Kan ik, ondanks de beperkingen rondom het Coronavirus, veilig starten met leerKRACHT?

We leven nog steeds in ongekende tijden waarbij er van iedereen veel gevraagd wordt qua flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Scholen geven aan ook in deze tijden graag te willen starten met het leerKRACHT-programma, maar stellen vragen over hoe het programma er komend jaar uitziet. 

Hieronder vind je een antwoord op veel gestelde vragen. De lijst met vragen en antwoorden, wordt regelmatig aangevuld en geüpdatet naar aanleiding van de recente ontwikkelingen.

Kan ik dit schooljaar starten met deelname aan leerKRACHT?

Ja, het is mogelijk om te starten. leerKRACHT is maatwerk. In overleg met jou bepalen we wat het beste moment is om te starten met de voorbereidingen en de startfase.

Welke richtlijnen volgt stichting leerKRACHT?

We volgen de landelijke richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Beginnen we direct met de hele school?

Nee, de eerste twee maanden starten we uitsluitend met het zogenaamde leerKRACHT-team. Dit wordt gevormd door de schoolleider(s) en een aantal schoolcoaches (afhankelijk van de grootte van de school). Pas na twee maanden starten de lerarenteams;

Jullie organiseren bijeenkomsten voor scholen om van en met elkaar te leren. Gaan die door? Is dat verantwoord?

Voor het organiseren van bijeenkomsten volgen we de landelijke richtlijnen. Bijeenkomsten worden veelal in kleinere groepen georganiseerd en zijn met inachtneming van alle nodige maatregelen. Momenteel vinden alle bijeenkomsten online plaats.

Welke online ondersteuning is er binnen het leerKRACHT-programma?

We ondersteunen jullie op verschillende manieren online. Als school kunnen jullie gebruik maken van de leerKRACHT-academie (www.leerkracht-academie.nl). Daarnaast organiseren we regionale fora, bieden we landelijke webinars en online workshops. Deze kun je vanuit huis of vanuit school volgen.

Is het mogelijk dat de expertcoach van leerKRACHT, die onze school begeleidt, ons online begeleidt?

Ja, dat is mogelijk. We hebben veel kennis en ervaring opgedaan met online werken. Idealiter komen we bij jullie langs op school, maar als dat niet kan of wenselijk is, kunnen we jullie ook online begeleiden. We geven dit samen vorm.

Corona vraagt veel van ons als team. Komt dit er niet nog eens bovenop?

Nee, leerKRACHT is een werkwijze, waarbij jullie de inhoud bepalen. Je kiest doelen, die op dat moment voor jullie van belang zijn. Teams die langer met leerKRACHT werken zijn wendbaar, werken kortcyclisch en doelgericht, ondersteunen elkaar en betrekken de leerlingen bij het proces. Meer informatie vind je ook in deze blog: Hoe komen we sterker uit deze crisis?

Mijn vraag is niet beantwoord. Wat nu?

Heb je een andere vraag? We staan je graag te woord. Mail ons op info@stichting-leerkracht.nl of bel ons via 085 – 401 5794