Realiseren van goed leerlinggedrag

Goed leerlinggedrag en wat dat van leraren vraagt

Een sterk leerklimaat op school met klassenmanagement. Over het belang van goed leerlinggedrag en wat dat van leraren vraagt. Je leest het in dit artikel.
collective-teacher-efficacy

Collective teacher efficacy (CTE)

Met collective teacher efficacy wordt bedoeld: Het collectieve geloof van leraren dat ze samen in staat zijn om positieve resultaten met leerlingen te behalen. Jouw rol als leraar is cruciaal. Beter gezegd, de mindset en acties van jouw lerarenteam als geheel maken zelfs hèt verschil bij de ontwikkeling van je leerlingen. Lees meer!
Groeikracht

Groeikracht

Ga aan de slag met een verbeter- en onderzoekscultuur op jouw school. Leer wat een onderzoeks- en verbetercultuur is, hoe dit bijdraagt aan beter onderwijs en hoe je dat aanpakt in de praktijk. Meld je aan voor het Groeikracht-programma, je leest hier meer over in dit artikel. 
Versterken van technisch lezen voor betere leesresultaten

Technisch lezen versterken voor betere leesresultaten

In dit artikel geven we leraren en schoolleiders handige tips om het technisch leesonderwijs te verbeteren. Door te kiezen voor wat echt werkt, kunnen leraren meer bereiken. We bieden geen vast plan of afvinklijstje, alleen de bouwstenen voor goed leesonderwijs. Het is aan de leraren en hun teams om te kiezen wat het beste werkt en hoe zij deze handvatten in welke combinaties implementeren.
duurzame onderwijsverbetering

Duurzaam resultaat van onderwijsverbetering – wat zegt onderzoek?

Om de kwaliteit van jullie onderwijs te verbeteren en meer te bereiken met jullie leerlingen werk je aan onderwijsverbetering. Hoe zorg je nu dat het effect van wat je opstart ook duurzaam is? Wat zegt onderzoek daarover? En hoe kun je hier in de praktijk mee uit de voeten?
verandermodel leerKRACHT

Verandermodel

Waarom lijken veel van je collega’s niet vooruit te willen? Wat zit daarachter? Welke handvatten biedt het verandermodel je om te voorkomen dat je alleen blijft staan en jouw onderwijsvuurtje langzaam uitdooft? Aan de hand van het verandermodel neem je je team wel mee.
Digitale geletterdheid: een onmisbare vaardigheid voor de leerling

Digitale geletterdheid: een onmisbare vaardigheid voor de leerling

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen digitale geletterdheid effectief leren en toepassen? In deze blog bespreken we hoe leraren digitale geletterdheid op een effectieve manier kunnen onderwijzen en wat ze daarvoor nodig hebben.
verspillen van onderwijstijd

Verspillen van kostbare onderwijstijd

Zeg ook stop tegen het verspillen van je kostbare onderwijstijd! Doe alleen nog wat van waarde is voor het leren van je leerlingen. Lees meer in dit artikel: Hoe voorkom je het verspillen van je kostbare werktijd?
basisvaardigheden rekenen

Basisvaardigheden Masterplan

Het ministerie van Onderwijs lanceerde het Masterplan Basisvaardigheden. Met plannen voor de korte en lange termijn. Op de korte termijn krijgen meer dan 600 scholen extra financiële armslag om aan de slag te gaan en de basisvaardigheden op school op een hoger plan te tillen. Je kunt er experts mee in laten vliegen, extra handen inhuren of programma’s inkopen. Maar, hoe zorg je ervoor dat deze financiële injectie leidt tot blijvende verbetering van het onderwijs? Dat jullie team structureel sterker wordt, dat je je eigen vaardigheden opbouwt en ook toekomstige leerlingen daarvan profiteren? Dat vergt een aanpak die bestaat uit drie onderdelen die we in dit artikel uitwerken.