Beter onderwijs, professionele teams en robuuste scholen

Samen met de PO-raad, de VO-raad en de MBO-raad en zes Nederlandse topbedrijven biedt stichting leerKRACHT u een uniek programma over het onderwerp ‘verbetercultuur’. De bedrijven die hieraan meewerken zijn McKinsey, Albert Heijn, Bol.com, het Reinier de Graaf Ziekenhuis, Wehkamp en ABN Amro. Deelname aan dit programma helpt u het onderwijs op uw scholen verder te verbeteren en robuust te zijn voor het nieuwe, bestuursgerichte inspectiekader.

Waar staat u voor als bestuurder?

U werd bestuurder of bovenschools manager om het verschil te maken voor duizenden leerlingen en studenten. Maar de praktijk is lastig. Leraren vragen om meer ruimte en autonomie. Schoolleiders om meer middelen om het onderwijs te verbeteren en de werkdruk te verlagen.

Tegelijkertijd voert de Inspectie de druk op. U wordt door hen al aangesproken op onderwijskwaliteit. En vanaf augustus dit jaar gaan ze ook kijken of er op uw scholen een verbetercultuur is. Van het bestuur tot in de klas. De inspecteur-generaal heeft al laten weten dat hierdoor veel meer scholen zwak verklaard gaan worden. Bovendien kunnen besturen het oordeel ‘onvoldoende’ krijgen (zie ook de brochure 'Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur?').

Hoe gaat u om met deze uitdagingen? Zou het niet mooi zijn als u het onderwijs op uw scholen kunt verbeteren én tegelijk robuust bent voor het nieuwe inspectiekader? 

De oplossing: een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’

Vooruitstrevende bedrijven, ziekenhuizen en schoolorganisaties hebben een oplossing gevonden. Die oplossing is een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’.

Inschrijven Besturenprogramma
Download de brochure van het besturenprogramma

Zo’n verbetercultuur is niet nieuw. Als u gaat kijken naar landen en regio’s met nog veel beter onderwijs dan het onze - zoals Ontario, Massachusetts, Finland, Singapore en Estland - dan ziet u scholen met zo’n cultuur. Ook in bedrijven en ziekenhuizen werkt dit net zo. Daar heet deze manier van werken ‘Lean’ of ‘Agile-Scrum’. Het is een beproefde manier van werken.

Stichting leerKRACHT ontwikkelde op basis hiervan een aanpak die helpt zo’n cultuur op school te creëren.De impact die scholen daarmee bereiken is zó groot dat na haar start met 15 scholen in 2012 er ondertussen ruim 600 middelbare scholen, basisscholen, MBO-opleidingen, Pabo’s en lerarenopleidingen met de leerKACHT-aanpak werken.

Met zo’n cultuur wordt het onderwijs beter, raken leraren en leerlingen meer betrokken en krijgen leraren meer plezier in hun werk. Tegelijkertijd worden uw scholen robuust voor het nieuwe inspectiekader.

Neem deel aan het leerKRACHT-besturenprogramma

Het creëren van zo’n ‘elke dag samen een beetje beter’-cultuur vraagt om actieve ondersteuning van scholen door hun bestuurders, opleidingsmanagers en bovenschoolse directeuren.

De vraag hierbij is hoe kunt u dat het beste aanpakken? Het leerKRACHT-besturenprogramma helpt u hier het antwoord op te vinden.

Dat antwoord vindt u samen met senior-managers van 6 Nederlandse topbedrijven zoals McKinsey, Albert Heijn, ABN Amro, Bol.com, het Reinier de Graaf Ziekenhuis en WehkampEn met collega’s uit het onderwijs die eenzelfde uitdaging ervaren.

Het programma bieden wij – stichting leerKRACHT – u aan. Dat doen we samen met de PO-raad, de VO-raad en de MBO-raad.

Het programma is gericht op alle bestuurders, opleidingsmanagers en bovenschoolse directeuren van Nederlandse scholen. Ongeacht of uw scholen deelnemen aan leerKRACHT.

Een uniek programma

Inmiddels hebben we al meerdere jaren ervaring met dit programma. De reacties van deelnemers zijn onverdeeld positief.

U gaat direct in gesprek met met CEO’s en senior-managers van topbedrijven en ontmoet onderwijscollega’s die met hetzelfde bezig zijn als u.

Het programma bestaat uit drie interactieve bijeenkomsten van elk één dagdeel:

 • Bedrijfsbezoek
  Samen met andere schoolbestuurders gaat u eerst op bezoek bij bedrijven met een sterke verbetercultuur. U kunt kiezen uit Albert Heijn, ABN Amro en Reinier de Graaf Ziekenhuis. U gaat de werkvloer op en daarna in gesprek met topmanagers.
 • Schoolbezoek 
  U gaat op bezoek bij een schoolbestuur dat al enkele jaren deelneemt aan leerKRACHT en haar ervaringen over deze cultuuromslag met u deelt. Daar gaat u op zoek naar het antwoord op de vraag ‘wat betekent dit voor mijn rol als bestuurder?’
 • ‘Learn & Lunch’ bijeenkomst 
  U gaat op bezoek bij Bol.com, McKinsey of Wehkamp. Hier wisselt u met managers ervaringen uit over hun rol in het creëren en borgen van een verbetercultuur.

"Goede bijeenkomst. Genoten van ervaringen van TomTom. Ik zie mogelijkheden voor toepassing in onderwijs." (VO-bestuurder)

"Wat ik meeneem van het bezoek aan Albert Heijn? Stop met brandjes blussen: het is beter problemen voor te blijven en positief te stimuleren." (MBO-bestuurder)

"Dank! De RVKO-ervaringen zetten me aan het denken en geven veel aanknopingspunten en energie om met collega’s in gesprek te gaan." (PO-bestuurder)

Door het volgen van dit programma leert en krijgt u:

 • Hoe u het ontstaan van een verbetercultuur op uw scholen kunt stimuleren, zonder het van bovenaf op te leggen
 • Waarom lerarenteams uw directe betrokkenheid bij hun werk enorm waarderen en wat u daarvoor moet laten zien
 • Hoe u waardevolle inzichten verzamelt in de klas en bij bijeenkomsten van lerarenteams, zonder op de stoel van de schoolleider te gaan zitten
 • Een simpele manier om uw eigen MT- vergaderingen met schoolleiders in te korten, effectiever en leuker te maken
 • De waarheid over hoe topbedrijven kwaliteit verbeteren en waarom hun managers zoveel op de werkvloer te vinden zijn
 • Waarom het creëren van een professionele cultuur op scholen een andere besteding van uw tijd vergt
 • Vier interventies om een verbetercultuur op uw scholen duurzaam te maken

Garantie

We bieden dit programma al 4 jaar aan. In al die jaren is geen bijeenkomst met minder dan een 8 gewaardeerd.

Als u met het resultaat van het leerKRACHT-besturenprogramma aan de slag gaat garanderen wij dat uw leraren en schoolleiders meer werkplezier krijgen, leerlingen meer betrokken raken en het onderwijs op uw scholen verbetert.

Locaties, data en inschrijving

De bedrijfsbezoeken vinden plaats in november 2017, het bezoek aan een schoolbestuur is in januari 2018 en de onderwijslunch in maart 2018.

Voor elk van de drie bijeenkomsten kunt u kiezen uit drie locaties en data. De details vindt u in het aanmeldformulier.

Wij vragen u een bijdrage in de onkosten van slechts € 600,-. Dit is een vast bedrag voor de gehele cyclus van 3 bijeenkomsten.

Deel dit bericht: