Het Verandercoach-programma

Het Verandercoach-programma is een handvat voor besturen om het leerKRACHT-programma van ons over te nemen en zelf uit te voeren.

Wat kan werken met de leerKRACHT-aanpak voor besturen betekenen?

  • Een lerende (professionele) cultuur in onderwijsteams binnen één jaar
  • Enthousiasme bij deelnemende teams
  • Lerarenteams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor onderwijsverbetering
  • Een aanpak die duurzaam werkt
  • Leraren die al na één jaar significant beter zijn in hun vak
  • Robuust voor het nieuwe inspectiekader, waarbij de inspectie kijkt naar een verbetercultuur op scholen
verandercoach

Je leert door uitwisseling! Met en van elkaar leren, geïnspireerd worden door wat de ander brengt. Je wordt uitgedaagd doordat je bevraagd wordt op je eigen keuzes, waardoor je blijft groeien als Verandercoach Door te werken met verandercoaches wordt de methodiek echt een werkwijze van de organisatie zelf. Het proces van ‘Elke dag samen een beetje beter’ blijft doorgaan, ook na de implementatiefase.