Hoe u als bestuurder kunt profiteren van de kennis van Nederlandse topbedrijven om uw scholen te verbeteren

Beter onderwijs, professionele teams en robuuste scholen

Samen met de PO-raad, de VO-raad en de MBO-raad en vier Nederlandse topinstellingen biedt stichting leerKRACHT u een uniek programma over het onderwerp ?verbetercultuur?. De bedrijven die hieraan meewerken zijn het Reinier de Graaf Ziekenhuis, Wehkamp en Bol.com. De laatste twee bedrijven nodigen u graag uit voor een onderwijslunch waarbij u bij Bol.com wordt ontvangen door CEO Huub Vermeulen. Bij Wehkamp zal COO Martijn Bonte u verwelkomen.

Het programma staat onder leiding van Jaap Versfelt, oud-directeur van McKinsey & Company in Amsterdam. Deelname hieraan helpt u het onderwijs op uw scholen verder te verbeteren en robuust te zijn voor het nieuwe, bestuursgerichte inspectiekader. 

Waar staat u voor als bestuurder?

U werd bestuurder of bovenschools manager om het verschil te maken voor duizenden leerlingen en studenten. Maar de praktijk is complex. Leraren vragen om meer autonomie, schoolleiders om meer middelen. Tegelijkertijd voert de Inspectie de druk op. U werd door hen al aangesproken op onderwijskwaliteit, nu kijken zij of er op uw scholen een verbetercultuur is. Van het bestuur tot in de klas. De inspecteur-generaal verwacht dat hierdoor meer scholen zwak verklaard gaan worden en besturen het oordeel ?onvoldoende? krijgen.

Hoe gaat u om met deze uitdagingen? Zou het niet mooi zijn als u het onderwijs op uw scholen kunt verbeteren ?n tegelijk robuust bent voor het nieuwe inspectiekader? 

De oplossing: een cultuur van ?elke dag samen een beetje beter?

Vooruitstrevende bedrijven, ziekenhuizen en schoolorganisaties hebben een oplossing gevonden. Die oplossing is een cultuur van ?elke dag samen een beetje beter?.

Inschrijven Besturenprogramma

Zo?n professionele cultuur of 'verbetercultuur' is niet nieuw. Als u gaat kijken naar landen en regio?s met nog veel beter onderwijs dan het onze - zoals Ontario, Massachusetts, Finland, Singapore en Estland - dan ziet u scholen met zo?n cultuur. Ook in bedrijven en ziekenhuizen werkt dit net zo. Daar heet deze manier van werken ?Lean? of ?Agile-Scrum?. Het is een beproefde manier van werken.

Stichting leerKRACHT is een goededoelenstichting zonder winstoogmerk (ANBI), opgericht door McKinsey & Company en geleid door oud-McKinsey partner Jaap Versfelt. Deze stichting ontwikkelde op basis van deze ervaringen een aanpak die helpt zo?n cultuur op school te cre?ren.
De impact die scholen daarmee bereiken is z? groot dat na haar start met 15 scholen in 2012 er ondertussen ruim 750 middelbare scholen, basisscholen, mbo-opleidingen, pabo?s en lerarenopleidingen met de leerKRACHT-aanpak werken. Dat is ??n op de 10 Nederlandse scholen.

Neem deel aan het leerKRACHT-besturenprogramma

Het cre?ren van zo?n ?elke dag samen een beetje beter?-cultuur vraagt om actieve ondersteuning van scholen door u. Maar hoe pakt u dat aan? Het leerKRACHT-besturenprogramma helpt u hier het antwoord op te vinden.

Dat antwoord vindt u samen met senior-managers van vier Nederlandse topinstellingen zoals Bol.com, het Reinier de Graaf Ziekenhuis en WehkampEn met collega?s uit het onderwijs die eenzelfde uitdaging ervaren.

Het programma bieden wij ? stichting leerKRACHT ? u aan. Dat doen we samen met de PO-raad, de VO-raad en de MBO-raad.

Het programma is gericht op alle bestuurders, opleidingsmanagers en bovenschoolse directeuren van Nederlandse scholen. Ongeacht of uw scholen deelnemen aan leerKRACHT of niet.

