In de media

onderzoekscultuur NRO

Een onderzoekscultuur op school?

Het NRO publiceerde een leidraad voor scholen om het onderwijs te verbeteren. Waarbij je als school een lerende organisatie wordt en gebruik maakt van wat bewezen werkt (‘evidence informed’). De auteurs geven zes concrete aanbevelingen, maar signaleren tegelijkertijd dilemma’s: Waar haal je de tijd vandaan? Hoe zorg je dat iedereen wil reflecteren op het eigen handelen in de les? Hoe betrek je het hele team erbij?
BSM

In de media: leerKRACHT in BSM: De rol van schoolleiders bij organisatieveranderingen

Schoolleiders ervaren vaak een leiderschapsdilemma bij het leidinggeven aan veranderingen in de school. Moeten zij sturing geven of juist ruimte laten? Op basis van onderzoek onder schoolleiders van scholen die met leerKRACHT werken, blijkt dat leiderschapspraktijken van schoolleiders verdeeld kunnen worden in drie patronen.
nieuws leerkracht

In de media: leerKRACHT in PrimaOnderwijs.nl

Door onderwijs hebben kinderen in de afgelopen 200 jaar meer gelijke kansen gekregen. Er zijn wel grote niveauverschillen tussen scholen. Lees het hele artikel over leerKRACHT.
leerKRACHT in de media

In de media: leerKRACHT in Het Financiële Dagblad

Jaap Versfelt was in 2012 zo gefrustreerd over het Nederlandse onderwijs dat hij ontslag nam bij McKinsey en een stichting begon. Zijn doel: laten zien dat het onderwijs veel beter kan als het lerarenteam op nummer één komt te staan.

In de media: leerKRACHT in Trouw

De Onderwijsinspectie roept op tot structurele verbetering van de vakken taal en rekenen. Lees het hele artikel over leerKRACHT in Trouw
leerkracht in schooljournaal

In de media: leerKRACHT in Schooljournaal

‘LeerKRACHT creëert binnen jaar verbetercultuur…
verbetercultuur

Feedback werkt alleen als het veilig is

Kader primair De AVS Academie organiseert samen met Stichting…

Duurzame verandering op school

Op basisschool De Lisbloem in Lisse…
leerKRACHT koffietijd

leerKRACHT bij Koffietijd

leerKRACHT zit bij RTL4 koffietijd in de studio en vertelt over beter onderwijs