Het Schoolleiders programma

Leergang Verbetercultuur


Realiseer met je team meer werkplezier, betrokken leerlingen en beter onderwijs!


De AVS Academie organiseert samen met Stichting leerKRACHT de vijfdaagse leergang Verbetercultuur. Schoolleiders die aan de slag willen met verbetering van het onderwijs, doen in deze leergang inspiratie, kennis en vaardigheden op om de aanpak leerKRACHT in hun school vorm te geven of daar een begin mee te maken.


Dit programma is voor schoolleiders die wel al willen starten met onderdelen van het leerKRACHT-programma, om zo draagvlak te creëren binnen het hele team om zo te gaan werken.

In deze leergang krijg je praktische handvatten om zo’n cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ via onze bewezen aanpak te creëren op school. Stap voor stap ga je zelf aan de slag en neem je op een natuurlijke wijze jouw team mee. Hierdoor oefen je met leidinggeven aan de verandering naar een cultuur van continu verbeteren.


Inhoud programma


Het programma bestaat uit lesdagen en vaste leergroepen waarbij het geleerde wordt getoetst in de praktijk:

  1. 5 lesdagen waarin we onder andere een bedrijf (bijv. Miele, Bol.com, Rabobank) én een leerKRACHT-school bezoeken. Hier doen we inspiratie op die we gelijk omzetten in kleine experimenten die je op je eigen school gaat uitvoeren.
  2. Tijdens de leergang maak je het geleerde eigen door praktijkervaring op te doen middels experimenten en het samen leren in een vaste minicirkel van 3 schoolleiders.

Doelgroep


Schoolleiders in het po, vo en mbo, die met een cultuur van continue verbeteren, werkplezier, leerling-betrokkenheid de  onderwijskwaliteit willen vergroten en die persoonlijk nog niet met LeerKRACHT hebben gewerkt.


Startdatum


Vanaf 5 november 2021

Het programma bestaat uit 5 hele dagen (5 november, 26 november, 17 december 2021, 28 januari en 11 maart 2022)


Aanmelden