Waar kan ik terecht met mijn klacht?

Ben jij of is jouw organisatie niet tevreden over onze dienstverlening? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We hanteren een laagdrempelige klachtenregeling met als doel het bevorderen van de kwaliteit van onze organisatie en ons programma.

Als je een klacht hebt over één van onze medewerkers of teleurgesteld bent in de kwaliteit van ons programma dan kun je contact opnemen met Jaap Versfelt, directeur van stichting leerKRACHT. Betreft de klacht de directeur zelf, dan kun je contact opnemen met Paul Rutten, de voorzitter van onze Raad van Toezicht. Contact opnemen kan per e-mail (info@stichting-leerkracht.nl), via het contactformulier of schriftelijk: stichting leerKRACHT, Europalaan 400 – 5e-etage, 3526 KS Utrecht.

Wij zullen de klacht serieus, vlot (binnen 48 uur) en uiteraard vertrouwelijk behandelen. We gaan ver om samen tot een passende oplossing te komen. De tijd om tot een oplossing te komen bedraagt maximaal vier weken, tenzij we daar in overleg andere afspraken over maken. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam. Het oordeel van de rechter is voor ons bindend en eventuele consequenties worden snel afgehandeld.

Anonieme klachten zullen we niet in behandeling nemen.

Wij houden een overzicht bij van alle binnengekomen klachten. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na de behandeling van de klacht gearchiveerd door onze stichting en tenminste twee jaar na afhandeling bewaard.