Er is in het primair onderwijs een werkdrukakkoord waarbij elke school structureel extra middelen krijgt. Het PO-Front noemt ?professionalisering & ontwikkeling? – met de leerKRACHT-aanpak – als een van de beste manieren om werkdruk aan te pakken. Waarom doen zij dit? Waarom kom je als school van een koude kermis thuis als jullie je beperken tot ?extra handen??

Je krijgt als basisschool 2 tot 3% meer budget: extra handen erbij en probleem opgelost?

Helaas. Dit is ?cht te weinig om werkdruk op te lossen. Daar zijn twee redenen voor.

Je hebt het gat zo weer opgevuld
Leraren willen het beste voor hun leerlingen. Jullie merken elke dag weer hoeveel je voor hen betekent. Dat zorgt ervoor dat je altijd dat extra stapje wilt zetten. Als jullie op school er 2 of 3% extra capaciteit bij krijgen, geeft dat even lucht. Maar voor je het weet hebben jullie dit weer opgevuld. Voor jullie leerlingen.

Geen oplossing voor regie, steun en middelen
Werkdruk is het gevolg is van meer dan alleen veel werk. Onderzoek laat dat zien. Je gaat van ?druk? naar ?werkdruk? als ??n of meer van de volgende dingen spelen op school:

  • Regie: je hebt onvoldoende controle over het werk, anderen bepalen wat je moet doen
  • Steun: Je ervaart weinig ondersteuning door collega?s, je staat er vaak alleen voor
  • Middelen: Je mist middelen of vaardigheden om je werk goed uit te voeren

Dat los je dus niet op met alleen extra handen.

D? structurele oplossing: als lerarenteam de regie pakken

Het enige dat structureel helpt om werkdruk aan te pakken is als lerarenteam samen keuzes te maken en met elkaar op te trekken. Met de leerKRACHT-aanpak start je daarmee door je af te vragen ?wat heeft de leerling hieraan?? Daarna maken jullie als team keuzes; voor wat jullie wel doen en wat niet. Met wat jullie echt belangrijk vinden ga je samen aan de slag. Je bundelt zo de krachten en staat er in je klas niet alleen voor.

Zo verbeter je samen het onderwijs ?n pak je werkdruk aan. Kijk maar eens naar de verhalen van deze leraren en schoolleiders in het basisonderwijs over het effect:
Wat kunnen jullie nu doen?

We hebben drie suggesties voor jullie:

1. Ga in gesprek met je collega?s
Over wat bij jullie voor werkdruk zorgt. Is dat alleen veel werk? Of hebben jullie het idee dat er veel dingen zijn die moeten? Voel je dat je er soms alleen voor staat in je klas? Als jullie weten wat voor werkdruk zorgt, denk dan na over wat jullie willen: snel respijt of een structurele oplossing? Bij het nemen van een besluit kan deze handreiking je helpen.

2. Ga kijken op een leerKRACHT-school
Wil je ervaren hoe teams ?n het onderwijs verbeteren ?n als team samen regie pakken en keuzes maken? Ga kijken op onze scholen. Ze zetten in heel Nederland hun deuren voor jullie open en delen graag met jullie hun ervaringen.

3. Ga de problemen structureel te lijf: combineer leerKRACHT met extra inzet
Wil je een structurele oplossing voor werkdruk ?n beter onderwijs voor jullie leerlingen? Gebruik dan de extra inzet waar de werkdrukmiddelen jullie ruimte voor geven (bijv. een leraar of een vakleerkracht) om meer tijd te krijgen als team. Om samen te werken, de regie te nemen en keuzes te maken voor datgene waar de leerling ?cht wat aan heeft.

slide