Het Verandercoach-programma

Het Verandercoach-programma is een handvat voor besturen om het leerKRACHT-programma van ons over te nemen en zelf uit te voeren.

Wat kan werken met de leerKRACHT-aanpak voor besturen betekenen?

 • Een lerende (professionele) cultuur in onderwijsteams binnen één jaar
 • Enthousiasme bij deelnemende teams
 • Lerarenteams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor onderwijsverbetering
 • Een aanpak die duurzaam werkt
 • Leraren die al na één jaar significant beter zijn in hun vak
 • Robuust voor het nieuwe inspectiekader, waarbij de inspectie kijkt naar een verbetercultuur op scholen

Besturen die leerKRACHT eigen maken

Ons streven is een duurzame verandering teweeg te brengen. Daarom werken wij vanaf de start aan het bouwen van verandercapaciteit in deelnemende scholen en besturen. Op scholen begeleiden onze expertcoaches leraren, die als schoolcoach hun eigen team ondersteunen bij de introductie van leerKRACHT. In de instelling als geheelbouwen we capaciteit op, door ervaren schoolcoaches te begeleiden naar het niveau van ‘verandercoach’. Deze verandercoaches nemen vervolgens de rol van onze expertcoaches stap voor stap over.

Voor wie?

Het Verandercoach-programma is bedoeld voor besturen om het leerKRACHT-programma van ons over te nemen en zelf uit te voeren

Ons aanbod

Elk bestuur dat het onderwijs structureel wil verbeteren met de leerKRACHT-aanpak bieden we de mogelijkheid om volledig over onze aanpak te beschikken. Dat doen we door in twee tot drie jaar verandercoaches op te leiden tijdens het begeleiden van deelnemende scholen en onderwijsteams.

Na deze twee tot drie jaar zorgen we ervoor dat deze verandercoaches beschikken over:

 • Toegang tot onze online academie met de volledige leerKRACHT-aanpak voor alle deelnemende teams in de instelling
 • Gebruik van de leerKRACHT-voortgangsmetingen voor alle deelnemende teams in de instelling
 • Toegang tot maandelijkse leerKRACHT-webinars en online workshops voor alle deelnemende teams in de instelling
 • Een programma voor de Verandercoaches bestaand uit 4 bijeenkomsten, een speciaal bedrijfsbezoek en 5 sparring-sessies met een van onze expertcoaches

Wat wordt mogelijk met dit aanbod?

Als eerste natuurlijk het verbeteren van onderwijsen het versterken van lerarenteams. Daarnaast worden drie extra dingen mogelijk:

 • Eigen verandercapaciteit. Waardoor het bestuur niet afhankelijk is van een externe partij en zelf richting kan blijven geven aan de invulling van continu verbeteren in de eigen instelling
 • Toegang totde volledige leerKRACHT-aanpak, inclusief de jaarlijkse verbeteringen in deze methodiek
 • Lagere kosten, doordat werken met eigen verandercoaches uiteindelijk goedkoper is dan werken met leerKRACHT-begeleiding van deelnemende teams

Welke onkosten bijdragen vragen wij?

Nadat de verandercoaches volledig opgeleid zijn vragen we een tarief van € 2.500 voor de hele instelling (ongeacht het aantal deelnemende teams en het aantal verandercoaches). Dit bedrag (€ 2.500) wordt mogelijk gemaakt door de inzet van goede doelenfondsen, waaronder de Postcodeloterij.

Meer weten?

Ga met ons in gesprek en neem contact op met één van onze exportcoaches


Wil je je inschrijven voor het Verandercoach-programma?