Aan de slag met je team


Wil je jullie onderwijs elke dag een beetje beter maken?


Ga dan aan de slag met je team


Door met collega’s samen te werken aan onderwijsverbeteringen kunnen jullie meer bereiken. 

Wil je: 

Alle onderdelen van de leerKRACHT-methodiek versterken elkaar.  

Bijvoorbeeld: tijdens de bordsessie bepalen jullie samen welke onderwijsverbetering jullie willen doorvoeren. Met een gezamenlijk lesontwerp werk je dit uit en via een retrospective kijken jullie terug op hoe het is gegaan en wat nog beter kan.

Veel succes! 

1. Snak je naar efficiënte vergaderingen die weer gaan over het onderwijs?


Ga aan de slag met de bordsessies


Het verbeterbord is een gestructureerde werkwijze om efficiënt en effectief te overleggen over onderwijsverbeteringen. Op het verbeterbord worden de doelen en acties in beeld gebracht. Hierdoor wordt het eigenaarschap en de betrokkenheid van leraren verhoogd, wat leidt tot nog beter onderwijs en onderlinge saamhorigheid.


2. Wil je jouw lessen nog beter maken?


Probeer eens het gezamenlijk lesontwerp uit


Hierbij helpen collega’s elkaar bij het vormgeven van goede lessen. Gezamenlijk lesontwerp kan gekoppeld worden aan de doelen op het verbeterbord (zie ‘Bordsessie’). Met iemand anders nadenken over een uitdaging is niet alleen leuker, maar we weten dat je zo ook tot betere oplossingen en inzichten komt. Het helpt om te verbeteren en om te blijven leren.

3. Behoefte aan structuur bij jullie teamevaluaties, die daadwerkelijk leiden tot verbeteringen?


Een retrospective biedt dan hulp


De retrospective is een werkvorm waarmee je met het team terugkijkt op een periode van samenwerken. Door zowel successen als problemen te benoemen verkrijgen jullie gezamenlijk inzicht in wat goed gaat en wat nog beter kan, om vervolgens verbeteracties te formuleren. Zo blijf je continu de manier van samenwerken verbeteren.