Het leerKRACHT-programma voor directieteams

Waarom een leerKRACHT-programma voor directieteams?


De afgelopen jaren kregen wij van verschillende besturen de vraag om in het directieteam aan de slag te gaan met leerKRACHT. Allereerst kwamen daar de schooldirecteuren mee. Zij zijn op hun eigen school gewend geraakt aan een andere manier van overleggen en samenwerken, dat willen ze ook met hun bestuur en mededirecteuren. Daarbij groeide bij bestuurders de behoefte om zelf aan de slag te gaan met een verbetercultuur; om daar de voordelen van te ondervinden en om het goede voorbeeld te geven voor de hele organisatie.


Hoe ziet het programma eruit?

Het programma heeft dezelfde vier fases waarmee leerKRACHT op scholen wordt geïmplementeerd:

Startfase: in deze fase zal de Expertcoach samen met bestuurder en 1 à 2 schoolleiders de trainingsfase voorbereiden aan de hand van de startpositie van de directie en de behoefte die er bestaat.

Trainingsfase: in deze fase traint de Expertcoach de leerKRACHT-instrumenten met het directieteam.

Verdiepingsfase en borging: samen met de Expertcoach vervolg ontwerpen hoe de leerKRACHTmethodiek te verdiepen en te borgen.Wat bedoelen wij met directieteam?

 • PO:
  Bestuur, eventuele bovenschoolse directeuren samen met de schooldirecteuren
 • MBO:
  Branch- of domeindirecteur samen met de onderwijs- cq. teamleiders
 • VO:
  Bestuurder samen met de rectoren

Wat levert het programma op?


Net als op scholen word je als team effectiever, vergaderen gaat efficiënter, je leert meer van elkaar waardoor je samen het onderwijs verbetert. Bovendien ervaren teamleden dat het prettig is zo samen te werken.

Behalve het effect op het directieteam zelf zijn er twee bijkomende voordelen:

 • Sterkere verbetercultuur in de hele organisatie
  Het voorbeeldgedrag van het directieteam versterkt de verbetercultuur op de scholen. Schoolleiders zien hun bestuurder het goede voorbeeld geven, ze versterken elkaar onderling en hun lerarenteams merken dat ook het directieteam zo werkt. Dat inspireert.
 • Een antwoord op het nieuwe inspectiekader
  De Onderwijsinspectie is sinds augustus 2017 met haar nieuwe inspectiekader aan de slag. Zij kijkt dan niet enkel meer naar de kwaliteit van het onderwijs, maar ook naar de verbetercultuur op school en expliciet naar de rol van de bestuurder daarin. Door leerKRACHT ook in het directie-overleg toe te passen kun je laten zien dat jullie verbetercultuur reikt van het bestuur, via het directieteam, de individuele schoolleiders, de lerarenteams in de scholen tot in de klas. En dat is wat de Inspectie wil zien.

Kosten


Afhankelijk van de grootte van het directieteam en het aantal werksessies, liggen de kosten voor dit programma tussen de € 3.400,- en €4.500,-.


Deelnemen aan het directieprogramma? Ga naar het inschrijfformulier

slide

Meer weten?

Heb je vragen over het programma voor directieteams?
Contact met ons opnemen kan natuurlijk altijd.
Mail ons via info@stichting-leerkracht.nl
Telefonisch zijn we bereikbaar op 085 - 401 57 94

close


Nieuws en tips rechtstreeks in je inbox?

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief