Eigenaarschap leerlingen

De mate waarin leerlingen verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leerproces.


Toelichting

Door leerlingen meer eigenaarschap in het leerproces te leren nemen, kan de intrinsieke motivatie van leerlingen toenemen en kunnen de leerprestaties verbeteren. In de leerKRACHT-methodiek bewerkstelligen we dit door het Bord in de Klas. Dit fysieke bord bevat verschillende onderdelen: check-in, successen, doelen stellen, acties en planning. Hiermee krijgen leerlingen en leraar zicht op hoe het met de leerlingen gaat, wat er te verbeteren valt qua leren, wat hiervoor gedaan moet worden en wanneer. Het zorgt ervoor dat leerlingen betrokken zijn bij hun eigen leren en welzijn, maar ook bij die van klasgenoten. Zo geef je met leerlingen vorm aan 'continu verbeteren'.


Meer weten?


Verwante thema's

Feedback
Etc.

Instructievideo Academie


Scholen die met leerKRACHT werken hebben toegang tot al het materiaal van de leerKRACHT-academie.

Praktijkverhalen