Vergroot de leerlingbetrokkenheid.

Verbeter het onderwijs.

Verlaag de werkdruk.

Met de leerKRACHT-methode voor het voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

‘Het gesprek op school gaat eindelijk weer over onderwijs’

Het onderwijs. Iedereen heeft er een mening over. Ondertussen sta jij met de voeten in de klei en ervaar je de dagelijkse realiteit. Je bent nu vooral bezig met mondkapjes, looproutes, kuchschermen en andere organisatorische zaken. Je ging het onderwijs in vanwege je passie, om leerlingen kennis bij te brengen, ze optimaal toe te rusten voor een vervolgopleiding. Maar nu kom je met je collega’s onvoldoende toe aan het verdiepen en vernieuwen van het onderwijs.

Dat kan anders! Als je werkt in een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ pak je deze problemen samen met je collega’s aan. Stichting leerKRACHT helpt zo’n cultuur te realiseren. In heel Nederland werken zo’n 1.000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, pabo’s en lerarenopleidingen met leerKRACHT. Op deze scholen gaat het gesprek echt weer over onderwijs.

Welk effect ervaren docenten bij het werken met leerKRACHT?

Betrokken leerlingen

‘Dit creëert echt een band met mijn klas. Dit is ons moment’ zegt Samira Saïd over de bordsessies met haar vmbo-klas. Zo ziet echte betrokkenheid eruit.

Actievere leerlingen

Zie je uitstelgedrag bij je leerlingen? Weten ze niet hoe ze moeten beginnen? Docent Martin Augustijn had daar een oplossing voor.

leerKRACHT helpt je deze onzekere tijden door

Nu, meer dan ooit, heb je elkaar nodig op school. Met leerKRACHT creëer je een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Waarmee je als leraren intensief samenwerkt en met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. Dat helpt, bijvoorbeeld door:

  • Gericht werken aan korte termijn doelen

    zodat je in kunt spelen op wat jullie leerlingen nú aan onderwijs nodig hebben

  • Efficiënt en zinvol samenwerken in (online) teams

    waardoor je iedereen aangehaakt houdt, ook als het moeilijk is

  • Meer met elkaar uitwisselen over lessen

    waarmee je verder bouwt aan jullie ervaringen met online lesgeven

Ervaar het effect van leerKRACHT in de praktijk

Scholen in heel Nederland werken met leerKRACHT. Kijk op de kaart met zo’n 1.000 leerKRACHT-scholen en vraag een school in je buurt naar hun ervaringen. Ze vertellen daar vast graag over.

Of neem contact op met ons. We gaan dan met je in (online) gesprek om te onderzoeken wat de leerKRACHT-aanpak voor jullie kan betekenen.

Het verhaal achter leerKRACHT

De impact van leerKRACHT in het vo

Hoe werkt de leerKRACHT-aanpak?

Wil jij meer weten over hoe je het onderwijs op jouw vo-school kan verbeteren?

Contact Meer info
© Stichting leerKRACHT | Kwaaijongens, rebels in oplossingen
x

Webinar Verbetercultuur – 12 december 16.00

Wil jij met je team en je leerlingen elke dag werken aan het verbeteren van het onderwijs?
Meld je hier aan voor dit gratis webinar