Aan de slag met je leerlingen


Wil jij met je leerlingen aan de slag om het onderwijs elke dag een beetje beter te maken?

Je leerlingen betrekken bij hun onderwijs gaat jullie veel opleveren.

Ben je op zoek naar:

  • Meer eigenaarschap bij leerlingen?  Ga dan aan de slag met het bord in de klas
  • Meer overzicht in de projecten in de klas? Gebruik dan het organisatorisch bord
  • Wil je meer structuur in het evalueren met je leerlingen? Dan helpt de retrospective je! 

Alle onderdelen van de leerKRACHT-methodiek versterken elkaar.  

Bijvoorbeeld: Zet een bepaald project als doel op het bord. Verwerk het project in het organisatorisch bord. Doe tenslotte een retrospective op dit proces.

Veel succes! 


1. Wil je het eigenaarschap en de betrokkenheid van jouw leerlingen verhogen?Ga dan aan de slag met het bord in de klas!

Behalve gezamenlijk inchecken en het delen van successen, werken leerlingen samen aan verbeterdoelen en bijbehorende acties. Deze doelen zijn zowel leerdoelen als hoe zij als klas samen willen werken. Het bord in de klas vergroot de leerlingbetrokkenheid, wat weer leidt tot meer leerplezier en een hogere motivatie.


2. Wil je jouw leerlingen helpen bij het samenwerken tijdens projecten, werkstukken of andere opdrachten?


Introduceer dan het organisatorisch bord


Dit eenvoudige bord maakt de voortgang van acties zichtbaar in drie kolommen: te doen, bezig en klaar.
De zichtbaarheid van de status van hun acties stimuleert de leerlingen voortgang te maken, hulp te vragen (of te bieden) en geeft voldoening na de afronding van acties.


3. Wil je meer structuur in het evalueren met je leerlingen?


Ga dan aan de slag met de retrospective!


De retrospective is een werkvorm waarmee je samen met je leerlingen terugkijkt op een periode, project of samenwerking. Iedereen geeft input, dus je doet het écht samen. Door zowel successen als moeilijkheden te benoemen kunnen jullie vervolgens afspraken en acties formuleren. Zo werk je samen aan elke dag een beetje beter!