Resultaat van onderzoek en metingen naar de impact van leerKRACHT

LeerKRACHT groeide na onze start 2 jaar geleden op 16 scholen razendsnel naar 200 deelnemende scholen in 2014, verspreid over PO, VO en MBO en ook de eerste lerarenopleidingen. De Universiteit van Utrecht heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar onze impact, met subsidie van het Ministerie van Onderwijs. Ook voeren wij zelf continu metingen uit door deelnemende leraren en schoolleiders te vragen naar hun ervaringen in maandelijkse barometers.

Je kunt natuurlijk het volledige rapport van de Universiteit van Utrecht lezen. Dit rapport is nogal lijvig, daarom een korte samenvatting van de conclusies en onze eigen constateringen:

Conclusie 1: Scholen voeren het leerKRACHT programma uit zoals wij het bedoelen1

Deze conclusie zien wij bevestigd in onze laatste eigen leerKRACHT ‘barometer’. Hieruit blijkt dat leraren de afgelopen maand gemiddeld 3,5 bordsessies, 3,0 lesbezoeken en 1,5 lesvoorbereiding uitvoerden. Ook uit onze eindejaarbarometer van de deelnemende scholen van afgelopen jaar blijkt de goede uitvoering van leerKRACHT: de frequentie van lesbezoeken steeg spectaculair: van 70% van de leraren die aan het begin zei ‘1x per jaar of minder komt een medeleraar bij mij op bezoek’ naar 63% die een half jaar later zegt ‘1x per maand of vaker’.

Conclusie 2: leerKRACHT leidt tot enorm enthousiasme op scholen2

De grote meerderheid (ruim 80% van de deelnemende leraren) zou collega leraren aanraden om aan het leerKRACHT-programma mee te doen. 3 Leraren zeggen het meeste profijt te hebben van de 3 kerninterventies (bordsessies, lesbezoek en feedback en gezamenlijke lesvoorbereiding), het toegenomen onderling contact en efficiënte team besprekingen.4 De leraren die het meest enthousiast zijn, zijn de leraren die deze kerninterventies het vaakst en in combinatie met elkaar uitvoeren. 5 leerKRACHT moet je blijkbaar gewoon doen en ervaren. Schoolleiders zijn zó enthousiast over deelname dat 97% zegt door te willen gaan. 6

Conclusie 3: De cultuur op school verandert door leerKRACHT7

De cultuur op PO scholen verandert significant op de punten onderwijspraktijk, onderzoek en de rol van de schoolleiding op de werkvloer. Op de (veel grotere) VO scholen is er na 6 maanden een significante maar kleinere verandering meetbaar, terwijl daar de uitrol van leerKRACHT nog in volle gang is. 8 Ook het handelen van leraren in de klas is aan het veranderen. Zo geeft 69% van de leraren aan leerlingen meer feedback te geven dan voorheen en is 8% van plan dit te gaan doen. Nog een voorbeeld: 60% van de leraren geeft leerlingen meer keuzeruimte of gaat dat nog doen (15%).

Conclusie 4: Leraren en schoolleiders verwachten dat leerKRACHT gaat leiden tot betere leerlingresultaten

65-80% van de leraren ziet een verandering bij leerlingen in belangstelling, betrokkenheid, zelfstandigheid en motivatie, terwijl 10-25% dit nog verwacht. 9
Het veranderende handelen van leraren heeft effect op leerlingen: 80% van de leraren ziet betere prestaties van leerlingen bij hun vak of verwacht dat nog. 10 Bij de schoolleiders verwacht zelfs 85% dat de leerlingresultaten voor de school omhoog zullen gaan.
Hier zijn we als stichting leerKRACHT heel trots op!
Lees hier het volledige rapport van de Universiteit Utrecht.

Voetnoten:

  1. Onderzoeksrapport evaluatieonderzoek veranderaanpak leerKRACHT 2013-2014, Universiteit Utrecht (hierna UU), p. 57
  2. UU, p. 58
  3. Eindejaarsbarometer LK III, december 2014, Enthousiasme over deelname leerKRACHT (Sheet 4)
  4. UU, p. 27
  5. UU, p. 56
  6. Eindejaarsbarometer LK II, juni 2014, Schoolleiders zouden leerKRACHT aanraden aan collega?s (Sheet 8)
  7. UU, p. 58
  8. UU, p. 58
  9. UU, p. 25
  10. UU, p. 25