biedt voor het versterken van jullie lespraktijk.

Beter onderwijs. Voor jullie leerlingen. Voor meer werkplezier.

Wil je werken aan verbetering van het onderwijs op jouw school? Maar zit je week vol met lesgeven, vergaderingen en dingen die moeten?

Neem dan samen het heft in handen. Als team bepalen jullie wat je wel en niet doet. Jullie vak staat centraal. Samen werk je aan de lespraktijk.

De leerKRACHT-aanpak

leerKRACHT is gebaseerd op lessen uit de beste onderwijssystemen ter wereld en onderwijsonderzoek in Nederland.

bedrijfsbezoek

Onze aanpak maakt gebruik van ervaringen van bedrijven en ziekenhuizen met een cultuur van continu verbeteren.

Onderzoek Universiteit Utrecht laat zien dat op leerKRACHT-scholen in 1 jaar een lerende cultuur ontstaat. Zij kennen geen programma dat zo snel en zo veel resultaat oplevert.

Meer dan 1.000 scholen raakten enthousiast door verhalen van deelnemende scholen.

Het Nationaal Programma Onderwijs

In de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs met bewezen effectieve interventies is de verbetercultuur opgenomen. Daarom geeft het ministerie je de mogelijkheid het NPO-geld voor leerKRACHT in te zetten.

Daar zijn 3 redenen voor:

  • Meer leerwinst voor leerlingen
  • Effectiever werken als team aan vertragingen en
  • Meer werkplezier met je team

Lees meer: Jullie NPO-plan: kies je alleen voor aanpakken van vertragingen of voor duurzame schoolontwikkeling?

Je vindt leerKRACHT in het…

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Beroepsonderwijs

Wil je meer weten?

Vraag een gesprek aan

Een van onze expertcoaches gaat in gesprek om antwoord te geven op jullie vragen.

webinar

Webinars

Wil jij met jouw onderwijsteam werken aan verbetering van het onderwijs op jouw school?

Ervaringen van andere scholen

Deze scholen werken al met de leerKRACHT methodiek.

Waarom doet leerKRACHT dit?

Wij zijn een goededoelenstichting die leraren en docenten meer werkplezier en betrokken leerlingen gunt. Dat zij in hechte teams samen met collega’s gaan voor het best mogelijke onderwijs. We weten dat hun vakmanschap de kwaliteit van het onderwijs bepaalt en dat wanneer docenten ván en mét elkaar leren, de leerlingen beter onderwijs krijgen.

We ondersteunen schoolleiders en hun docententeams om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. We doen dat met een team van gepassioneerde en ervaren mensen die samen met de scholen een beweging wil creëren waar met plezier gewerkt wordt aan nog beter onderwijs in Nederland.

Intersectoraal leertraject voor bestuurders

Leidinggeven aan een verbetercultuur

Je werd bestuurder of bovenschools manager om het verschil te maken voor duizenden leerlingen en studenten. Maar de praktijk is complex. Leraren vragen om meer autonomie, schoolleiders om meer middelen. De Inspectie kijkt niet alleen naar basiskwaliteit maar ook naar een verbetercultuur van bestuur tot in de klas.

Hoe creëer je een cultuur waarbij continu verbeteren een vast aspect wordt van de bestaande bedrijfs-/werkprocessen. En hoe zorg je dan voor draagvlak?

Dit leertraject is gestoeld op de professionaliseringsthema’s voor bestuurders uit het funderend onderwijs. Thema’s als leiderschap, strategische visie en planning, verantwoording en persoonlijke professionaliteit zullen aan bod komen tijdens een drietal werkbezoeken aan Nederlandse topinstellingen. Daar ga je in gesprek met leiders uit het bedrijfsleven en de zorg zoals Steven van Rijswijk (CEO ING), Fenna Eefting (Vogellanden), Michiel Muller (CEO Picnic), Paul Rutten (partner bij McKinsey) en specialist Joep de Reuver van het UMCU.

besturenprogramma

Het laatste nieuws

online onderwijs

Hoe regel je snel, effectief en goed onderwijs op afstand?

Vinden bij jullie op school steeds meer activiteiten noodgedwongen weer (tijdelijk) online plaats? En willen jullie toch graag verbinding blijven houden, informatie delen en doelgericht verbeteren? Lees dan nu deze praktische handvatten voor scholen!
positief framen

Gedrag & Relaties

Uit onderzoek blijkt dat de interpersoonlijke relatie tussen de leerkracht en de leerlingen een belangrijk fundament is voor het leren van leerlingen. Maar hoe zorg je voor een goede leerkracht-leerling relatie bij een groep leerlingen uit het speciaal onderwijs met extra ondersteuningsbehoeften?
schoolleiders

Mentoring voor schoolleiders

Ben jij een schoolleider, (adjunct)directeur, (con)rector of teamleider op een school die het leerKRACHT-programma heeft doorlopen? Honderd leidinggevenden uit het bedrijfsleven (oa Rabobank, Tata Steel, Philips, Interpolis) willen met jou willen uitwisselen over continu verbeteren. Je bent van harte welkom in ons (kosteloze) mentoring-programma.
doorloopjes uitleggen en voordoen

Uitleggen & voordoen

Het overbrengen van (nieuwe) lesstof aan leerlingen tijdens een les zou de corebusiness van jou als leraar moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van woordenschat, het aanleren van begrippen en concepten, het overbrengen van kennis en het aanleren van vaardigheden. Het is hierbij van belang te kijken naar wat jij doet tijdens de instructie van deze lesstof.