Het leerKRACHT-inspiratieprogramma

Voor verdieping en verfrissing

Het inspiratieprogramma is bedoeld die eerder al deelnamen aan het leerKRACHT-programma en behoefte hebben aan extra verdiepen of aan een opfrisser.

Waarom een leerKRACHT-inspiratieprogramma?

De afgelopen jaren zijn we met honderden scholen in het PO, VO en MBO aan de slag gegaan met de leerKRACHT-aanpak om zo hun ambities te realiseren. Samen doelen stellen, successen vieren en de leerlingen betrekken bij het verbeteren van het onderwijs. Dit proces wordt verder versterkt door de uitwisseling met andere scholen tijdens de fora.

Steeds meer scholen willen verbinding houden met stichting leerKRACHT en andere scholen om zo geïnspireerd te blijven en nieuwe ideeën te krijgen. Scholen willen de mogelijkheid hebben om een beroep te doen op een expertcoach voor extra begeleiding of om nieuwe leraren op te leiden in de leerKRACHT-methodiek. Daarom organiseren we ook komend schooljaar het leerKRACHT-inspiratieprogramma. Het programma is op een aantal punten aangepast, naar aanleiding van de feedback van de scholen die dit jaar hebben deelgenomen.

Wat levert het op?

We gaan op vaste momenten uitwisselingen met andere leerKRACHT-scholen in jouw regio faciliteren. Op deze bijeenkomsten krijg je:

  • Nieuwe ideeën over verbeteren in de klas en in de school.
  • De kans om nieuwe vaardigheden te leren, die je kunt inzetten om samen het onderwijs te verbeteren.
  • Herkenning en erkenning van successen en uitdagingen waar jullie tegenaan lopen.
  • De nieuwste ontwikkelingen en verbeteringen van de leerKRACHT-methodiek.
  • Ideeën en inspiratie van bedrijven die werken met Lean en Agile/Scrum.

Naast het bijwonen van de bijeenkomsten is het optioneel mogelijk om:

  • Specifieke begeleiding op school van een expertcoach te ontvangen.
  • Nieuwe leraren op te laten leiden in de leerKRACHT-methodiek, via deelname aan een leerKRACHT-bootcamp.

Voor wie is het programma bedoeld?

Het leerKRACHT-inspiratieprogramma is uitsluitend bedoeld voor scholen die hebben deelgenomen aan het leerKRACHT-programma. Het inspiratieprogramma staat open voor zowel leraren als schoolleiders. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de regio en worden begeleid door de regionale expertcoaches.

Hoe ziet het programma eruit?

Het inspiratieprogramma bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder vind je een korte toelichting per bijeenkomst.

Inspiratieforum I en II
Verdieping voor schoolleiders en enthousiaste leraren (leerKRACHT-team), zodat jullie met nieuwe inzichten en handvatten verder kunnen werken aan het verbeteren van het onderwijs. Tijdens deze fora tref je uitsluitend andere inspiratiescholen.

Bedrijfsbezoek – 1 x 0,5 dag voor 3 personen
Op bezoek bij een bedrijf/ organisatie die werkt met een verbetercultuur. Leren hoe zij dit doen en in gesprek met de medewerkers, de managers en collega’s hoe je ‘elke dag samen een beetje beter’ continu kan blijven vasthouden en uitbouwen.

Toegang tot het platform en alle modules
De school behoudt toegang tot het platform en alle modules, ook als er nieuwe verschijnen.

Een tot drie expertcoachbezoeken
Als een school, naast uitwisseling met andere scholen, extra begeleiding van een expertcoach wenst, dan is dat mogelijk. Als de school zich inschrijft voor het Inspiratieprogramma, zal een expertcoach contact opnemen en in een gesprek onderzoeken waar de behoefte ligt van de school. In goed overleg wordt bepaald of en hoeveel bezoeken (maximaal drie) van een expertcoach nodig zijn.

Bootcamp leerKRACHT in de regio voor nieuwe leraren (maximaal 3 personen per school)
Een mogelijkheid om nieuwe leraren op te laten leiden in de leerKRACHT-methodiek.

 

Inschrijven en kosten

Inschrijven voor het leerKRACHT-inspiratieprogramma kan tot 13 juni. Gebruik daarvoor dit inschrijfformulier.

De kosten voor het programma zijn afhankelijk van het schooltype en de eventuele keuze voor extra programmaonderdelen:

PO       € 1.050

MBO    € 1.050

VO       € 2.050

Extra opties (alleen in combinatie met standaard inspiratieprogramma):

  • Expertcoachbezoeken - € 540 per bezoek (maximaal drie).
  • leerKRACHT-bootcamp voor nieuwe leraren - € 350 per deelnemende school (maximaal drie personen per school).

Vragen?

Vragen over het inspiratieprogramma? Contact met ons opnemen kan natuurlijk altijd. Mail ons via info@stichting-leerkracht.nl. Telefonisch zijn we bereikbaar op 085 - 401 57 94.

close


Nieuws en tips rechtstreeks in je inbox?

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief