De leerKRACHT-Versneller

Zijn jullie als team al aan de slag met het verbeteren van het onderwijs, maar wil je dat proces verder versnellen? Ben je het vergaderen beu? Wil je leerlingen betrekken bij het realiseren van jullie doelen? Dan biedt de leerKRACHT-werkwijze daarvoor praktische handvatten die bewezen werken.

Voor grotere basisscholen die zelf al eerste stappen hebben gezet met onderdelen van leerKRACHT en kleinere basisscholen tot acht leraren, bieden wij een versneld programma. Jullie krijgen daarbij toegang tot onze online leerKRACHT-academie én webinars voor training in de leerKRACHT-werkwijze. Begeleid door een van onze expertcoaches ga je daarna aan de slag. Zo ontwikkel je al doende een lerende cultuur op school, verbeter je samen het onderwijs en zorg je voor meer leer- en werkplezier.


In de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs met bewezen effectieve interventies is de verbetercultuur opgenomen. Daarom geeft het ministerie je de mogelijkheid het NPO-geld voor leerKRACHT in te zetten.

Waarom kiezen voor de leerKRACHT-Versneller

Jullie willen als team:

 • Minder tijd aan vergaderingen besteden;
 • Een manier om onderwijservaringen met elkaar te delen;
 • Een volgende stap zetten naar een hecht samenwerkend, professioneel team;
 • Leerlingen betrekken bij het verbeteren van het onderwijs;
 • Meer van en met elkaar leren.

Hoe weet ik of onze school geschikt is voor dit traject?

 • Jullie zijn een basisschool met maximaal acht leraren of jullie zijn een grotere basisschool, die zelf al eerste stappen heeft gezet met onderdelen van onze werkwijze;
 • De basiskwaliteit van het onderwijs op school is in orde;
 • Het is voor jullie logisch dat het onderwijs verbeteren tijd vraagt en zijn bereid deze vrij te maken;
 • Er is een team van leraren dat aan de slag wil met de leerKRACHT-werkwijze en deze wil vertalen naar de rest van de school;
 • De schoolleiding wil actief bijdragen aan het ontwikkelen van jullie eigen werkwijze.

Hoe werkt het?

Gedurende een periode van zo’n acht weken gaan jullie aan de slag met de leerKRACHT-werkwijze. Afhankelijk van de grootte van de school gaat dat om alle leraren of een deel van het team. De schoolleider draait deze periode mee met het startende team.

Vier van deze sessies worden begeleid door een expertcoach van stichting leerKRACHT, de overige vier sessies worden door het team zelf uitgevoerd met behulp van een programma van leerKRACHT.

Na de eerste periode gaat het team met behulp van de online leerKRACHT-academie zelfstandig verder met de leerKRACHT-werkwijze en helpt daarnaast de nieuwe manier van werken te verspreiden en verder te ontwikkelen in de hele school.

De expertcoach komt na vier en na acht maanden terug om samen met de schoolleider en een deel van het team te kijken waar jullie nog ondersteuning kunnen gebruiken.


Wat moet je organiseren?

 • Een gemotiveerd en enthousiast team, dat samen met de schoolleider, wil starten;
 • Ideeën hoe jullie het onderwijs voor jullie leerlingen nog een beetje beter willen maken;
 • De wil om de agenda om te gooien en tijd vrij te maken: concreet betekent dat anderhalf tot twee uur per week* voor een bordsessie en aansluitende werksessie;
 • Een hoop lef en een kritische blik: veranderen vraagt nieuwsgierigheid, maar ook een open dialoog over wat wel en niet voor jullie werkt.
*Samen aan jullie onderwijs werken vraagt tijd. In eerste instantie om een aantal nieuwe vaardigheden eigen te maken, maar vanaf het begin gericht op doelen die jullie zelf belangrijk vinden. Teams die al langer met de leerKRACHT-aanpak werken maken kritische afwegingen waar ze hun tijd wel en niet aan willen besteden. De ritmiek waarin een team verder gaat, verschilt per school.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Zes bezoeken van een leerKRACHT-expertcoach, waarvan vier bezoeken in de eerste 2 maanden en twee bezoeken na 4 en 8 maanden. De bezoeken zullen in een mix van fysiek en online plaatsvinden.
 • Training in het gebruik van de leerKRACHT-instrumenten (bordsessies, gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en stem van de leerling).
 • Toegang tot onze online-academie, waar de volledige leerKRACHT-werkwijze beschikbaar is in 100 korte video’s (van 2 minuten) en eenvoudige stappenplannen.
 • Deelname aan 8 online webinars, waarin we deelnemers trainen om onderdelen van de leerKRACHT-werkwijze zelf op school toe te passen.

Wat zijn de kosten?

De leerKRACHT-Versneller kost € 5.000,-.


Hoe kunnen we ons inschrijven voor dit traject?

Inschrijven voor de leerKRACHT-Versneller kan via de onderstaande button.

Daarmee verplicht je je nog tot niets. Nadat jullie je hebben aangemeld, neemt een van onze expertcoaches contact op voor een intakegesprek. In dat gesprek onderzoeken jullie samen of het programma goed bij jullie school past. Daarna sturen we jullie een samenwerkingsovereenkomst. Dan pas is deelname definitief.
Wil je alles nog een keer rustig nalezen?Ervaringen van de leerKRACHT Versneller