Scholing

Hoe haal je meer uit scholing met leerKRACHT: 3 praktische stappen


Scholing

Waarom vervliegen resultaten van scholing zo snel? Leraren en schoolleiders besteden veel tijd aan formele scholing: op studiedagen op school of in cursussen buiten de deur. Daar aan meedoen geeft vaak veel voldoening. Het is leuk om nieuwe dingen te leren. Maar terug op school overheerst al snel de waan van de dag. En na een paar weken of maanden vraag je je af wat je geleerd had. Dat is een gemiste kans. We zien scholen die met leerKRACHT werken scholing doelgericht inzetten en er meer uithalen. Waarom dat zo is en hoe jullie in drie stappen meer uit scholing kunnen halen leggen we in deze blog uit.

We nemen daarvoor eerst een stapje terug: waarom vervliegt het resultaat van veel scholingsactiviteiten? Dat komt omdat initieel enthousiasme niet wordt omgezet in een manier van werken voor het hele team. Ingebed in jullie ritmiek en afspraken. Daarbij komt nog dat het een hele stap is van de theorie van een cursus naar de praktijk van je eigen les. Als daar dan de waan van de dag nog tussendoor komt, dan is het geleerde snel uit zicht. Zonde!

Hoe krijg je toch voor elkaar dat scholing op duurzame wijze leidt tot versterking van de lespraktijk? Dat gaat in drie stappen:

 1. Koppel de scholing aan een leerlinggericht-doel waar je als team aan werkt
 2. Vertaal de scholing samen naar de lespraktijk
 3. Stel na een maand of twee vast wat je ermee blijft doen

Hier bieden de leerKRACHT-instrumenten handvatten voor. In het kadertje hieronder vind je de beschrijving van deze instrumenten. Ken je ze al, dan kun je dit kadertje overslaan.


De leerKRACHT-instrumenten

Om te begrijpen hoe je de leerKRACHT-instrumenten inzet moeten we ze eerst even de revue laten passeren:

 • Met de bordsessie stel je met het team leerlinggerichte doelen en acties.
 • Naar aanleiding hiervan ga je samen lessen ontwerpen.
 • Om te zien of wat je samen bedacht hebt echt werkt, ga je bij elkaar op lesbezoek en evalueer je het effect.
 • Tenslotte vraag je de leerling om feedback.

Maar om deze instrumenten waardevol te laten zijn, is er meer nodig. Wij noemen dat de voorwaarden.

 • Ambitie – jullie zetten je onderwijsambities om in verbeterthema’s per periode in het jaar.
 • Ritmiek – in elke periode werken jullie aan zo’n verbeterthema in een wekelijkse ritmiek.
 • Retrospectives – het team blikt aan het eind van een periode terug om het proces te verbeteren.
 • Samen geven de randvoorwaarden en de instrumenten het lerarenteam handvatten om echt aan de slag te gaan met wat jullie willen bereiken.

leerkrachtaanpak

De leerKRACHT instrumenten


Stap 1. Koppel de scholing aan een leerlinggericht-doel waar je als team aan werkt.

We gaan er vanuit dat jullie als team een gezamenlijke onderwijsambitie hebben. Op scholen die met leerKRACHT werken maakt het team in het begin van het schooljaar van hun ambitie een jaarbord. Op dat bord staat aangegeven in welke periode het team met welk leerlingdoel aan de slag gaat. Een periode beslaat zo’n 6 tot 8 weken.

Stel het idee is dat jullie aan de slag gaan met een cursus bewegend leren. Dan check je of dat onderwerp past bij een van jullie verbeterthema’s en in welke periode dat thema aan de beurt is. In die periode moeten dan de scholingsactiviteiten ingepland worden. Dan kun je er namelijk meteen mee aan de slag.


Stap 2: Vertaal de scholing samen naar de lespraktijk.

