8 Concrete Plannen om Tipping Point te Bereiken

De uitdaging voor stichting leerKRACHT is de komende 3 tot 5 jaar ?tipping point? te bereiken. Dat is het moment waarop onze omvang en impact z? groot is dat de beweging die wij zijn gestart niet meer te stoppen is. We willen daarvoor een aantal investeringen doen (? 1,5 miljoen totaal in 2018 en 2019) in 8 concrete plannen. Voor ??n van deze plannen (een onafhankelijk onderzoek naar de impact van leerKRACHT) is al ? 500.000 toegezegd door het ministerie van Onderwijs.

1.???? Uitvoeren onafhankelijk impact onderzoek naar leerKRACHT (? 500.000).
Doel is het onafhankelijk (Universiteit van Utrecht) vaststellen van de impact van leerKRACHT. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder zo?n 300 deelnemende scholen die starten in 17/18 en 18/19. Het resultaat wordt gebruikt voor het verder verspreiden van leerKRACHT en het verbeteren van onze aanpak en daarmee onze impact.

2.???? Grootschalige campagne ‘impact op school’ (? 201.000).
Veel leraren en schoolleiders kennen leerKRACHT nog niet of onvoldoende om een besluit te nemen tot het cre?ren van een verbetercultuur op de eigen school. Om daar verandering in te brengen gaan we een grootschalige campagne uitvoeren op social media waarbij we 230.000 leraren en 25.000 schoolleiders willen bereiken. Met ervaringsverhalen van deelnemende scholen. Dat doen we door het maken van video-materiaal op deelnemende scholen en dit delen op Facebook en LinkedIn. De ervaring leert dat als men op school al vaker van leerKRACHT heeft gehoord (via deze video’s) de stap naar deelname veel kleiner is.

3.???? Piloten leerKRACHT-experience (? 85.000).
Doel is om te onderzoeken of basisscholen met een ‘fast track’ programma? geholpen kunnen worden een cultuur van elke dag samen een beetje beter’ te cre?ren. In 8 weken in plaats van de huidige 1 jaar. Als dat mogelijk blijkt, dan kan de verspreiding versneld worden, doordat de drempel voor deelname verminderd wordt.

4.???? Vergroten impact van de leerKRACHT-aanpak (? 184.000).
Doel is verbeteridee?n in de leerKRACHT-instrumenten, de aanpak en de onderliggende infrastructuur te ontwikkelen waarmee steeds de impact in het volgende schooljaar verder vergroot kan worden. De voornaamste verbeteringen worden gezocht in het cre?ren van een verbetercyclus in de klas, waarmee leerlingen nog meer worden betrokken bij het verbeteren van het onderwijs.

5.???? Verder ontwikkelen van leerKRACHT IT-platform (? 198.000).
De leerKRACHT-transformatie op scholen wordt ondersteund door een IT-platform (?Salesforce?) waarin hun coaches modules, metingen en bijeenkomsten vinden. De komende 2 jaar willen we een reeks van verbeteringen doorvoeren in dit platform om coaches meer vrijheid te bieden om het programma aan te passen aan de behoefte van de eigen school, om rapportages inzichtelijker te maken en om het gehele proces effici?nter uit te voeren

6.???? Pilot leerKRACHT in Lerarenopleidingen (? 149.000).
De laatste sector waar leerKRACHT nog niet actief is, zijn lerarenopleidingen (dat zijn de opleidingen voor leraren van middelbare scholen en MBOs; we zijn al wel gestart bij Pabo’s, de opleiding voor basisschoolleraren). Doel is hier door te breken en een tiental pilot opleidingen te werven die in 2018 en in 2019 starten.

7.???? Ontwikkelen van digitale materialen voor ondersteuning transformatie (? 146.000).
De huidige materialen vergen uitleg en intensieve begeleiding door onze Expertcoaches. Door digitale leermiddelen te ontwikkelen voor de 10 belangrijkste modules waar de leerKRACHT-aanpak uit bestaat, kan de zelfredzaamheid van scholen verder vergroot worden. Dat stelt grote schoolbesturen in staat om zonder onze hulp verder te gaan met de verspreiding van leerKRACHT. Een dergelijke interne verspreiding leidt niet alleen tot meer teams die meedoen, maar ook tot een verduurzaming van de aanpak, doordat de instellingen zelf voor de verspreiding zorg dragen.

8.???? Piloten leerKRACHT-inspiratieprogramma voor ervaren scholen (? 60.000).
Onze ‘early adopters’, dat wil zeggen de leerKRACHT-scholen die al meer dan 2 jaar meedoen hebben nog niet de nieuwste ontwikkeling in de leerKRACHT-aanpak meegemaakt. Tegelijk zijn zij kwetsbaar als ‘voorhoede’ in het Nederlands onderwijs omdat veel scholen in hun omgeving, lerarenopleidingen en hun bestuur nog niet allemaal met leerKRACHT werken. Daarom willen we deze scholen een ‘boost’ geven via een workshop. Daarmee versterken we de duurzaamheid van de impact op deze scholen en daarmee ook hun uitstraling op de rest van het onderwijs.