In de media

Expertscholen- duurzaam leren van elkaar ontwikkelkracht

ontwikkelkracht

Het project Ontwikkelkracht heeft tot doel de kwaliteit van het onderwijs in Nederland duurzaam te verbeteren. ‘Wij willen het beste onderwijs voor elke leerling in Nederland’. Dat is het motto van de bijzondere coalitie van partijen uit het onderwijs die onder de paraplu van Ontwikkelkracht hun eigen opdracht verder vormgeven. Uit welke programma's bestaat Ontwikkelkracht op dit moment?
leerKRACHT in de media KADER

Welk onderzoek versterkt jouw school? – leerKRACHT in KADER

De wetenschap is continu in beweging. Vrijwel dagelijks komen er nieuwe inzichten bij over hoe je kinderen het best kan laten leren. Welke wetenschappelijke studies mag je als schooldirecteur absoluut niet missen? Lees hier het hele artikel in AVS Kader.
leerKRACHT in didactief

Gedeelde spirit voor vernieuwing – leerKRACHT in Didactief

Welke rollen vraagt succesvol vernieuwen van schoolleiders en leraren? Angela de Jong zocht het uit op scholen die werken met leerKRACHT. Lees het hele artikel uit Didactief hier.
rekenartikel JSW

Rekenresultaten verbeteren – leerKRACHT in JSW Januari

Waar lopen scholen tegenaan als zij hun rekenresultaten willen versterken? Het struikelblok ligt vaak bij gebrekkige automatisering van rekenbewerkingen van leerlingen. Acht praktische handvatten kunnen bijdragen aan automatisering en daarmee aan betere rekenresultaten. Lees het artikel in JSW.
leerKRACHT AD

Terug naar de basis – leerKRACHT in het AD

Nederlandse scholieren scoren gemiddeld slechter op basisvaardigheden. Hoe ingewikkeld is het om leerlingen wél fatsoenlijk te leren rekenen, lezen en schrijven en digitaal vaardig te maken? Lees hier het hele artikel van het Algemeen Dagblad.
RVKO

RVKO: Verbetering onderwijskwaliteit door gestructureerde samenwerking (de Koerier december 2022)

Ruim 10 jaar geleden maakte de RVKO voor het eerst kennis met de methodiek leerKRACHT, in het kader van de verbetercultuur. Inmiddels maken veel scholen gebruik van deze evidence based aanpak voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de onderlinge samenwerking. Bovenschools begeleider verbetercultuur Evelyne Derks sprak met drie collega’s over de ontwikkeling van de schoolcultuur met behulp van leerKRACHT.
De methode van de stichting leerKRACHT wordt jaarlijks door meer dan duizend scholen gebruikt. Angela de Jong deed onderzoek naar de succes- en slaagfactoren van deze aanpak.

Het succes van de leerKRACHT methode hangt mede af van de schoolleider

Angela de Jong deed onderzoek naar de succes- en slaagfactoren van de leerKRACHT methode. 'De ideale schoolleider weet de balans te bewaren tussen ruimte geven en sturen.' Lees meer in dit artikel in het VO-magazine van de VO-raad (dec 2022).
onderzoekscultuur NRO

Een onderzoekscultuur op school?

Het NRO publiceerde een leidraad voor scholen om het onderwijs te verbeteren. Waarbij je als school een lerende organisatie wordt en gebruik maakt van wat bewezen werkt (‘evidence informed’). De auteurs geven zes concrete aanbevelingen, maar signaleren tegelijkertijd dilemma’s: Waar haal je de tijd vandaan? Hoe zorg je dat iedereen wil reflecteren op het eigen handelen in de les? Hoe betrek je het hele team erbij?
BSM

In de media: leerKRACHT in BSM: De rol van schoolleiders bij organisatieveranderingen

Schoolleiders ervaren vaak een leiderschapsdilemma bij het leidinggeven aan veranderingen in de school. Moeten zij sturing geven of juist ruimte laten? Op basis van onderzoek onder schoolleiders van scholen die met leerKRACHT werken, blijkt dat leiderschapspraktijken van schoolleiders verdeeld kunnen worden in drie patronen.