Het leerKRACHT-programma voor directieteams

Waarom een leerKRACHT-programma voor directieteams?

Steeds meer directeuren zijn in hun eigen school aan de slag met leerKRACHT. Met hun collega’s maken zij het onderwijs stap voor stap beter, vergroten ze hun werkplezier en zien ze betrokken leerlingen. Dat doen ze door vier leerKRACHT-instrumenten in te zetten: het verbeterbord, samen lessen ontwerpen, elkaars lessen bezoeken en leerlingen een stem geven.

Als deze schooldirecteuren vervolgens in een directievergadering in hun bestuur aansluiten, missen zij dit werken aan een gemeenschappelijk doel, de effectiviteit van de bordsessie en het van elkaar leren.

Tegelijkertijd zien bestuurders het effect van leerKRACHT op hun scholen. Veel van hen vragen zich af ‘wat kan ik hiermee in mijn directieteam?’ en ‘hoe kan ik het goede voorbeeld geven aan mijn scholen?’

Bovendien spreekt de onderwijsinspectie hen aan: ‘Wat doet u voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs? Hoe zien we dat terug op je scholen?’

Gelukkig is het heel goed mogelijk om in het directieoverleg aan de slag te gaan met de leerKRACHT-aanpak. Op die manier werk je niet alleen doelgericht aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, maar vergroot je ook het werkplezier én de betrokkenheid.


Waarom zou je deelnemen aan het leerKRACHT-programma voor directieteams?

  • Je wilt met het directieteam af van te lange vergaderingen en effectief en geïnspireerd samenwerken.
  • Je wilt als bestuurder samen met je directeuren het goede voorbeeld geven in het creëren van een verbetercultuur.
  • Je wilt als schoolleiders van elkaar leren en elkaar helpen onderwijskundige doelen te realiseren.
  • Je wilt een doorgaande lijn creëren in het verbeteren van het onderwijs: van het bestuur, via het directieteam en de scholen, tot in de klas.
  • Je wilt meer eigenaarschap en zelfsturing in de stichting, van leerling, tot leraar en directie.

Voor wie is dit programma bedoeld?

Dit programma is uitsluitend bedoeld voor directieteams waarin een aantal directeuren al werken met leerKRACHT op hun school.

Onder directieteams verstaan wij:

PO: Bestuur, eventuele bovenschoolse directeuren, en de schooldirecteuren.
MBO: Branch- of domeindirecteur samen met de onderwijs- of teamleiders.
VO: Bestuurder samen met de rectoren.


Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen:

Ondersteuning door onze expertcoaches
Verschillende bezoeken door een leerKRACHT-expertcoach gedurende het jaar. De expertcoach onderzoekt samen met jullie waar jullie behoeften liggen en de benodigde begeleiding met jullie afspreken.

Aan de slag met de leerKRACHT-instrumenten
We introduceren de vier leerKRACHT-instrumenten: de bordsessie, samen ontwerpen, elkaars scholen bezoeken en de stem van leraren en leerlingen. Samen met jullie vertalen we die naar de juiste toepassing voor jullie overleg;

Stap voor stap naar resultaat
Het credeo van leerKRACHT is ‘elke dag samen een beetje beter’. We werken dan ook in fases naar resultaat. In de startfase worden samen met de bestuurder en een of twee schoolleiders alle voorbereidingen getroffen. Vervolgens worden de leerKRACHT-instrumenten geïntroduceerd in het directieteam. In de laatste fase besteden we aandacht aan de borging van deze nieuwe manier van werken.

Bedrijfsbezoek
Met een aantal collega’s ga je op bezoek bij een organisatie die werkt met een verbetercultuur. Hier kun je in in de praktijk zien hoe  'elke dag samen een beetje beter' er in het bedrijfsleven uitziet en ga je in gesprek met medewerkers en managers om te horen wat het oplevert en wat lastig is.


Inschrijven en kosten:

Inschrijven voor het leerKRACHT-directieprogramma? Dat kan via de onderstaande button.Afhankelijk van de grootte van het directieteam en het aantal werksessies, liggen de kosten voor dit programma tussen de € 4.000,- (6 werksessies) en € 9.500,- (16 werksessies, of meerdere EC’s per werksessie). We maken hier van te voren een afspraak over.

Meer weten?

Heb je vragen over het programma voor directieteams? Contact met ons opnemen kan natuurlijk altijd. Mail ons via info@stichting-leerkracht.nl. Telefonisch zijn we bereikbaar op 085 - 401 57 94.

Of download de brochure: