Het bestuur van Stichting leerKRACHT bestaat uit:

Jaap Versfelt (Statutair bestuurder en initiatiefnemer van leerKRACHT)
Celia van der Does (Statutair bestuurder en transformatieprogramma)
Jelle Verwer (Statutair bestuurder en transformatieteam)

Het statutaire bestuur van stichting leerKRACHT bestaat uit drie personen. Hun totale brutobeloning in 2016-2017 bedroeg € 136.361,- (in 2015/2016 € 134.284,-). Beloning inclusief werkgeverslasten bedroeg: € 186.897,-. Net als het bestuur verdienen andere medewerkers van stichting leerKRACHT een lerarensalaris. De meesten van onze medewerkers werkten de eerste maanden als vrijwilliger voor de stichting, een aantal (waaronder 2 bestuursleden) zelfs meerdere jaren. Alle medewerkers (inclusief bestuur) hebben recht op een reiskosten- en telefoonvergoeding.