De leerKRACHT-programma's


Wil je als school starten met leerKRACHT? En samen met je collega’s werken aan een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’?

Dan kies je voor het leerKRACHT-programma, waarin je met onze ondersteuning de basis legt voor jarenlange duurzame impact op onderwijskwaliteit, werkplezier en betrokkenheid van leerlingen.

Echter, we hebben ook ‘op maat’ programma’s voor kleinere scholen, oud-deelnemers aan leerKRACHT, schoolleiders, bestuurders en zelfs voor complete stichtingen. Ga daarom vooral met ons in gesprek. Onze Expertcoaches lichten de diverse programma’s toe.


In de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs met bewezen effectieve interventies is de verbetercultuur opgenomen. Daarom geeft het ministerie je de mogelijkheid het NPO-geld voor leerKRACHT in te zetten.


Wil je meer weten over de leerKRACHT programma's? Bekijk dan de onderstaande opties.


Het leerKRACHT-programma


Het leerKRACHT-programma is optimaal om de verbetercultuur effectief op te bouwen in de school. Het programma duurt 1 of 2 jaar, afhankelijk van de grootte en de behoefte van jullie school. Je krijgt dan een intensieve begeleiding van de expert coach, toegang tot een online academie, diverse bijeenkomsten en workshops.

Het aantal scholen dat gaat starten met leerKRACHT stijgt snel. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. We willen zoveel mogelijk scholen de kans geven om na de zomervakantie te starten. Wil je gegarandeerd zijn van onze begeleiding vanaf de zomervakantie? De deadline voor gegarandeerd starten na de zomervakantie is net verstreken (19 juni). Inschrijven na deze datum is nog mogelijk. Of je dan nog kan starten, hangt af van de hoeveelheid beschikbare plekken in de regio.

Wil je meer weten over het leerKRACHT-programma?


Het Versneller-programma


Voor grotere basisscholen die zelf al eerste stappen hebben gezet met onderdelen van leerKRACHT en kleinere basisscholen tot acht leraren, bieden wij een versneld programma.

Jullie krijgen daarbij toegang tot onze online leerKRACHT-academie én webinars voor training in de leerKRACHT-werkwijze. Begeleid door een van onze expertcoaches ga je daarna aan de slag. Zo ontwikkel je al doende een lerende cultuur op school, verbeter je samen het onderwijs en zorg je voor meer leer- en werkplezier. Meer weten?


Het Schoolleider-programma: AVS leergang verbetercultuur


Een cultuur op school waar leren de kern is, voor iedereen.

In zo’n organisatie wil jij graag leidinggeven en zo’n werkplek gun je jouw collega’s en leerlingen. In deze leergang krijg je praktische handvatten om zo’n cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ via de bewezen aanpak van stichting leerKRACHT te creëren op school.

Stap voor stap ga je zelf aan de slag en neem je op een natuurlijke wijze jouw team mee. Deze leergang wordt aangeboden in samenwerking met AVS en is geaccrediteerd voor het schoolleidersregister PO.

Meer informatie over de leergang vind je op AVS.nl


Het Inspiratie-programma


Het leerKRACHT-inspiratieprogramma is bedoeld voor alle scholen die reeds hebben deelgenomen aan het leerKRACHT-programma.

Veel scholen geven aan dat het belangrijk is om de verbetercultuur op school te blijven voeden, verdiepen, verfrissen en onderhouden.

Het inspiratieprogramma biedt voor die scholen een ideaal programma. Meer weten?


Het Directie-programma

Waarom zou je deelnemen aan het leerKRACHT-programma voor directieteams?

  • Je wilt met het directieteam af van te lange vergaderingen en effectief en geïnspireerd samenwerken.
  • Je wilt als bestuurder samen met je directeuren het goede voorbeeld geven in het creëren van een verbetercultuur.
  • Je wilt als schoolleiders van elkaar leren en elkaar helpen onderwijskundige doelen te realiseren.
  • Je wilt een doorgaande lijn creëren in het verbeteren van het onderwijs: van het bestuur, via het directieteam en de scholen, tot in de klas.
  • Je wilt meer eigenaarschap en zelfsturing in de stichting, van leerling, tot leraar en directie.

Het Besturen-programma

Dit intersectorale besturenprogramma is een samenwerking tussen PO-Raad, VO-Raad, MBO-raad en Stichting leerKRACHT met de medewerking van diverse Nederlandse topinstellingen (McKinsey, Bol.com, Rabobank en het UMC Utrecht). Dit leertraject is gestoeld op de professionaliseringsthema’s voor bestuurders. Thema’s als leiderschap, strategische visie en planning, verantwoording en persoonlijke professionaliteit zullen aan bod komen tijdens een drietal werkbezoeken aan Nederlandse topinstellingen. Daar gaat u in gesprek met CEO’s zoals Wiebe Draijer van de Rabobank en Huub Vermeulen van Bol.com. Meer weten?


Het Verandercoach-programma

Het Verandercoach-programma is een handvat voor besturen om het leerKRACHT-programma van ons over te nemen en zelf uit te voeren.

Ons streven is een duurzame verandering teweeg te brengen. Daarom werken wij vanaf de start aan het bouwen van verandercapaciteit in deelnemende scholen en besturen. Op scholen begeleiden onze expertcoaches leraren, die als schoolcoach hun eigen team ondersteunen bij de introductie van leerKRACHT. In de instelling als geheelbouwen we capaciteit op, door ervaren schoolcoaches te begeleiden naar het niveau van ‘verandercoach’. Deze verandercoaches nemen vervolgens de rol van onze expertcoaches stap voor stap over.