Meer werkplezier, betrokken leerlingen en nog beter onderwijs

Ervaar je een hoge werkdruk? Voel je dat je er vaak alleen voor staat? Zijn je leerlingen niet altijd betrokken?

Als je een of meer van deze dingen herkent dan is leerKRACHT voor jou.

In heel Nederland werken ruim 600 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, pabo’s en lerarenopleidingen met leerKRACHT.

Wat is het effect van leerKRACHT?

Waarom doen al deze scholen mee? Omdat ze verhalen hoorden van leraren en schoolleiders van scholen die al met ons werken. Wat vertellen zij over het effect van leerKRACHT:

  • Leraren hebben meer plezier in hun werk en ervaren minder werkdruk
  • Leerlingen voelen zich meer betrokken en hebben meer leerplezier
  • Het onderwijs op school wordt beter

Daar zijn leraren en schoolleiders blij mee en dat gunnen zij nog veel meer scholen, leraren en hun leerlingen.

"We hebben het met het team weer over de dingen die er echt toe doen in het onderwijs. En doordat leerlingen mee mogen denken wordt hun betrokkenheid vergroot" David Katuin

David Katuin, De Bron (po)

"Geen inefficiënte vergaderingen meer. Docenten zijn blij omdat zij meer effectiviteit ervaren en collega's mogelijkheid zien om meer in te brengen in het team. Leerlingen merken nu dat ze serieuzer genomen worden, dat er meer gevraagd wordt naar hun feedback."

Sebastiaan Blanck, UniC (vo)

Sebastiaan Blanck, UniC (vo)

"Ik zat tegen het einde (ga bijna met pensioen) toen ze met leerKRACHT kwamen. Ik dacht ‘jeetje, moet dit nou ook nog’. Maar ik kwam erachter dat ik er nog zoveel uit kan halen. Ik word geïnspireerd door mee te denken over vernieuwende vormen van onderwijs." Lia Akerboom, ROC Midden Nederland

Lia Akerboom, ROC Midden Nederland (mbo)


Stichting leerKRACHT

Wij zijn een goededoelenstichting (ANBI) die uitgaat van vier kernwaarden:

  • We zijn er voor de leerling, om voor hen het onderwijs te verbeteren.
  • We doen dat met vertrouwen in leraren; zij weten wat goed is voor hun leerlingen
  • We weten dat leraren vooral beter worden als ze samenwerken in een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’
  • We streven een duurzame verandering na, zodat scholen zonder ons verder kunnen

Lees meer over leerKRACHT

Ontdek wat wij voor jouw school kunnen betekenen

Meer over leerKRACHT in het basisonderwijs

leerkracht in het basisonderwijs

Meer over leerKRACHT in het voortgezet onderwijs

leerKRACHT in het voortgezet onderwijs

Meer over leerKRACHT in het beroepsonderwijs

leerkracht in het beroepsonderwijs