Nieuws en blogs

groeikracht

Groeikracht gaat van start!

Het CAOP en Stichting leerKRACHT zijn samen geselecteerd om Groeikracht te coördineren! Groeikracht is een initiatief van een aantal leraren, schoolleiders, onderwijs- en innovatie-experts om het onderwijs bottom-up te verbeteren en door te ontwikkelen. In het schooljaar 2023-2024 kunnen de eerste schoolteams met ondersteuning vanuit Groeikracht aan de slag met hun eigen ambitieuze plannen. Vanuit de urgentie in de praktijk werken zij dan samen aan nog beter onderwijs voor alle leerlingen.
Eigenaarschap OBS Waterland

Eigenaarschap in alle gelederen bij Daltonbasisschool Waterland

Daltonbasisschool Waterland heeft zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid als kernwaarden. Het bevorderen van eigenaarschap bij leerlingen is daarmee als vanzelf een opdracht. Toch bleef het lastig het leren écht van de leerlingen zelf te laten zijn. Adjunct-directeur Wendy Sark en Dalton coördinator Wendelien Romijn vertellen hoe ze nu het eigenaarschap van leerlingen naar een ander level hebben gebracht.
leerKRACHT AD

Terug naar de basis – leerKRACHT in het AD

Nederlandse scholieren scoren gemiddeld slechter op basisvaardigheden. Hoe ingewikkeld is het om leerlingen wél fatsoenlijk te leren rekenen, lezen en schrijven en digitaal vaardig te maken? Lees hier het hele artikel van het Algemeen Dagblad.
RVKO

RVKO: Verbetering onderwijskwaliteit door gestructureerde samenwerking (de Koerier december 2022)

Ruim 10 jaar geleden maakte de RVKO voor het eerst kennis met de methodiek leerKRACHT, in het kader van de verbetercultuur. Inmiddels maken veel scholen gebruik van deze evidence based aanpak voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de onderlinge samenwerking. Bovenschools begeleider verbetercultuur Evelyne Derks sprak met drie collega’s over de ontwikkeling van de schoolcultuur met behulp van leerKRACHT.
De methode van de stichting leerKRACHT wordt jaarlijks door meer dan duizend scholen gebruikt. Angela de Jong deed onderzoek naar de succes- en slaagfactoren van deze aanpak.

Het succes van de leerKRACHT methode hangt mede af van de schoolleider

Angela de Jong deed onderzoek naar de succes- en slaagfactoren van de leerKRACHT methode. 'De ideale schoolleider weet de balans te bewaren tussen ruimte geven en sturen.' Lees meer in dit artikel in het VO-magazine van de VO-raad (dec 2022).
NOT

leerKRACHT is aanwezig op de NOT

LeerKRACHT, wat is dat nou precies? Als jij je dat ook wel eens afvraagt hebben we goed nieuws voor je: wij zijn aanwezig op de NOT. Je kunt daar eenvoudig met ons in gesprek of op je eigen houtje de power van een verbetercultuur ontdekken. Loop even langs in hal 3!
basisvaardigheden rekenen

Masterplan basisvaardigheden: hoe bereik je als school duurzame impact met eenmalige middelen?

Het ministerie van Onderwijs lanceerde het Masterplan Basisvaardigheden. Met plannen voor de korte en lange termijn. Op de korte termijn krijgen 500 scholen extra financiële armslag om aan de slag te gaan en de basisvaardigheden op school op een hoger plan te tillen. Hoe zorg je ervoor dat deze financiële injectie leidt tot blijvende verbetering van het onderwijs? Dat vergt een aanpak die bestaat uit drie onderdelen die we in dit artikel uitwerken.
besturenprogramma met Bol.com

Intersectoraal leertraject voor bestuurders: Een kijkje in de keuken bij Nederlandse topinstellingen

In februari (’23) start het intersectorale bestuurderstraject van Stichting leerKRACHT, in samenwerking met de po-, vo- en mbo-raad. Je krijgt een unieke kans om te leren van vooruitstrevende bedrijven en organisaties, die werken aan een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’.
jelle verwer directeur

Jelle Verwer benoemd tot directeur Stichting leerKRACHT

Jelle Verwer benoemd tot directeur stichting leerKRACHT. Jelle nam op 3 november deze rol over van oprichter Jaap Versfelt. Jaap blijft komend jaar nog lid van het bestuur van onze stichting en stapt daarna over naar de raad van toezicht.