De Leerlingsurvey

Geef Gehoor aan de Stem van de Leerling

De Leerlingsurvey is een online vragenlijst waarmee de leerlingervaringen met het pedagogisch-didactisch handelen van het lerarenteam in kaart wordt gebracht, zodat het team hun onderwijs leerlinggericht kan verbeteren.

Waarom de Leerlingsurvey?

De leerling staat centraal in ons onderwijs: we doen het voor de leerling. De stem van de leerling is daarom een belangrijk onderdeel van de leerKRACHT-methodiek. Maar hoe geef je als team gehoor aan de stem van de leerling en hun ervaringen ín de klas?

Stichting leerKRACHT heeft hiervoor een nieuw instrument ontwikkeld: de Leerlingsurvey. Dit is een vragenlijst waarin de leerlingen om feedback worden gevraagd over het pedagogisch-didactisch handelen van hun leraar. Het doel van de Leerlingsurvey is om als team te evalueren hoe de leerlingen het lesgeven ervaren en zo middels leerlinggerichte verbeterdoelen en -acties het onderwijs nóg beter te maken.

De Leerlingsurvey helpt het team om:

 • In beeld te brengen hoe de leerlingen het onderwijs ervaren
 • De leerlingen specifiek feedback te vragen op het pedagogisch-didactisch handelen van het team
 • Inzicht te krijgen in wat leerlingen belangrijk vinden in ‘leren leren’
 • Sterke punten in kaart te brengen en successen te vieren
 • Verbeterdoelen en –acties op te stellen aan de hand van de resultaten
 • Team- en vervolgafspraken te maken
 • Doelmatig aan te sluiten op de behoefte van de leerlingen
 • Oftewel: het onderwijs leerlinggericht te verbeteren

 

Waarom de Leerlingsurvey?


Ik wil meer coach dan docent zijn. Door de antwoorden van de leerlingen op de vragen kan ik zien of ik bereik wat ik wil bereiken en wat ik aan zou kunnen passen om nog meer beter de door mij gestelde doelen te benaderen.

Bart, docent aardrijkskunde

Door de enquête is mij helder geworden dat ik mij nog meer kan focussen op de feedback van de lln. Hier kan ik een nog actievere rol in krijgen door nog vaker en concreter te vragen welke verbeteringen zij willen zien in de lessen

Gabi, docent wiskunde


Wat is de Leerlingsurvey?

Je kunt als team zelf besluiten welke klassen meedoen en welke klas over welke leraar de survey invult. De leerling vult de survey anoniem in over een toegewezen docent uit het team. Verschillende klassen vullen de survey over verschillende docenten in. Na afloop ontvangt het team een rapport op teamniveau. De leraren evalueren samen de uitkomsten. Vervolgens bepalen ze welke uitkomsten ze willen vertalen naar doelen op het verbeterbord. Als daar behoefte aan is, kan de docent zijn/haar individuele rapportage opvragen.

De Leerlingsurvey is gebaseerd op internationaal onderwijsonderzoek dat door de Universiteit Utrecht is omgezet in een vragenlijst. De Leerlingsurvey bestaat uit 46 schaalvragen (1 – 5) in de volgende categorieën:

 • sfeer in de klas
  bijv: Mijn leraar heeft vertrouwen in wat wij kunnen
 • uitleg van de leraar
  bijv: Als we iets nieuws gaan leren, vraagt mijn leraar wat we er al van weten
 • leerlingen leren om opdrachten te maken
  bijv: Mijn leraar laat ons terugkijken op hoe we iets hebben aangepakt
 • leerlingen stimuleren om te werken en te leren
  bijv: Mijn leraar zorgt voor afwisseling in de les
 • leerlingen helpen om zelf te werken en te leren
  bijv: Mijn leraar leert ons zelf ons werk te plannen
 • letten op wat en hoe de leerlingen leren
  bijv: Mijn leraar wil graag weten waar we goed in zijn
 • betrokkenheid van de leraar
  bijv: In mijn klas voel ik me veilig
 • feedback op de lessen
  bijv: Mijn leraar vraagt ons tips/feedback op zijn/haar lessen

Als je de volledige vragenlijst in wilt zien, mail ons op leerlingsurvey@stichting-leerkracht.nl

 

Met leerKRACHT wil ik bereiken dat we inzicht krijgen in en hoe de student tegenover het onderwijs staat. Inclusief de begeleiding. Ik wil dat studenten zich gehoord voelen en dat wij (docenten) ons veilig genoeg voelen om feedback van studenten aan te horen, maar vooral ook mee te nemen in onze lessen. Door de leerlingsurvey kan dit ook daadwerkelijk. Studenten beoordelen docenten en wij kunnen dit weer gebruiken om ons onderwijs te verbeteren. Voor studenten anoniem en daardoor ook voor sommige studenten veiliger dan wanneer je tijdens de les om feedback vraagt.

Roelina Kikkert, Drenthe College, locatie Meppel
Werkzaam binnen team pedagogisch werk


Hoe werkt het?

De Leerlingsurvey wordt in maart afgenomen bij de leerlingen in de online omgeving van Kwaliteitscholen. De Leerlingsurvey is beschikbaar voor alle deelnemende leerKRACHT-scholen in 2018-19 (jaar-1, jaar-2 en inspiratieprogramma).

Hiervoor zet de school de volgende stappen:

Wil je de instructie nog een rustig nalezen? Download de presentatie dan als pdf

 1. Aanmelden [vanaf 14 januari, via: http://tiny.cc/leerlingsurvey]
 2. Gegevens aanleveren [uiterlijk 15 februari, na inschrijving ontvang je een mail met uitleg]
 3. Vragenlijst afnemen [vanaf 4 maart, survey staat de hele maand maart open]
 4. Resultaten in het team bespreken [begin april ontvang je de rapportage]

Aan het gebruikmaken van de Leerlingsurvey middels Kwaliteitscholen zijn voor scholen die deelnemen aan leerKRACHT géén kosten verbonden.

Mail je vragen naar leerlingsurvey@stichting-leerkracht.nl

close


Nieuws en tips rechtstreeks in je inbox?

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief