Accreditaties

Deelname aan leerKRACHT is erkend voor leraren en schoolleiders in het primair onderwijs en voor leraren in het voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Registerleraar.nl

Na het eerste leerKRACHT-jaar kunnen deelnemende leraren die zich geregistreerd hebben in het lerarenregister 40 registeruren bijschrijven voor hun herregistratie. Hiervoor krijgen ze aan het eind van het schooljaar een bewijs van deelname waarmee ze de uren kunnen claimen. Zie ook Registerleraar.nl

Schoolleidersregister PO

Vanaf schooljaar 2015-2016 kunnen schoolleiders in het basisonderwijs het leerKRACHT-traject gebruiken voor hun herregistratie. Het leerKRACHT-traject is op 2 professionaliseringsthema’s gecertificeerd:
1: LeerKRACHT jaar-1 is in het register opgenomen onder het thema ‘Persoonlijk Leiderschap’. Bekijk de folder hier: Persoonlijk leiderschap
2: LeerKRACHT jaar-1+2 is in het register opgenomen onder het thema ‘Leidinggeven aan verandering’. Bekijk de folder hier: Leidinggeven aan verandering
Schoolleiders die het leerKRACHT-schoolleidingprogramma volgen en voldoen aan de voorwaarden die voor de certificering zijn gesteld, kunnen hiermee de aangegeven thema’s afronden voor hun herregistratie. Wij zullen na afronding van het jaar en na toetsing van de eisen, het certificaat uitreiken aan schoolleiders die aan het begin van het schooljaar hebben aangegeven hiervoor in aanmerking te willen komen. Zie ook de website van het Schoolleidersregister PO.
srpo_vignet_kleur_herregistratieRegisterleraar

close


Nieuws en tips rechtstreeks in je inbox?

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief