Het bestuur van Stichting leerKRACHT bestaat uit:

Jelle Verwer (Statutair bestuurder en directeur)
Jacqueline van Zuilen
Tessa Brummelkamp

Het statutaire bestuur van stichting leerKRACHT bestaat uit drie personen. Hun totale brutobeloning in 2016-2017 bedroeg € 136.361,- (in 2015/2016 € 134.284,-). Beloning inclusief werkgeverslasten bedroeg: € 186.897,-. Net als het bestuur verdienen andere medewerkers van stichting leerKRACHT een lerarensalaris. De meesten van onze medewerkers werkten de eerste maanden als vrijwilliger voor de stichting, een aantal (waaronder 2 bestuursleden) zelfs meerdere jaren. Alle medewerkers (inclusief bestuur) hebben recht op een reiskosten- en telefoonvergoeding.