Schoolkeuze

Voor het voortgezet onderwijs

Drie valkuilen om te vermijden als je kind naar het voortgezet onderwijs gaat

Je kind gaat naar de middelbare school. De keuze die jullie nu maken is bepalend voor de toekomst van je kind. Een keuze voor een matige of misschien wel slechte school betekent gemiste kansen voor de rest van het leven van je kind. Overdreven? Nee, de Inspectie van het Onderwijs constateerde: ‘geen ontwikkeld land waar de kwaliteit van scholen zo verschilt als in Nederland’. In deze blog 3 valkuilen om te vermijden en 3 tips om een goede middelbare school te kiezen.


Hoe belangrijk is het kiezen van een goede middelbare school?

Het kiezen van een nieuwe school in het voortgezet onderwijs is geen gemakkelijke opgave. Als ouder wil je het beste voor je kind. Je kind wil vast naar de school waar zijn of haar vriendinnetjes naar toe gaan. Dat gun jij je kind. Maar wat als die school sterk onder de maat is? Dat kan de kansen van je kind voor de rest van zijn of haar leven schaden.

Theoretisch? Nee, helaas.

Er is geen land in de westerse wereld waar scholen zo sterk verschillen in kwaliteit. Diverse onderzoeken van o.a. OESO, de Onderwijsinspectie en McKinsey tonen aan dat de kansenongelijkheid op scholen groot is.

Daarnaast vervelen veel scholieren zich op het voortgezet onderwijs. Jarenlang. Dit is wat de Onderwijsinspectie daar over zegt: ‘Toch lijkt een groot aantal leerlingen en studenten weinig gemotiveerd voor het leren. Gaan leerlingen graag naar school om elkaar te ontmoeten, beduidend minder enthousiast lijken ze voor veel lessen.’

Kun je dat leerlingen kwalijk nemen? Nee, een goede school motiveert haar leerlingen, betrekt ze bij het onderwijs, maakt van leren een feestje.

Kortom, voldoende reden om je druk te maken over de keuze van je kind voor de juiste middelbare school. Maar hoe kiezen jullie een goede school?

 

Drie valkuilen om te vermijden bij het kiezen naar een juiste (middelbare) school

Ouders en leerlingen laten zich makkelijk voor de gek houden. Hier drie valkuilen om niet in te lopen:

Een kek nieuw schoolgebouw

Een school die een nieuw gebouw neerzet trekt drie jaar lang meer leerlingen. Zo’n moderne trap in het midden van het gebouw ziet er aantrekkelijk uit. Maar stenen doen niks voor de kwaliteit van onderwijs.

Een spannend schoolprofiel

Nog een manier om ouders en leerlingen te verleiden: een aantrekkelijk marketing-profiel. Met bijzondere vakken en moderne leermiddelen, zoals iPad-onderwijs, 3D-printers, et cetera. Klinkt mooi, maar zegt wederom niets over de kwaliteit van het onderwijs op de school.

Mooie schoolresultaten

Websites als scholen op de kaart laten je gemakkelijk een vergelijking trekken tussen diverse scholen bij jou in de buurt. Kijk je hierbij naar de examencijfers, dan zeggen die resultaten pas iets in vergelijking met scholen met eenzelfde groep leerlingen. Immers, met veel leerlingen van hoog opgeleide ouders kun je als school hoog scoren, ook als het onderwijs heel matig is.


Wat maakt het onderwijs op een school dan wél goed?

feedbackDit is wat de Onderwijsinspectie constateert: goede leraren, die in hechte teams van elkaar leren en samen het onderwijs verbeteren.

Op dit soort scholen wordt goed lesgegeven, zijn leerlingen meer betrokken en worden betere resultaten geboekt. Leraren staan er niet alleen voor in hun klas, maar werken in teams samen. Zij vragen daarbij feedback aan leerlingen, niet in suffe surveys aan het einde van het jaar, maar direct na een les. Leraren bezoeken elkaars lessen en geven collega’s feedback. De schoolleiding vergadert zich niet suf, maar vind je in de klas, daar gebeurt het immers!

