Vergroot de leerlingbetrokkenheid.

Verbeter het onderwijs.

Verlaag de werkdruk.

Met de leerKRACHT-methode voor het voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

‘Het gesprek op school gaat eindelijk weer over onderwijs’

Het onderwijs. Iedereen heeft er een mening over. Ondertussen sta jij met de voeten in de klei en ervaar je de dagelijkse realiteit en zie je wat goed gaat, maar ook wat er beter kan. Je ging het onderwijs in vanwege je passie, om leerlingen kennis bij te brengen, ze optimaal toe te rusten voor een vervolgopleiding. Maar nu kom je met je collega’s onvoldoende toe aan het verdiepen en vernieuwen van het onderwijs.

Dat kan anders! Als je werkt in een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ pak je deze problemen samen met je collega’s aan. Stichting leerKRACHT helpt zo’n cultuur te realiseren. In heel Nederland werken zo’n 1.500 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, pabo’s en lerarenopleidingen met leerKRACHT. Op deze scholen gaat het gesprek echt weer over onderwijs.

Welk effect ervaren docenten bij het werken met leerKRACHT?

Hoe VO-school UNIC haar onderwijs verbetert.

In de video zie je hoe het team doelgericht met haar onderwijs bezig is.

Bij UniC ligt een grote verantwoordelijkheid bij de leerjaarteams, wat eigenaarschap bij de docenten oplevert.

Betrokken leerlingen

‘Dit creëert echt een band met mijn klas. Dit is ons moment’ zegt Samira Saïd over de bordsessies met haar vmbo-klas. Zo ziet echte betrokkenheid eruit.

Podcast De Gelukkige School: Eigenaarschap in je team

Deze aflevering van de Gelukkige School over Eigenaarschap in je team. Anneke Hesseling, verandercoach binnen het Alfa college, neemt je mee in hoe ze binnen het Alfa College werk maken van eigenaarschap. We horen onder meer over waarom eigenaarschap niet zo ongrijpbaar is als vaak gedacht, regelruimte en roulerende rollen en veel praktische tips om samen met je team aan de slag te gaan met eigenaarschap.

Portret Anneke Hesseling

Impact in het VO

leerKRACHT brengt het vakmanschap van docenten en onderwijsonderzoek samen voor meer resultaat

Al duizenden docenten gingen je voor. Met leerKRACHT creëer je een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Waarmee je als docenten intensief samenwerkt en met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. Dat helpt, bijvoorbeeld door:

  • Gericht werken aan korte termijn doelen

    zodat je in kunt spelen op wat jullie leerlingen nú aan onderwijs nodig hebben

  • Efficiënt en zinvol samenwerken in teams

    waardoor je iedereen aangehaakt houdt.

  • Meer met elkaar uitwisselen over lessen

    waarmee je verder bouwt aan jullie ervaringen met lesgeven

Ervaar het effect van leerKRACHT in de praktijk

Scholen in heel Nederland werken met leerKRACHT. Kijk op de kaart met zo’n 1.500 leerKRACHT-scholen en vraag een school in je buurt naar hun ervaringen. Ze vertellen daar vast graag over.

Wil jij meer weten over hoe je het onderwijs op jouw vo-school kan verbeteren?

Wil jij meer weten over hoe je het onderwijs op jouw vo-school kan verbeteren?

Contact Meer info

VO-webinar: Impact door de kracht van het werken in onderwijsteams

Het verhaal van VO-school Stad en Esch in het webinar ‘Verbetercultuur VO’ op 5 februari om 19.30

Aanmelden
© Stichting leerKRACHT | Kwaaijongens, rebels in oplossingen