Ook u kunt meehelpen om ieder kind dezelfde kansen te geven!

In geen enkel ontwikkeld land ter wereld is de kansenongelijkheid in het onderwijs zo groot als in Nederland. Ongelooflijk, maar waar: dit concludeerde de Onderwijsinspectie in de Staat van het Onderwijs 2017. Hierdoor krijgen veel kinderen niet de kansen die ze verdienen: zo kan een goede of een slechte school het verschil maken tussen een VMBO of een VWO-advies. Dit raakt kinderen uit kansarme gezinnen het hardst en vergroot de kloof in onze maatschappij.

Dit is niet nodig. Stichting leerKRACHT is opgericht om dit probleem aan te pakken. Op basis van gedegen onderzoek naar de beste schoolsystemen ter wereld, hebben we de leerKRACHT-methode ontwikkeld. Hierin staat de leerkracht centraal en creëren we op scholen een verbetercultuur: leraren leren van elkaar en verbeteren samen het onderwijs. Dit zet een opwaartse spiraal in gang van betere leraren, beter onderwijs, betere schoolresultaten en uiteindelijk meer kansen voor ieder kind.

Wat maakt leerKRACHT uniek: bewezen impact, duurzaamheid en grote schaal

Bewezen impact: Onze methode werkt. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek door de Universiteit Utrecht op leerKRACHT-scholen. De onderzoekers laten zelfs weten geen enkele andere methode te kennen die zo snel, zo goed en zo efficiënt werkt. 

Duurzaamheid: Ook na ons vertrek blijft de verbetercultuur op scholen bestaan. We doen geen eenmalige actie, maar we veranderen het hele systeem, zodat scholen zelfstandig kunnen voortbouwen aan beter onderwijs.

Grote schaal: In 2012 zijn we begonnen met 15 scholen; inmiddels doen meer dan 1.000 scholen in heel Nederland mee, vanuit alle verschillende onderwijssectoren (basisonderwijs, voorgezet onderwijs en mbo), met samen 420.000 leerlingen. Dat is meer dan 10% van alle Nederlandse leerlingen.

Onze ambitie

We zijn er nog niet. Onze ambitie is om het hele Nederlandse schoolsysteem aan te pakken. Daarvoor is nog een laatste duw nodig naar ons ‘kantelpunt’, wat we in 2022 willen bereiken. Dat is als 20% van alle Nederlandse scholen met leerKRACHT werkt. We weten uit ervaring en andere sectoren dat dan vanzelf nieuwe scholen aanhaken en de beweging door blijft groeien.

Uw hulp

Die duw, daar kunt u ons mee helpen. Als een school zich eenmaal heeft aangemeld voor het leerKRACHT programma, dan draait het vanzelf. We moeten echter nog heel wat uitdagingen overwinnen, zodat de komende drie jaar genoeg scholen mee gaan doen. Voor deze opschaling zoeken we ondersteuning. Zoals bijvoorbeeld voor ons besturenprogramma, waarmee we schoolbesturen kennis willen laten maken met de leerKRACHT-methode. Of voor de leerKRACHT-Versneller, waarmee we scholen die sommige delen van onze methoden al gebruiken, over de streep trekken om de hele methode in te zetten.

Uw donatie gaat dus rechtstreeks naar opschaling en investering, zodat we ons kantelpunt bereiken. Dit is een kans om miljoenen kinderen en onze hele maatschappij te helpen.

Hoe kunt u partner worden?

Heeft u een stichting, of wilt u als vermogend particulier een donatie doen? Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

“Dit is de meest efficiënte manier om ons onderwijs te verbeteren!” Peter Visser, founding partner Egeria