Doorloopjes.nl

Praktische handvatten uit onderwijsonderzoek

Je bereikt meer met je leerlingen als je een verbetercultuur op school combineert met evidence informed onderwijs in de klas. Je maakt dan gebruik van inzichten uit de onderwijswetenschap. Onderwijsonderzoek biedt geen keurslijf, maar ondersteunt en versterkt je professionaliteit als leraar. Zo kun je het beste doen wat werkt voor jouw leerlingen, voor wat jij wil bereiken, op een manier die bij jou past.

Om die reden hebben wij de website Doorloopjes.nl ontwikkeld. Doorloopjes is de vertaling van het populaire boek Walkthru’s dat in Engeland de onderwijswereld flink op zijn kop zette. Het boek is door docent René Kneyber in het Nederlands vertaald en in maart verschenen. Inmiddels zijn er 3 boekjes van Doorloopjes verschenen.

Doorloopjes.nl geeft in 150 doorloopjes met korte video’s een handvat voor leraren. Registreren is gratis en levert je veel nieuwe inzichten op die je meteen kunt toepassen in je werk!

Doorloopjes.nl biedt jou:

  • Een selectie van 100 krachtige strategieën die je in de les kunt toepassen
  • Gebaseerd op ideeën van ’s werelds invloedrijkste onderwijsdenkers en onderzoekers
  • Met een wegwijzer die je helpt de strategieën te selecteren die bij jouw klas passen
  • Elke strategie eenvoudig toegankelijk gemaakt, door uitleg in 5 stappen met visuele ondersteuning
  • Per strategie een korte instructie-video’s door Nederlandse en Vlaamse onderwijsexperts, met praktische tips voor toepassing in de klas

Samen met beroepsverenigingen en onderwijs experts

Samen met ResearchED en de beroepsverenigingen voor leraren Het Lerarencollectief, BAB en de BVMBO hebben wij Doorloopjes.nl ontwikkeld. Dat doen we met Nederlandse en Vlaamse docenten: Pedro de Bruyckere, Dominique Sluijsmans, Tim Surma, René Kneyber, Jan van de Ven, Shauna Plompen, Emin Kececi en Yasin Yaylali.

We bieden jullie dit aan omdat wij vertrouwen in de kracht van leraren om onderwijsonderzoek in te zetten voor het verbeteren van de eigen lespraktijk.

doorloopjes

Waarom met Doorloopjes aan de slag?

De website helpt je op een ideale manier om evidence informed aan de slag te gaan: Alle inhoudelijke Doorloopjes uit het boek zijn te vinden, een expert licht elke stap in het Doorloopje toe, en je vindt aanvullende artikelen voor als je je verder wilt verdiepen in de achtergrond van een Doorloopje.

Daarnaast ontwikkelden wij een nieuwe methodiek voor hoe je Doorloopjes kunt gebruiken om samen met je collega’s je onderwijs te verbeteren.

Wie nog meer verdieping wil, kan terecht bij de webinars en leergangen van Doorloopjes.

Voor wie zijn Doorloopjes bedoeld?

Doorloopjes zijn bedoeld voor leraren die het onderwijs willen verbeteren. Ze zijn zo algemeen en contextvrij gemaakt dat je ze kunt toepassen in het po, het vo, het mbo en het hbo.

Omdat iedere leerling of student, iedere sector, iedere school en iedere context anders is, zal je zelf, of samen met je collega’s, de vertaalslag moeten maken naar je eigen onderwijspraktijk. Je zult de Doorloopjes op punten moeten aanpassen, uitbreiden, of juist stappen moeten weglaten.

doorloopjes uitleggen en voordoen

Doorloopjes webinars

Doorloopjes.nl organiseert bijna maandelijks een webinar over allerlei onderwerpen. Op deze pagina vind je de nieuwste webinars.

Of het nu gaat om het aanleren van een complexe, vakafhankelijke terminologie of een meer algemene woordenschat, het proces waarin nieuwe woorden geleerd worden moet bewust en expliciet onderwerp zijn van instructie door de leraar.

Wil jij ook aan de slag met Doorloopjes om het onderwijs in jouw klas te verbeteren?

Ga naar Doorloopjes.nl
© Stichting leerKRACHT | Kwaaijongens, rebels in oplossingen