Oftewel, zo’n school heeft een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Deze scholen bereiken meer voor en met hun leerlingen. Jouw kind op zo’n school krijgt de kansen die hij of zij verdient. En heeft meer leerplezier.

 

Hoe herken jij zo’n goede school? 3 simpele vragen om te stellen

Er bestaat helaas geen publiek rapport waar je als ouders kunt zien of een school écht goed is. Daarom moet je zelf aan de slag.

Je gaat vast met je kind naar open dagen. De school zet dan zijn beste beentje voor. Tot en met ingehuurde palmbomen toe. Loop daaraan voorbij en stel een paar simpele vragen.

Aan de schoolleider: ‘Wat maakt het onderwijs hier op school goed?’

Er is maar één goed antwoord: ‘de kwaliteit van ons lerarenteam’. Als je te horen krijgt over bijzondere vakken (‘Chinees’), digitale leermiddelen (‘we gebruiken hier iPads’) dan verhult deze schoolleider de kern van goed onderwijs.

Aan de leraren: ‘Wanneer heb je het laatst een les van een collega bezocht èn hem of haar feedback gegeven?’

Als het antwoord is ‘nog nooit of maanden geleden’ dan is het waarschijnlijk niet zo’n beste school. Op echt goede scholen zie je dat leraren samen lessen ontwerpen en elkaars lessen bezoeken, om van elkaar te leren en elkaar feedback te geven. Een geweldig antwoord zou zijn: ‘ergens in de afgelopen twee weken.’

Aan de leerlingen: ‘Wanneer hebben leraren jullie voor het laatst feedback gevraagd?’

Als het antwoord is ‘Er was een enquête, maar ik weet niet wat er mee is gebeurd’, dan mag je twijfelen aan de kwaliteit van de school. Op echt goede scholen zouden leerlingen antwoorden: ‘Onze leraren vragen ons vaak mee te denken over hoe hun lessen beter kunnen.’

 

En nu?

Je hebt nu 3 simpele vragen die je kunt stellen op open dagen. Mocht je aan de antwoorden twijfelen, vraag door. Vraag wat de school doet aan professionalisering van docenten. Vraag hoe ze feedback van leerlingen op hun lessen verzamelen om het onderwijs beter te maken en vraag hoe ze onderling samenwerken.

Neem hiervoor de tijd: je kind verdient een goede school! Om jaren met plezier naar school te gaan. Om zijn of haar talenten te ontwikkelen.


Weten welke scholen met leerKRACHT werken aan een verbetercultuur?


Verwante onderwerpen

Verbeterbord
Jaarplan


Schoolkeuze, waarom is dat zo belangrijk?

In 2017 constateert de Onderwijsinspectie in haar rapport dat ‘Nederland internationaal koploper is geworden in niveauverschillen tussen scholen voor voortgezet onderwijs. Zelfs bij vergelijkbare leerlingen en studenten zijn er grote verschillen tussen scholen en opleidingen. Voor leerlingen en studenten maakt het dus uit naar welke school ze gaan. Leerlingen moeten maar hopen dat hun talenten herkend en gestimuleerd worden.


Meer informatie

Onderwijsinspectie: Jaarverslag 2017

Onderzoek naar de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie, onbevoegd lesgeven, de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs en selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Lees meer

Rijksoverheid: Hoe kies ik een goede middelbare school:

U moet rekening houden met het schooladvies voor voortgezet onderwijs dat uw kind krijgt op de basisschool. En ook met de toelatingseisen van de school.

Lees meer

De VO-gids: alle scholen op een rij

Een middelbare school kiezen doe je met de de VO Gids.

Lees meer

Ouders & Onderwijs: Middelbare school kiezen

Het kiezen van een middelbare school.

Lees meer

Wil je over de schoolkeuze van je kind met ons in gesprek?