Het leerKRACHT-programma voor directieteams

Waarom een leerKRACHT-programma voor directieteams?

Steeds meer directeuren zijn in hun eigen school aan de slag met leerKRACHT. Met hun collega’s maken zij het onderwijs stap voor stap beter, vergroten ze hun werkplezier en zien ze betrokken leerlingen. Dat doen ze door vier leerKRACHT-instrumenten in te zetten: het verbeterbord, samen lessen ontwerpen, elkaars lessen bezoeken en leerlingen een stem geven.

Als deze schooldirecteuren vervolgens in een directievergadering in hun bestuur aansluiten, missen zij dit werken aan een gemeenschappelijk doel, de effectiviteit van de bordsessie en het van elkaar leren.

Tegelijkertijd zien bestuurders het effect van leerKRACHT op hun scholen. Veel van hen vragen zich af ‘wat kan ik hiermee in mijn directieteam?’ en ‘hoe kan ik het goede voorbeeld geven aan mijn scholen?’

Bovendien spreekt de onderwijsinspectie hen aan: ‘Wat doet u voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs? Hoe zien we dat terug op je scholen?’

Gelukkig is het heel goed mogelijk om in het directieoverleg aan de slag te gaan met de leerKRACHT-aanpak. Op die manier werk je niet alleen doelgericht aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, maar vergroot je ook het werkplezier én de betrokkenheid.

directie