Het Schoolleider-programma: Leergang Verbetercultuur

Realiseer met je team meer werkplezier, betrokken leerlingen en beter onderwijs!

De AVS Academie organiseert samen met Stichting leerKRACHT de leergang Verbetercultuur. Schoolleiders die aan de slag willen met verbetering van het onderwijs, doen in deze leergang inspiratie, kennis en vaardigheden op om de aanpak leerKRACHT in hun school vorm te geven of daar een begin mee te maken.

Dit programma is voor schoolleiders die wel al willen starten met onderdelen van het leerKRACHT-programma, om zo draagvlak te creëren binnen het hele team om zo te gaan werken.

In deze leergang krijg je praktische handvatten om zo’n cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ via onze bewezen aanpak te creëren op school. Stap voor stap ga je zelf aan de slag en neem je op een natuurlijke wijze jouw team mee. Hierdoor oefen je met leidinggeven aan de verandering naar een cultuur van continu verbeteren.

Je bent je bewust dat je als schoolleider een belangrijke spil bent om een verbetercultuur te creëren

Zeer inspirerende leergang

Fijn om met andere schoolleiders te sparren over verbeteren

Fijn om met andere collega’s te werken aan schoolontwikkeling en verbetering, veel geleerd!

Effectieve methode om te verbeteren

Mooie methodiek die structuur biedt voor verandering

In gesprek met elkaar zorgt voor persoonlijke groei

schoolleider
avs logo