Het leerKRACHT jaar-1 programma 70 punten in het Schoolleiderregister PO

Goed nieuws voor schoolleiders die met hun school meedoen of mee willen doen aan het leerKRACHT programma. Je kunt met het leerKRACHT jaar-1 programma maar liefst 70 punten halen voor het herrregistratie schoolleidersregister PO. Je kan dus binnen een jaar tijd 70 van de 100 punten halen.

(Her)registratie Schoolleidersregister PO

De rol van de schoolleider in het leerKRACHT-jaar-1 programma is essentieel en veelomvattend. In het programma Leiding geven aan continu verbeteren – leerKRACHT jaar-1 leren schoolleiders wat er van ze gevraagd wordt om deze manier van leiding geven, duurzaam vorm te geven binnen de eigen school. De focus ligt daarbij op leren in de praktijk. In het programma leren schoolleiders welke vaardigheden dit van ze vraagt en hoe ze deze kunnen toepassen in de praktijk. 

De volgende programma’s zijn ook gecertificeerd voor her(registratie) Schoolleider PO:

schoolleidersregister po