Een uniek programma

Inmiddels hebben we al meerdere jaren ervaring met dit programma. De reacties van deelnemers zijn onverdeeld positief.

U gaat direct in gesprek met met CEO?s en senior-managers van topbedrijven en ontmoet onderwijscollega?s die met hetzelfde bezig zijn als u. Het programma staan onder leiding van Jaap Versfelt, initiatiefnemer van leerKRACHT en oud-directeur van McKinsey & Company in Amsterdam.

Het programma bestaat uit drie interactieve bijeenkomsten van elk ??n dagdeel:

  • Bedrijfsbezoek
   Samen met schoolleiders en leraren van leerKRACHT-scholen neemt u aan een van de vele bedrijfsbezoeken die verspreid over het land plaatsvinden. U kunt op bezoek bij bedrijven als Shell, Omron en Revalidatiecentrum Vogellanden.
  • Schoolbezoek
   U gaat op bezoek bij een schoolbestuur dat al enkele jaren deelneemt aan leerKRACHT en haar ervaringen over deze cultuuromslag met u deelt. Daar gaat u op zoek naar het antwoord op de vraag ?wat betekent dit voor mijn rol als bestuurder??
  • ?Learn & Lunch? bijeenkomst
   U gaat op bezoek bij Bol.com of Wehkamp. Hier wisselt u met managers ervaringen uit over hun rol in het cre?ren en borgen van een verbetercultuur.

"Goede bijeenkomst. Genoten van ervaringen van TomTom. Ik zie mogelijkheden voor toepassing in onderwijs." (VO-bestuurder)

"Wat ik meeneem van het bezoek aan Albert Heijn? Stop met brandjes blussen: het is beter problemen voor te blijven en positief te stimuleren." (MBO-bestuurder)

"Dank! De RVKO-ervaringen zetten me aan het denken en geven veel aanknopingspunten en energie om met collega?s in gesprek te gaan." (PO-bestuurder)

Door het volgen van dit programma:

   • Leert u de waarheid over hoe topbedrijven kwaliteit verbeteren en waarom hun managers zoveel op de werkvloer te vinden zijn
   • Weet u hoe u een verbetercultuur op uw scholen kunt stimuleren, zonder het van bovenaf op te leggen
   • Hoe u waardevolle inzichten op uw scholen, zonder op de stoel van de schoolleider te gaan zitten
   • Krijgt u een simpele manier om uw eigen MT-vergaderingen met uw schoolleiders korter, effectiever en leuker te maken
   • Kent u de vier interventies om een verbetercultuur op uw scholen duurzaam te maken

Garantie

We bieden dit programma al 5 jaar aan. Honderden bestuurders van scholen met samen zo'n 750.000 leerlingen en studenten namen al deel. In al die jaren is geen enkele bijeenkomst met minder dan een 8 gewaardeerd.

Als u met het resultaat van het leerKRACHT-besturenprogramma aan de slag gaat garanderen wij dat uw leraren en schoolleiders meer werkplezier krijgen, leerlingen meer betrokken raken en het onderwijs op uw scholen verbetert.

Locaties, data en inschrijving

De bedrijfsbezoeken vinden plaats tussen december 2018 en februari 2019, het bezoek aan een schoolbestuur is in januari of februari 2019 en de onderwijslunch in maart 2019. Voor het bezoek aan een schoolbestuur en de onderwijslunch kunt u kiezen uit twee locaties.

Bedrijfsbezoek:

Locatie:Datum:
Een hele reeks bedrijven, verdeeld over het gehele land.December 2018 - februari 2019

Bezoek aan een schoolbestuur:

Locatie:Datum
Drenthe College (mbo), Assen31 januari 2019
RVKO (primair onderwijs), Rotterdam7 februari 2019

Onderwijslunch:

Locatie:Datum:
Wehkamp, Zwolle3 april 2019
Bol.com, Utrecht16 april 2019

De details vindt u in het aanmeldformulier.

Wij vragen u een bijdrage in de onkosten van slechts ? 600,-. Dit is een vast bedrag voor de gehele cyclus van 3 bijeenkomsten.

 

slide
close


Nieuws en tips rechtstreeks in je inbox?

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief