De leerKRACHT-versneller

Stap voor stap naar meer werkplezier, meer leerplezier en nóg beter onderwijs

Nieuw! De leerKRACHT-versneller.

Wil jij de kracht van samen in je team ontketenen? Ben je het vergaderen beu? En willen jullie zien én merken wat het effect is van jullie inspanningen om het onderwijs te verbeteren? Schrijf je in voor de leerKRACHT-versneller.

Met dit programma ontwikkel je stap voor stap jullie eigen lerende schoolcultuur. Jij en een aantal teamleden worden getraind door een van onze expertcoaches. JE krijgt toegang tot onze online leerKRACHT-academie én we organiseren webinars en online kennisdeling. Op vaste momenten kijken we samen of, en welke ondersteuning er nog nodig is.

Wacht niet langer en versnel jullie lerende schoolcultuur!


Voor wie is het bedoeld?

De leerKRACHT-versneller is bedoeld voor scholen die met de leerKRACHT-werkwijze aan de slag willen, die snel een eerste stap willen maken onder begeleiding van een expertcoach. Je start met een deel van het team en vertaalt deze grotendeels zelfstandig naar de rest van de school. Tijdens van tevoren bepaalde evaluatiemomenten kijk je samen met leerKRACHT of en welke vervolgstappen er nodig zijn.


Waarom kiezen voor de leerKRACHT-versneller

 • Jij en je team zijn op zoek naar een manier om meer onderwijservaringen met elkaar te delen.
 • Jij en je team willen leerlingen meer betrekken bij het verbeteren van het onderwijs.
 • Jij en je team zijn al een paar jaar actief bezig met het verbeteren van onderwijs, maar jullie zoeken naar een manier om dat gestructureerder en efficiënter te doen.
 • Jij en je team willen minder tijd aan overleg besteden en nog meer aan het verder ontwikkelen van het onderwijs.
 • Jij en je team willen meer lesbezoeken, samen lessen ontwerpen jullie willen dit koppelen aan onderwijsverbeteringen.
 • Jij en (een deel van) je team willen graag starten met leerKRACHT, maar deelname aan het jaarprogramma is een te groot besluit.
 • Jij en je team willen graag starten met leerKRACHT, maar jullie kunnen geen tijd vrijmaken voor het bezoeken van de fora.
 • Jij en je team staan open voor online leren en kennisdelen.

Hoe weet ik of onze school geschikt is voor dit traject?

 • Jullie zijn een PO-school.
 • De basiskwaliteit van het onderwijs op school is goed.
 • Er is een team van leraren die wil experimenteren met deze manier van werken en deze wil vertalen naar de rest van de school.
 • De schoolleiding is bereid zich te committeren aan deze manier van werken.
 • Het team zoekt bij tegenslag naar oplossingen.

Hoeveel tijd kost het?

Gedurende 8 weken wordt een deel van het team (5 tot 9 leraren en de schoolleiding) 2 uur per week vrijgemaakt voor gezamenlijke sessies. Vier van deze sessies worden begeleid door een expertcoach van stichting leerKRACHT, de overige vier sessies worden door het team zelf uitgevoerd met behulp van een programma van stichting leerKRACHT. Hierna gaat het hele schoolteam zelfstandig door met het verder samen verbeteren van het onderwijs, met behulp van een aantal leerKRACHT-technieken. Wij adviseren hier 1 à 1,5 uur per week gezamenlijk aan te besteden. Deze tijd kan binnen het taakbeleid vallen onder professionalisering of onder lesvoorbereiding.


Wat moet je organiseren?

 • Bedenk van tevoren met welke thema’s jullie voor de leerlingen aan de slag willen.
 • Stel een team samen van 5-9 leraren en schoolleiding. Dit team heeft 8 weken lang, 1,5 uur per week ruimte voor een werksessie.
 • Na deze 8 weken is er 1 tot 1,5 uur per week gereserveerd voor dit team om het onderwijs, volgens de leerKRACHT-methodiek, verder te ontwikkelen en verspreiden.
 • Zorg dat er uiteindelijk wekelijks voor het hele lerarenteam 1 tot 1,5 uur per week is vrijgemaakt om samen het onderwijs te verbeteren.
 • Evaluatiemomenten met de expertcoach (na 2, 4 en 8 maanden).
 • Denk alvast na over hoe het eerste team de opgedane kennis en ervaring gaat verspreiden naar de overige teamleden. De expertcoach denkt hierover graag mee tijdens de intake.

Wat zijn de kosten?

De leerKRACHT-versneller kost € 4.000,-.


Meer weten over de leerKRACHT-versneller

Wil je meer weten over de leerKRACHT-versneller, neem dan contact met ons op!Download hier de leerKRACHT-versneller brochure!