In de media

leerKRACHT AD

Terug naar de basis – leerKRACHT in het AD

Nederlandse scholieren scoren gemiddeld slechter op basisvaardigheden. Hoe ingewikkeld is het om leerlingen wél fatsoenlijk te leren rekenen, lezen en schrijven en digitaal vaardig te maken? Lees hier het hele artikel van het Algemeen Dagblad.
RVKO

RVKO: Verbetering onderwijskwaliteit door gestructureerde samenwerking (de Koerier december 2022)

Ruim 10 jaar geleden maakte de RVKO voor het eerst kennis met de methodiek leerKRACHT, in het kader van de verbetercultuur. Inmiddels maken veel scholen gebruik van deze evidence based aanpak voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de onderlinge samenwerking. Bovenschools begeleider verbetercultuur Evelyne Derks sprak met drie collega’s over de ontwikkeling van de schoolcultuur met behulp van leerKRACHT.
De methode van de stichting leerKRACHT wordt jaarlijks door meer dan duizend scholen gebruikt. Angela de Jong deed onderzoek naar de succes- en slaagfactoren van deze aanpak.

Het succes van de leerKRACHT methode hangt mede af van de schoolleider

Angela de Jong deed onderzoek naar de succes- en slaagfactoren van de leerKRACHT methode. 'De ideale schoolleider weet de balans te bewaren tussen ruimte geven en sturen.' Lees meer in dit artikel in het VO-magazine van de VO-raad (dec 2022).
onderzoekscultuur NRO

Een onderzoekscultuur op school?

Het NRO publiceerde een leidraad voor scholen om het onderwijs te verbeteren. Waarbij je als school een lerende organisatie wordt en gebruik maakt van wat bewezen werkt (‘evidence informed’). De auteurs geven zes concrete aanbevelingen, maar signaleren tegelijkertijd dilemma’s: Waar haal je de tijd vandaan? Hoe zorg je dat iedereen wil reflecteren op het eigen handelen in de les? Hoe betrek je het hele team erbij?
BSM

In de media: leerKRACHT in BSM: De rol van schoolleiders bij organisatieveranderingen

Schoolleiders ervaren vaak een leiderschapsdilemma bij het leidinggeven aan veranderingen in de school. Moeten zij sturing geven of juist ruimte laten? Op basis van onderzoek onder schoolleiders van scholen die met leerKRACHT werken, blijkt dat leiderschapspraktijken van schoolleiders verdeeld kunnen worden in drie patronen.
nieuws leerkracht

In de media: leerKRACHT in PrimaOnderwijs.nl

Door onderwijs hebben kinderen in de afgelopen 200 jaar meer gelijke kansen gekregen. Er zijn wel grote niveauverschillen tussen scholen. Lees het hele artikel over leerKRACHT.
leerKRACHT in de media

In de media: leerKRACHT in Het Financiële Dagblad

Jaap Versfelt was in 2012 zo gefrustreerd over het Nederlandse onderwijs dat hij ontslag nam bij McKinsey en een stichting begon. Zijn doel: laten zien dat het onderwijs veel beter kan als het lerarenteam op nummer één komt te staan.

In de media: leerKRACHT in Trouw

De Onderwijsinspectie roept op tot structurele verbetering van de vakken taal en rekenen. Lees het hele artikel over leerKRACHT in Trouw
leerkracht in schooljournaal

In de media: leerKRACHT in Schooljournaal

‘LeerKRACHT creëert binnen jaar verbetercultuur…