De impact van de leerKRACHT-werkwijze in het VO-onderwijs

In 2012 werd stichting leerKRACHT opgericht met de missie om duizenden scholen te helpen een verbetercultuur te creëren, in de overtuiging dat docenten en schoolleiders dé sleutel zijn tot nog beter onderwijs. In de afgelopen jaren sloten al 896 scholen zich aan bij deze beweging voor meer werkplezier, betrokken leerlingen en nóg beter onderwijs.

Wij vertrouwen op de kracht van de docent, het is immers hún vakmanschap dat de kwaliteit van het onderwijs bepaalt. Kijk naar deze korte video (3:53) en zie wat docenten én schoolleiders zeggen over het effect van leerKRACHT.


Wil je meer weten over de leerKRACHT-aanpak? Én wil je zelf ervaren hoe scholen met onze aanpak werken, meld je dan aan voor één van onze ‘digitale bijeenkomsten’. Samen met een aantal leerKRACHT-scholen hebben we interactieve webinars georganiseerd waar het verhaal van de school centraal staat en docenten en schoolleiders je meenemen in hun ervaringen met leerKRACHT.