Een lerende cultuur: cruciaal voor het onderwijs

Zo kom je tot onderwijs dat er ècht toe doet!