Als je vervolgens aan de slag gaat met een scholing is de eerste stap op het verbeterbord een doel te formuleren dat jullie met deze scholing voor jullie leerlingen willen bereiken. Bijvoorbeeld voor een cursus over ‘bewegend leren’ kan dat zijn ‘De leerlingen hebben rekenen 2x sneller onder de knie door bewegend te leren’. Dan weet je waar je het voor doet en kun je nagaan of wat jullie doen werkt.

Vervolgens ga je aan de slag. In de leerKRACHT-methodiek gaan we ervan uit dat elk teamlid elke week 1,5 tot 2 uur heeft om aan de slag te gaan met de instrumenten. In de week dat er een scholingsactiviteit ingepland staan, kan daar rekening mee gehouden worden. Dan vindt bijvoorbeeld alleen de bordsessie van 15 minuten plaats, maar geen andere leerKRACHT-activiteiten.

In de week dat er geen scholingsactiviteit is, ga je samen lessen ontwerpen en bekijk je die lessen bij elkaar in de klas. Om te zien wat het effect is op de leerlingen. Je kunt ook de leerlingen om feedback vragen. Je doet dit niet eenmalig maar werkt in een wekelijkse ritmiek aan dit doel.


Stap 3: Stel na een maand of twee vast wat je ermee blijft doen.

Als je dat 4 tot 6 weken hebt gedaan kijk je terug met een retrospective, om vast te stellen of jullie je doel met de leerlingen hebt gehaald en hoe je de nieuwe manier van werken wilt inbedden in jullie lesgeven. Wat jullie geleerd hebben kun je dan vastleggen in een kwaliteitskaart, dat bied je de mogelijkheid om er later nog op terug te komen en je af te vragen: ‘werken we nog steeds zo?’


Tenslotte, wat kun jij hiermee doen?

Met welke scholingsactiviteiten zijn jullie als team aan de slag? Denk eens als team na over vorige scholingen: wat is daarvan overeind gebleven? Stel dat je constateert: ‘te weinig’. Denk dan als team na over hoe de leerKRACHT-instrumenten jullie kunnen helpen duurzaam effect in jullie lessen te bereiken.

Ook als je nog niet met leerKRACHT werkt kun je beginnen. Bijvoorbeeld door na de cursus in duo’s na te denken hoe jullie met de nieuwe kennis samen een les kunt vormgeven. En door bij elkaar die les te bezoeken om te zien wat het effect daarvan is.

We horen ook van scholen die bij de intake van een scholingstraject aan de cursusleider aangeven dat ze graag de leerKRACHT-methodiek in de cursus geïntegreerd zien. Een mooie manier om inhoud te koppelen aan een werkwijze die jullie helpt wat je leert om te zetten in duurzaam effect op de leerlingen. Wij denken graag met jullie mee.


Wil je over scholing in gesprek?


Wat is Scholing?

Scholing is bedoeld om leraren de ruimte te geven om professioneel te ontwikkelen. Naast individuele scholing, zijn er ook uren beschikbaar voor teamscholing. In de CAO van alle sectoren van het onderwijs zijn afspraken gemaakt over het aantal uur scholing dat door personeelsleden gebruikt kan worden. Videomateriaal


Haal meer uit scholing door deze voorwaarden te definiëren

Video leerKRACHT

 

Haal meer uit scholing door deze instrumenten

instrumenten leerKRACHT


Meer informatie

Hoe kun jij je als docent nog verder professionaliseren?

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van leraren en docenten. Wat doe je als leraar of docent zelf om stappen te maken op het gebied van professionalisering?

Lees meer

De leraar die zichzelf ontwikkelt of zelfprofessionalisering

Het zijn de opvattingen van leraren die de praktijk bepalen

Lees meer

Cao-afspraken scholing

In alle cao’s heeft de AOb de afgelopen jaren afspraken gemaakt over professionalisering en nascholing. Bekijk snel wat er in de cao van je eigen sector over scholing is afgesproken.

Lees meer

Wil je meer weten?