Accreditaties

Deelname aan leerKRACHT is erkend voor leraren en schoolleiders in het primair onderwijs en voor leraren in het voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Lerarenportfolio.nl

Na het eerste leerKRACHT-jaar kunnen deelnemende leraren die zich geregistreerd hebben in het lerarenportfolio 50 uren bijschrijven. Hiervoor krijgen ze aan het eind van het schooljaar een bewijs van deelname waarmee ze de uren kunnen claimen. Zie ook lerarenportfolio.nl.

Criteria voor het bewijs van deelname zijn: Leraren die actief hebben deelgenomen aan het leerKRACHT-programma; dat wil zeggen met regelmaat bordsessies bijwonen, Gezamenlijke lesontwerp, Lesbezoek en Feedback uitvoeren en naar een pizzasessie/forum zijn geweest. Leraren die daarbij blijk geven van elke dag samen het onderwijs op school een beetje beter willen maken.

Schoolleidersregister PO

Schoolleiders in het basisonderwijs kunnen het jaar-1 traject van leerKRACHT gebruiken voor hun herregistratie.
LeerKRACHT jaar-1 is in het register opgenomen onder thema 1: Persoonlijk Leiderschap. Bekijk de folder hier: Persoonlijk leiderschap
Schoolleiders die het leerKRACHT-schoolleidingprogramma volgen en voldoen aan de voorwaarden die voor de certificering zijn gesteld zullen na afronding van het jaar en na toetsing van de eisen, het certificaat ontvangen. Schoolleiders kunnen aan het begin van het schooljaar aangegeven hiervoor in aanmerking te willen komen. Zie voor meer informatie over het register de website van het Schoolleidersregister PO.