Het leerKRACHT-programma


Beter onderwijs, meer werkplezier en betrokken leerlingen


Op jouw school leven veel ideeën over hoe het onderwijs nóg beter kan. Ambities te over, echter de dagelijkse praktijk maakt het vaak lastig die te realiseren. Je bent het vergaderen over organisatorische zaken beu en je wilt samen met je collega’s werken aan beter onderwijs. Tegelijkertijd is er zoveel dat moet en heb je vaak het idee er alleen voor te staan.

Dat hoeft niet. Met de leerKRACHT-aanpak werk je als lerarenteam aan het verbeteren van het onderwijs. Je maakt in kleine stapjes het onderwijs steeds beter en leert van elkaar. Wij bieden een aanpak met bewezen impact, waarmee op scholen een cultuur ontstaat waarin het vanzelfsprekend is om samen onderwijsverbeteringen door te voeren. We noemen dat ‘elke dag samen een beetje beter’.


In de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs met bewezen effectieve interventies is de verbetercultuur opgenomen. Daarom geeft het ministerie je de mogelijkheid het NPO-geld voor leerKRACHT in te zetten.

Het aantal scholen dat gaat starten met het leerKRACHT-programma stijgt snel. Daar zijn we natuurlijkontzettend blij mee. We willen zoveel mogelijk scholen de kans geven om na de zomervakantie te starten. Wil je gegarandeerd zijn van onze begeleiding vanaf de zomervakantie? Dan vragen we je om je uiterlijk 19 juni in te schrijven.
Inschrijven na deze datum is mogelijk. Of je dan nog kan starten, hangt af van de hoeveelheid beschikbare plekken in de regio.


Waarom werken scholen met leerKRACHT?

 • Je wilt het onderwijs op school verder verbeteren
 • Je gunt jezelf en je collega’s meer werkplezier en minder werkdruk
 • Je wilt van je collega’s leren en steeds beter worden als docent
 • Je wordt blij van betrokken leerlingen die eigenaarschap nemen voor hun leren
 • Je vindt het fijn in een team te werken waarbij je elkaar ondersteunt
 • Je wilt het onderwijs vernieuwen en daarbij voortgang evalueren
 • Je wilt niet weer wat nieuws, je wilt een aanpak met bewezen impact
 • Je wilt snel resultaat boeken en samen successen vieren
 • Je wilt optrekken met scholen met eenzelfde ambitie als jullie

Voor wie is het programma bedoeld?


Het leerKRACHT-programma is voor alle scholen die hun onderwijs verder willen verbeteren. Wij werken met scholen in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs, met mbo-teams en lerarenopleidingen en pabo’s.


Ik zie het als een kans om nu eindelijk te werken aan samen werken en leren van elkaar... en het onderwijs structureel te verbeteren.Teamleider MBO


Hoe ziet het leerKRACHT-programma eruit?


Het programma duurt één tot twee jaar en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 4 instrumenten. Je werkt wekelijks met de vier leerKRACHT-instrumenten: de bordsessie, samen lessen ontwerpen, elkaars lessen bezoeken en de stem van de leerling. Meer informatie over deze instrumenten vind je elders op onze website.
 • 3 stappen. Je gaat aan de slag met de leerKRACHT-aanpak in drie stappen: opstarten met een groepje docenten en de schoolleiding, daarna introduceer je de leerKRACHT-instrumenten in het hele team en vervolgens bouwen jullie de nieuwe manier van werken op school stap-voor-stap uit.
 • 3 fora. Je bezoekt met een groepje docenten en de schoolleiding 3 bijeenkomsten per jaar, waarin je met andere leerKRACHT-scholen in de regio ervaringen uitwisselt en van elkaar leert.

Wat krijg je van ons?


 • Bewezen impact. De leerKRACHT-werkwijze is gebaseerd op internationaal onderzoek naar onderwijsverbetering. Onderzoek van de Universiteit Utrecht toont aan dat leerKRACHT binnen één jaar een lerende cultuur op school creëert.
 • Ervaringen van meer dan 1000 scholen. Onze aanpak is de afgelopen 6 jaar verbeterd op basis van de ervaringen en feedback van meer dan 1000 deelnemende scholen.
 • Begeleiding door een leerKRACHT-expertcoach die jullie helpt bij de voorbereiding, de introductie in jullie teams en de uitbouw. Het aantal bezoeken is afhankelijk van jullie schooltype: 12 in het PO, 16 in het MBO of HBO en 26 in het VO.
 • Op bezoek bij organisaties die al jaren succesvol werken met ‘continu verbeteren’, ter inspiratie en om van te leren. Je kunt kiezen uit meer dan 20 bedrijven en ziekenhuizen.
 • Toegang tot de leerKRACHT-academie, waarin je met onze methodiek aan de slag gaat aan de hand van 20 modules, bestaande uit 100 korte instructievideo’s en praktische stappenplannen.
 • Metingen, waarmee je jullie voortgang als school kunt volgen en waarmee je de aanpak op je eigen school kunt bijstellen voor nog meer succes.
 • Op maat. Je start met onze aanpak zoals wij die aanbieden, maar je evalueert deze al na een paar weken en daarna pas je stap-voor-stap de aanpak aan op jullie school.
 • Duurzaam effect. Het programma is zo vormgegeven dat je de leerKRACHT-werkwijze na één tot twee jaar eigen hebt gemaakt.
 • Online ondersteuning. 

De vragen en opmerkingen van studenten worden serieus genomen. Er is meer eenheid in de aanpak in de klas en de vormgeving van het curriculum.Docent MBO


Wat vragen we van jullie?


Het bereiken van resultaat zit deels in onze aanpak, maar vooral in de inzet van jullie als deelnemende school. Uit onderzoek blijkt dat scholen die zich actief inzetten meer succes boeken, daardoor nog gemotiveerder raken en dan nóg meer resultaat realiseren. Wat we vragen is:

 • Capaciteit op school. Voor duurzame verandering bouwen we kennis en vaardigheden op in jullie team. Daarom heb je capaciteit nodig in de vorm van één (of meerdere) schoolcoach(es). Concreet betekent dat 0,2 tot 0,6 fte formatie, afhankelijk van de grootte van de school.
 • Verbeteren kost tijd. De schoolleiding roostert tijd vrij voor alle teamleden (circa twee uur per week), zodat zij bij elkaar kunnen komen voor bordsessies, gezamenlijk lesontwerp en samen werken aan beter onderwijs. Waar komt die tijd vandaan? De ervaring leert dat de helft van die tijd vrijkomt uit de bestaande formatie (minder vergaderen, samen voorbereiden, etc). De andere helft faciliteert de school, bijvoorbeeld door minder of geen cursussen of bijscholing in te roosteren.
 • Actieve rol door schoolleiding. De schoolleiding is cruciaal in een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Allereerst zet je samen met het team een duidelijke ambitie neer. Verder blijf je leraren inspireren, obstakels wegnemen en successen vieren. Bovendien geef je als schoolleiding het goede voorbeeld, door mee te doen met bordsessies en door leerKRACHT in je eigen werk te gebruiken.

De leerling en het onderwijs dat iedere docent verzorgt is meer centraal komen te staan. Er is meer openheid naar elkaar toe. Je kunt bij iedere collega in de les komen kijken en samenwerken is zo gewoon geworden dat het ons motto is geworden: Samen doen we het beter.Schoolleider VO


Onkostenbijdrage


We houden als stichting de kosten zo laag mogelijk door de inzet van vrijwilligers, giften van goede doelen fondsen en pro bono inzet vanuit het bedrijfsleven. We vragen van scholen de volgende bijdrage in onze onkosten:

 • PO: € 9.900,- per school. Aan het einde van het eerste jaar bepalen scholen in overleg met stichting leerKRACHT het vervolgtraject. De maximale vergoeding is € 4.200,- voor het tweede jaar.
 • VO: € 25.000,- per school voor het eerste jaar, € 12.500,- per school voor het tweede jaar.
 • MBO en HBO: € 13.500,- per team voor het eerste jaar, € 4.500,- per team voor het tweede jaar.

Vaststellen van de passende ondersteuning gaat altijd in overleg tussen de schoolleiding en de leerKRACHT-expertcoach.


Ben je enthousiast en wil je meer weten?

 • Nodig ons uit (online of op school). Wil je weten wat de leerKRACHT-aanpak voor je school kan betekenen? Hoe het aansluit bij jullie ambities en bij wat jullie al doen? Neem contact op en nodig ons uit. Een van onze 'expertcoaches' neemt contact op met jullie te onderzoeken of leerKRACHT bij jullie past.

 • Volg een webinar Wil je weten wat het effect is van leerKRACHT in de praktijk? In onze webinars hoor je meer over het programma en hoor je van scholen wat de impact van leerKRACHT is op hun onderwijs.

 • Schrijf je in. Je bent als team enthousiast en jullie willen starten met leerKRACHT. Schrijf je dan in op onze website. Je verplicht je nog tot niets. We komen bij je op bezoek voor een 'intake'-gesprek. Inschrijven kan via de onderstaande button:

 • Wil je nog een rustig nalezen? Download dan onze brochure.