Stap-voor-stap naar meer werkplezier,

betrokken studenten en

nóg beter onderwijs

Pak de regie met de leerKRACHT-methode voor het beroepsonderwijs'Het gesprek in ons team gaat eindelijk weer over onderwijs'

Het onderwijs. Iedereen heeft er een mening over. Ondertussen sta jij met de voeten in de klei en ervaar je de dagelijkse realiteit. Je bent nu vooral bezig met het oplossen van allerlei problemen die corona veroorzaakt: alternatieven voor stageplekken, organiseren van voldoende praktijklessen, contact zoeken met studenten, et cetera. Je ging het onderwijs in vanwege je passie, om leerlingen kennis bij te brengen, ze in hun ontwikkeling te stimuleren. Maar nu ben je veel tijd kwijt met administratieve rompslomp, organisatorische randzaken en eindeloze vergaderingen.

Dat kan anders! Als je werkt in een cultuur van 'elke dag samen een beetje beter' pak je deze problemen samen met je collega's aan. Zodat je niet alleen bezig bent met overleven, maar kunt werken aan het verder verbeteren of vernieuwen van het onderwijs. Stichting leerKRACHT helpt zo'n cultuur te realiseren. In heel Nederland werken zo'n 1.000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, pabo's en lerarenopleidingen met leerKRACHT. Op deze scholen gaat het gesprek echt weer over onderwijs.


Hoe ervaren teamleiders en docenten in het mbo leerKRACHT?


Het team verder professionaliseren


Volgens Luc Jans van Deltion College Zwolle heeft de leerKRACHT-methode een positief effect op het team: van feedback tot professionalisering. Daar heeft ook de student baat bij.

Duidelijkheid voor studenten


De borden van leerKRACHT geven duidelijke richtlijnen voor het team én voor de studenten. Frank Hurkens gebruikt het bord elke dag. In deze video vertelt hij hoe en waarom.


leerKRACHT helpt je deze onzekere tijden door

Nu, meer dan ooit, heb je elkaar nodig op school. Met leerKRACHT creëer je een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Waarmee je als leraren intensief samenwerkt en met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. Dat helpt, bijvoorbeeld door:

  • Gericht werken aan korte termijn doelen, zodat je in kunt spelen op wat jullie leerlingen nú aan onderwijs nodig hebben
  • Efficiënt en zinvol samenwerken in (online) teams, waardoor je iedereen aangehaakt houdt, ook als het moeilijk is
  • Meer met elkaar uitwisselen over lessen, waarmee je verder bouwt aan jullie ervaringen met online lesgeven

Ervaar het effect van leerKRACHT in de praktijk

Scholen in heel Nederland werken met leerKRACHT. Kijk op de kaart met zo’n 1.000 leerKRACHT-scholen en vraag een school in je buurt naar hun ervaringen. Ze vertellen daar vast graag over. Of neem contact op met ons. We gaan dan met je in (online) gesprek om te onderzoeken wat de leerKRACHT-aanpak voor jullie kan betekenen.

Het verhaal achter leerKRACHT


Wat is de impact van leerKRACHT?


Ontdek het in deze video

Hoe werkt de leerKRACHT-aanpak?


Kijk naar deze korte uitlegvideo