leerKRACHT en de leraren- en schoolleidersregisters: dat is mooi meegenomen!

De beroepsgroep leraren krijgt steeds meer vorm. Begin dit jaar nam de Eerste Kamer de wet Beroep Leraar aan. Met deze wet krijgen leraren meer zeggenschap over het onderwijs en laten zij met het Lerarenregister het onderhoud van hun bekwaamheid zien. Voor schoolleiders zijn er ook zulke registers.
Het goede nieuws is dat deelname aan leerKRACHT is geaccrediteerd voor deze registers. Dat betekent dat je geen externe cursussen hoeft te volgen om ‘punten’ te verdienen: van en met elkaar leren op school telt ook.

Hoe is leerKRACHT geaccrediteerd?

Leraren basisonderwijs en docenten voortgezet onderwijs en MBO

Na het eerste leerKRACHT-jaar kun je als leraar 40 registeruren bijschrijven in het Lerarenregister. Je krijgt aan het eind van het schooljaar een bewijs van deelname waarmee je die uren kunt claimen. Die 40 uren zijn 100% van de uren die je per jaar nodig hebt voor je herregistratie.

Schoolleiders basisonderwijs

Het leerKRACHT-traject is op twee professionaliseringsthema’s gecertificeerd door het SRPO.
Het 1e LeerKRACHT jaar is in het register opgenomen onder het thema ‘Persoonlijk Leiderschap’.
Het 2e jaar is in het register opgenomen onder het thema  ‘Leidinggeven aan verandering’.
Doe je dus mee aan leerKRACHT dan heb je hiermee wat je nodig hebt om je op deze twee thema’s te herregistreren.

Schoolleiders voortgezet onderwijs

We gaan de komende maand ook voor jullie aan de slag om leerKRACHT te certificeren voor het SRVO. Onze verwachting is dat dit voor het schooljaar 2017-2018 is geregeld. We houden jullie op de hoogte zodra dit gelukt is.

Moet je hier iets speciaals voor doen?

Ja, met je school deelnemen aan leerKRACHT. Dat doe je echter niet voor deze uren of punten. Dat doe je omdat je meer plezier wilt in je werk, omdat je samen het onderwijs op school wilt verbeteren en je de betrokkenheid van je leerlingen wilt vergroten. Maar, als je toch meedoet, dan is deze accreditatie van leerKRACHT mooi meegenomen. Daar hoef je dan niets extra’s voor te doen.